Књижевност ренесансе

Из Википедије, слободне енциклопедије
Ренесанса
Теме

Архитектура
Плес
Књижевност
Музика
Сликарство
Филозофија
Наука
Ратовање

Региони

Италија
Енглеска
Француска
Немачка
Холандија
Северна Европа
Пољска
Дубровник
Шпанија

КЊИЖЕВНОСТ

Книжевност ренесансе, битна ствар код ове епохе је да је књижевност стварана на народном језику, за разлику од хуманизма где је постојала доза настојања ка учености, што значи да је хуманизам обухватао само оне који су живели у градовима и учене.

Ренесанса је шира и знатно отворенија од хуманизма. Осим што су дела писана на народном језику, у њима је представљен обичан живот и човек у њему. Исказиване су човекове нескривене емоције. Од словенских земаља највише се осетила у Пољској.

Представници хуманизма и ренесансе: