Пређи на садржај

Глаголски придев

С Википедије, слободне енциклопедије
Глаголски облици
Лични
Презент
Аорист
Перфекат
Имперфекат
Плусквамперфекат
Футур I
Футур II
Императив
Потенцијал
Нелични
Инфинитив
Глаголски придев радни
Глаголски придев трпни
Глаголски прилог садашњи
Глаголски прилог прошли

Глаголски придев, или описни глагол, јесте прост и безличан глаголски облик у српском језику, који који означава да се на некоме или нечему врши, или се (из)вршила нека радња (глаголски придев трпни), или пак говори да је радња, стање, или збивање извршено и да су субјекти били активни (глаголски придев радни).