14. srednjobosanska udarna brigada

Iz Vikipedije, slobodne enciklopedije
Idi na navigaciju Idi na pretragu
Četrnaesta srednjobosanska udarna brigada
Osnivanje17. oktobar 1943., sa početkom u 8:00 sati
Mesto osnivanja:
Uzvisina Cer kod Prnjavora
FormacijaTri bataljona
DeoNOV i PO Jugoslavije
Angažovanje
OdlikovanjaOrden za hrabrost: 53 borca i starješine
Medalja za hrabrost: 86 boraca i starješina
Komandanti
KomandantStevo Samardžija
Politički komesarMomir Lalović
Red star.svg

Četrnaeata srednjobosanska narodnooslobodilačka brigada (14. SNOUB, SNOUB), puni naziv Četraesta srednjobosanska narodnooslobodilačka udarna brigada, bila je brigada Jedanaeste krajiške partizanske divizije NOVJ. Formirana je 17. oktobra 1943, na uzvisini Cer kod Prnjavora. Prema naređenu Operativnog štaba i Oblasnog komiteta KPJ za Bosansku Krajinu, od 15. oktobra te godine. U nen sastav bio je uključen obnovljeni Četvrti krajiški narodnooslobodilački partizanski odred (kasnije Banjalučki), početkom februara 1943.[1][2]

Izvori[uredi]

  1. ^ Đondović R., Ur. (1989): Sanitetska služba u narodnooslobodilačkom ratu Jugoslavije 1941-1945, Knj. 2: Nastanak i razvoj sanitetske službe u oružanim snagama narodnooslobodilačkog pokreta u Bosni i Hercegovini, Crnoj Gori, Hrvatskoj i Makedoniji; Biblioteka Ratna prošlost naroda i narodnosti Jugoslavije, knj. 361. Monografija Jedinica NOV i PO Jugoslavije, Knj. 150). Vojnoizdavački i novinski centar, Sanitetska uprava SSNO, Beograd.
  2. ^ Samardžija S. (1983): Četrnaesta srednjobosanska NOU brigada. Skupština opštine Prnjavor, Banja Luka.