Пређи на садржај

Популациона генетика

С Википедије, слободне енциклопедије

Популациона генетика је дисциплина генетике која се бави проучавањем процеса наслеђивања и варијабилности особина на нивоу популације.

Сваку популацију могуће је дефинисати генетички:

Судбина гена, који се налазе у јединкама, уско је везана са популацијама у којима те јединке живе. Укупан збир свих гена у једној популацији назива се генски фонд.

Тако дефинисање одредиће генетичку структуру популације као учесталост генских алела. Ако се та учесталост алела одржава сталном из генерације у генерацију онда се за популацију каже да је у равнотежи што се може представити Харди-Вајнберговом једначином.

Фактори који ремете генетичку равнотежу популације су:

1. неслучајна укрштања

2. генетички дрифт

3. миграције

4. мутације

5. природна селекција

Литература[уреди | уреди извор]

  • Думановић, Ј, маринковић, Д, Денић, М: Генетички речник, Београд, 1985.
  • Косановић, М, Диклић, В: Одабрана поглавља из хумане генетике, Београд, 1986.
  • Маринковић, Д, Туцић, Н, Кекић, В: Генетика, Научна књига, Београд
  • Prentis S: Биотехнологија, Школска књига, Загреб, 1991.
  • Ридли, М: Геном - аутобиографија врсте у 23 поглавља, Плато, Београд, 2001.
  • Туцић, Н, Матић, Гордана: О генима и људима, Центар за примењену психологију, Београд, 2002.
  • Швоб, Т. и срадници: Основи опће и хумане генетике, Школска књига, Загреб, 1990.

Спољашње везе[уреди | уреди извор]