Модула-2

С Википедије, слободне енциклопедије

Модула-2 (нем. Modula-2) је императивни програмски језик опште намене. Његов аутор Никлаус Вирт га је сматрао директним наследником далеко познатијег програмског језика Паскал, чији је аутор такође. У односу на Паскал, језик Модула-2 поседује нека упрошћења и следећа главна проширења:

 • Могућност растављања изворног кода програма на независне делове који самостално могу да буду преведени и потом увезани. Ова могућност је подржана кроз концепт модула.
 • Нешто измењена синтакса код које свака структура поседује сопствене заграде у облику резервисаних речи.
 • Директно подржано мултипрограмирање кроз концепт процеса.
 • Додати елементи ниског нивоа који додатно проширују могућности креирања нових типова података и омогућавају системско програмирање. Ови елементи и њихова употреба су јасно одвојени од остатка језика.
 • Процедурални тип података који омогућава да процедура буде додељена променљивој као вредност у току извршавања програма.

Настанак[уреди | уреди извор]

Језик Модула-2 је, по речима аутора, дефинисан и експериментално имплементиран 1975. године по први пут. Надовезује се на коцепте Паскал језика и језика Модула по коме је добио име.

Особине језика[уреди | уреди извор]

Програм у програмском језику Модула-2 се састоји из једног модула највишег нивоа који може да врши увоз (из) једног или више других модула. Сваки увезени модул може да увози из других модула.

Здраво свете[уреди | уреди извор]

Пример програма који се састоји из једног модула највишег нивоа. Програм исписује "Zdravo svete!":

 MODULE Pozdrav;
  FROM InOut IMPORT WriteString, WriteLn;
 BEGIN
  WriteString("Zdravo svete!");
  WriteLn
 END Pozdrav.

Овде програм, који обавезно почиње резервисаном речи MODULE, има име Pozdrav. Он из другог модула, са именом InOut, увози две процедуре WriteString и WriteLn које затим користи за испис текста.

Двоструки поздрав[уреди | уреди извор]

Следећи програм исписује два реда текста. У првом реду исписује "Zdravo svete!", а у следећем "Pozdrav iz Modula 'DrugiPozdrav'!!".

 MODULE DvaPozdrava;
  FROM InOut IMPORT WriteString, WriteLn;
  FROM DrugiPozdrav IMPORT pozdrav;
 BEGIN
  WriteString("Zdravo svete!");
  WriteLn;
  pozdrav
 END DvaPozdrava.

Да би обавио свој посао модул DvaPozdrava, између осталог, увози процедуру pozdrav из модула DrugiPozdrav, чији код следи:

 DEFINITION MODULE DrugiPozdrav;
   PROCEDURE pozdrav;
 END DrugiPozdrav.
 IMPLEMENTATION MODULE DrugiPozdrav;
  FROM InOut IMPORT WriteString, WriteLn;
  PROCEDURE pozdrav;
  BEGIN
   WriteString("Pozdrav iz Modula 'DrugiPozdrav'!!");
   WriteLn
  END pozdrav;
 END DrugiPozdrav.

Ради се, у ствари, о два модула који су међу собом повезани. Први, дефинициони модул, говори о томе шта модул ради, док други, имплементациони модул са истим именом, одређује како ће то да се уради. Дефинициони модул одређује шта модул извози; у овом случају једино процедуру pozdrav.

Књиге[уреди | уреди извор]

Спољашње везе[уреди | уреди извор]