Министарство привреде Републике Србије

Из Википедије, слободне енциклопедије
Министарство привреде Републике Србије
Општи подаци
Држава  Србија
Надлежност Влада Републике Србије
Седиште Кнеза Милоша 20
Основни подаци
Министар Горан Кнежевић
Презентација
Веб сајт www.privreda.gov.rs

Министарство привреде обавља послове државне управе који се односе на привреду и привредни развој, положај и повезивање привредних друштава и других облика организовања за обављање привредне делатности. Министарство се налази у улици Кнеза Милоша 20. у Београду. Актуелни министар је Горан Кнежевић.[1]

Делокруг рада Министарства[уреди]

Делокруг рада Министарства привреде утврђен је законом о министарствима и подразумева послове који се поред привреде и привредног развоја односе на подстицање развоја и структурно прилагођавање привреде, утврђивање политике и стратегије привредног развоја, предлагање мера и праћење спровођења економске политике за привредни раст, кредитирање привреде и осигурање банкарских кредита, субвенционисање кредита, координацију послова у вези с повезивањем привредних друштава са стратешким инвеститорима, предлагање и спровођење финансијских и других мера ради подстицања пословања, конкурентности и ликвидности привредних субјеката у Републици Србији. Законом је такође утврђено да се министарство бави и пословима који се односе на приватизацију, координацију послова у вези с проценом вредности капитала, стечај, стандардизацију, техничке прописе, акредитацију, мере и драгоцене метале; надзор и управне послове у вези са привредним регистрима, употребу назива Републике Србије у пословном имену привредних друштава, регионални развој.

Органи управе у саставу Министарства финансија[уреди]

Дирекција за мере и драгоцене метале[уреди]

Дирекција за мере и драгоцене метале као орган управе у саставу Министарства привреде, обавља стручне послове и послове државне управе који се односе на: контролу мера и драгоцених метала, законске мерне јединице; еталоне; мерила, као и друге послове који су одређени законом којим се уређује метрологија и другим законима.

Управа за брзи одговор[уреди]

Управа за брзи одговор као орган управе у саставу Министарства привреде, обавља послове државне управе и стручне послове који се односе на: унапређивање услова за привлачење страних инвестиција, подизање ефикасности у реализацији пројеката од значаја за Републику Србију и ефикасности рада свих органа и организација који учествују у поступцима остваривања права на градњу, као и друге послове одређене законом.

Организациона структура[уреди]

Поред кабинета министра и секретаријата у саставу министарства постоји и самостални извршилац - Интерни ревизор. Даља подела направљена је по принципу сектора и то:

  • Сектор за привредни развој
  • Ставка пописа с ознакама
  • Сектор за развој малих и средњих предузећа и предузетништва
  • Сектор за инфраструктуру квалитета
  • Сектор за међународну сарадњу и европске интеграције
  • Сектор за приватизацију и стечај
  • Сектор за контролу, надзор и управне послове у области јавних предузећа и привредних регистара
  • Сектор за инвестиције у инфраструктурне пројекте

Види још[уреди]

Референце[уреди]

Спољашње везе[уреди]