Gigabajt

Iz Vikipedije, slobodne enciklopedije
Idi na: navigaciju, pretragu
Umnošci bajta
Odomaćena upotreba i
(značenje po SI sistemu)
Standard za binarne
prefikse po IEC 60027-2
Naziv Oznaka Količina Naziv Oznaka Količina
kilobajt kB 210 (103) kibibajt KiB 210
megabajt MB 220 (106) mebibajt MiB 220
gigabajt GB 230 (109) gibibajt GiB 230
terabajt TB 240 (1012) tebibajt TiB 240
petabajt PB 250 (1015) pebibajt PiB 250
eksabajt EB 260 (1018) eksbibajt EiB 260
zetabajt ZB 270 (1021) zebibajt ZiB 270
jotabajt YB 280 (1024) jobibajt YiB 280
Vidi još: bit, nibl, neodređenost umnožaka

Gigabajt (naziv izveden pomoću SI prefiksa giga) se koristi kao jedinica mere podataka u računarstvu i iznosi jednu milijardu (1.000.000.000 ) bajtova. Često se označava skraćenicom GB, koju ne treba mešati sa skraćenicom Gb koja se koristi za termin gigabit.

Zbog tradicionalne nekonzistentnosti, u običnom govoru termin „gigabajt“ se često koristi kao zamena za termin gibibajt. Ovakva upotreba nije preporučljiva pošto stvara zabunu (pogledati malo niže) i u suprotnosti je sa većinom tehničkih standarda prihvaćenih u prethodnih nekoliko godina.

Gigabajt se nekada definisao kao 1.073.741.824 (230) bajtova ili 1024 (210) megabajta.

Definicija[uredi]

Postoje dve u suštini različite definicije veličine gigabajta koje se koriste:

  • 1,000.000.000 bajtova ili 109 bajtova je decimalna definicija koja se koristi u telekomunikacijama (npr. pri izražavanju brzine mreže) i od strane većine proizvođača memorijskih medijuma (kao što su diskovi i fleš diskovi). Ovakva upotreba je u skladu sa pravilima Međunarodnog sistema jedinica (SI).
  • 1,073.741.824 bajtova, što je jednako 10243, ili 230 bajtova. Ova definicija se koristi za označavanje veličine memorije računara, uglavnom u računarstvu, računarskim tehnologijama i većini aspekata vezanih za računarske operativne sisteme. Međunarodna elektrotehnička komisija (International Electrotechnical Commission) - IEC preporučuje da se za ovu količinu podataka upotrebljava naziv gibibajt (skraćeno GiB), s obzirom da je trenutna upotreba u sukobu sa SI jedinicama koje se koriste za brzinu magistrale i slično.

O nazivu[uredi]

Pored uobičajene skraćenice GB, u neformalnom engleskom jeziku često se može čuti i skraćenica gig (npr. "This is a three hundred gig hard drive").

Početno slovo termina se u engleskom jeziku može izgovarati kao naše G (tvrdo G, kao u reči giggle), ili približno kao naše Dž (meko G kao u reči gene). Prva varijanta izgovora je češća, i više je u skladu sa poreklom prefiksa.

Jedan od razloga zbog koga se u SAD daje prednost prvoj mogućnosti je politička ispravnost: meko G čini da ova reč zvuči kao "jigaboo" što je pogrdan izraz za ljude tamne boje kože.

Gigabajtovi i gigabitovi[uredi]

U konvencionalnoj upotrebi, jedan bajt čini 8 bitova. Jedan gigabajt je ekvivalentan sa osam gigabitova.

U oblasti kompjuterskih mreža upotrebljavaju se tradicionalne SI jedinice. Proivođači mrežne opreme kao svoju osnovnu jedinicu mere uvek koriste 1 kilobit koji se sastoji od 1000 bitova.

Skraćenica Br. bajtova Upotreba
gigabajt GB (primedba: veliko "B") 10003 Kapacitet memorije (npr. disk kapaciteta 500 GB)
gigabajt GB (primedba: veliko "B") 10243 Kapacitet memorije (npr. RAM kapaciteta 4 GB)
gibibajt GiB (primedba: veliko "B") 10243 Kapacitet memorije (npr. fajl veličine 34 GiB)
gigabit Gb (primedba: malo "b") 125*10002 Brzina propusnosti mreže (npr. brzina prenosa 1 Gb/s)

Upotreba gigabajta[uredi]

Činjenice[uredi]

  • Od 2007, kapacitet većine čvrstih diskova je definisan u gigabajtima. Realni kapacitet je obično malo veći ili malo manji nego što je navedeno. Iako većina proizvođača tvrdih diskova i fleš diskova definiše 1 gigabajt kao 1,000.000.000 bajtova, operativni sistemi na računarima koje ima većina korisnika obično izračunavaju količinu gigabajtova deleći broj bajtova sa 1,073,741,824, bez obzira da li je u pitanju kapacitet diska, veličina datoteke ili sistemskog RAMa. Ovo je razlog zabune, posebno za ljude koji nisu upoznati sa tehnikom, s obzirom da disk koji ima kapacitet naznačen od strane proizvođača kao npr. 40 GB, može, od strane operativnog sistema biti proglašen za disk kapaciteta 37.2 GB, u zavisnosti od vrste izveštaja. Razlika između SI i binarnih prefiksa je logaritamska - drugim rečima, jedan SI kilobajt je približno 98% kibibajta, megabajt je otprilike 96% mebibajta, a gigabajt skoro 93% gibibajta. To znači da disk kapaciteta 500 GB može da se opiše kao disk kapaciteta 465 GB. Kako se veličina mogućeg prostora za skladištenje podataka povećava, i kako se koriste sve veće jedinice, na ovu razliku će se sve više ukazivati.

Gde se može sresti gigabajt[uredi]

Vidi još[uredi]

Spoljašnje veze[uredi]