Fizizam

Fizizam je poetski pokret nastao u Nišu 1981. godine. Pokretači fizizma su Stevan Bošnjak, Goran Stanković i Zoran Pešić Sigma.

Fizizam je poetski pokret velike sinteze Sada, Ovde i Jeste, koji se obraća Sadašnjosti kao svom jedinom estetskom kriterijumu i jedinom izvoru istine! Fizizam čine tri celine: Fizistički aktivizam (Borba protiv svetske malograđanštine i atomskog rata, kao i ujedinjavanje poezije, života, stvarnosti i istine); Estetika fizizma (svrhovita); istinologija fizizma (Karakteriše je traženje istine svim dostupnim sredstvima i načinima).

Pokretu su se pridružili pesnici Ivan Cvetanović, Goran Stojanović, Zoran Živković i drugi. Pokret je bio aktivan osamdesetih i devedesetih godina. Štampani su fanzini, organizovale izložbe (Novi mitski predeli), izvodili performansi. Fizizam je vremenom prešao u drugu fazu koji su autori nazvali marginalizam.

Objavljena dela[uredi | uredi izvor]

 1. Fizistički manifest, časopis Zbivanja, Niš,29. januar 1982. i u časopisu Gradina broj 1, Niš, 1991.
 2. Skok padobranaca s motkom,(pesme), Književna omladina Niša, Niš, 1983.
 3. Ep o zagađenju gabrovačke reke, časopis Gradina, broj 1, Niš, 1991.
 4. HRONIKE О HLOYGEU, Samizdat, Niš, 1991.
 5. TERRA MARGINALIS, Stubovi kulture, Beograd, 1997.

Kritički tekstovi, reagovanja i knjiga o fizizmu[uredi | uredi izvor]

 1. Bogdan Tirnanić „Odiseja u svemiru: 1982“, NIN, 4. april 1982.
 2. Dragoslava Dević „Jedan novi izam“, Narodne novine, 1. februar 1982.
 3. Bojan Jovanović „Potreba za poezijom“, Književna reč, 25. februar 1982.
 4. Zoran Živković „Recenzija“ za knjigu Tera marginalis
 5. Slobodan Vladušić „Marginalac ili marginalista“, Reč broj 46, jun 1998.
 6. Ilija Bakić „Neostvareni ideal humanista“, Nedeljni dnevnik, 20. novembar 1998.
 7. Srđan V. Tešin „O ekologiji, Kolumbu i Marku Polu“, Književne novine, Beograd
 8. Zoran Ćirić „Sve što ste želeli da saznate o poeziji“
 9. Aleksandar Bošković „Od ratova izdavača do ratova zvezda“, Omladinske novine
 10. Luka Salapura „Sedam godina...“, Krovovi, Sremski Karlovci
 11. Miljurko Vukadinović „Fizička knjiga“, monografija povodom 25 godina fizizma, Zograf, Niš, 2007.

Spoljašnje veze[uredi | uredi izvor]