Лауразија

Из Википедије, слободне енциклопедије
Лауразија

Северноатлантско копно или Лауразија је назив северног мезозојског суперконтинента насталог цепањем Пангее. Лауразија је била изграђена из будућих континената Северне Америке, Европе и већег дела Азије. Јединство овог копна узроковало је и јединство флоре и фауне данашњих континената, које се често уједињују у биогеографско царсто Холарктик.