Liberalni feminizam

S Vikipedije, slobodne enciklopedije

Liberalni feminizam (engl. Liberal feminism) individualistička je forma feminističke teorije, koja u fokus stavlja sposobnost žena da ispolje i očuvaju sopstvenu ravnopravnost vlastitim naporima. Liberalne feministkinje smatraju da u društvu vlada pogrešno mišljenje prema kome su žene po svojoj prirodi manje intelektualno i fizički sposobne od muškaraca, te da zbog toga dolazi do diskriminacije žena u različitim sferama društvenog života. Liberalne feministkinje smatraju da je „ženska podređenost ukorenjena skupom običajnih i pravnih ograničenja koja sprečavaju ulazak žena u takozvani javni svet, kao i uspeh u njemu.“ Akcenat njihovog rada je na postizanju ravnopravnosti između muškaraca i žena kroz političke i zakonske reforme.

U Sjedinjenim Američkim Državama ova struja feminizma nije bila aktivna četiri decenije, nakon što su žene dobile pravo glasa 19. amandmanom Ustava 1920. godine. Tokom šezdesetih, kada je bio aktivan pokret za građanska prava, liberalne feministkinje su povukle paralelu između rasne i rodne diskriminacije. U to vreme nastale su grupe „Nacionalna organizacija za žene“, „Nacionalni ženski partijski sastanak“, „Ženska liga za ravnopravnost“, koje su imale za cilj unapređenje borbe za ženska prava. Ove grupe su se borile za usvajanje amandmana o jednakim pravima, u nadi da će se njime osigurati ravnopravan tretman žena putem demokratskih zakona, kojima bi se takođe značajno uticalo na ostale sfere u životima žena, među kojima su reprodukcija, zaposlenje i pitanje jednakih plata. Liberalne feministkinje takođe se bave pitanjima reproduktivnih prava, prava na abortus, glasanja, obrazovanja, pravedne naknade za rad, dostupnosti brige o deci, zdravstvenog osiguranja i skretanjem pažnje javnosti na problem seksualnog i porodičnog nasilja nad ženama.

Literatura[uredi | uredi izvor]

  • Rosemarie Tong, Feminist Thought: A Comprehensive Introduction (Unwin Hyman Limited, 1989)
  • Bell Hooks, Feminist Theory: From Margin to Center (Cambridge, MA: South End Press, 1984)