Технолошки факултет Универзитета у Нишу

С Википедије, слободне енциклопедије
Технолошки факултет Универзитета у Нишу
Нова зграда Технолошког факултета
Типдржавни
Оснивање1979.
АфилијацијаУниверзитет у Нишу
Деканпроф.др Љубиша Николић
ЛокацијаЛесковац,  Србија
Веб-сајтТехнолошки факултет Универзитета у Нишу

Технолошки факултет у Лесковцу Универзитета у Нишу је високообразовна и научно-истраживачка институција, која организује и реализује основне, мастер и докторске академске студије.

Историјат[уреди | уреди извор]

Технолошки факултет у Лесковцу настао је као потреба привреде југоисточне Србије за кадровима са високим образовањем из области хемијских, прехрамбених и текстилних технологија. Октобра 1979. године, Технолошки факултет почиње са радом, као девети факултет Универзитета у Нишу.[1] Октобра 1979. године, Технолошки факултет почиње са радом, као девети факултет Универзитета у Нишу. Уписао је прву генерацију студената на два одсека: биохемијски одсек са фармацеутско-козметичким и прехрамбеним смером и текстилни одсек са механичко-текстилним и хемијско-текстилним смером у четворогодишњем трајању. Почетком школске 1986/1987. године усвојен је нови наставни план. Формирана су 3 нова профила и то: Органска хемијска технологија и полимерно инжењерство, Хемијско и биохемијско инжењерство и Текстилно инжењерство у петогодишњем трајању. 1994. године Технолошки факултет наставља са радом на другој локацији (Булевар ослобођења 124, Лесковац). Школске 2002/2003. године усваја се нови наставни план са 6 смерова: Органска хемијска технологија и полимерно инжењерство, Хемијско и биохемијско инжењерство, Фармацеутско-козметичко инжењерство, Прехрамбено инжењерство, Текстилно инжењерство и Дизајн и пројектовање текстилних производа у трајању од пет година.[2]Школске 2003/2004. године скраћено је трајање студија на четири године. Настава се одвија по овом програму до 2007/2008. године када су уведене студије сагласно Болоњској декларацији, на студијским програмима: Хемијске технологије, Прехрамбене технологије и биотехнологија и Текстилна технологија на основним и дипломским академским студијама. Докторске академске студије су организоване у оквиру студијског програма Технолошко инжењерство. Министарство просвете, науке и технолошког развој Републике Србије акредитовало је 2014. године Технолошки факултет као државни факултет у области техничко-технолошких и биотехничких наука - хемијске и процесне технологије, биотехнологије, прехрамбене технологије и текстилне технологије за обављање научноистраживачке делатности.

Делатност[уреди | уреди извор]

Образовна делатност[уреди | уреди извор]

У складу са Законом о високом образовању који је усаглашен са принципима Болоњског процеса, на Технолошком факултету у Лесковцу постоје три акредитована нивоа студија у оквиру академских студија:

 • Основне академске студије,
 • Мастер академске студије и
 • Докторске судије.

Основне академске студије[уреди | уреди извор]

Студије трају осам семестара и реализују се кроз три студијска програма

Хемијске технологије са три студијска подручја[уреди | уреди извор]
 • Фармацеутско-козметичко инжењерство,
 • Органска хемијска технологија и полимерно инжењерство,
 • Еколошко инжењерство.
Прехрамбена технологија и биотехнологија са два студијска подручја[уреди | уреди извор]
 • Прехрамбена технологија,
 • Биотехнологија.
Текстилне технологије са два студијска подручја[уреди | уреди извор]
 • Текстилно инжењерство,
 • Индустријски дизајн текстилних производа.[3]

Мастер академске студије[уреди | уреди извор]

Студије трају два семестра на истим студијским програмима као и основне академске студије. У току 2015. године акредитован је студијски програм на енглеском језику на мастер академским студијама: Управљање материјалним и енергетским токовима.

Докторске студије[уреди | уреди извор]

Студије трају три године и њихова реализација се одвија на студијском програму Технолошко инжењерство.[4]

Научно-истраживачка делатност[уреди | уреди извор]

Министарство просвете, науке и технолошког развој Републике Србије акредитовало је 2014. године Технолошки факултет у Лесковцу за обављање научно-истраживачке делатности у области техничко-технолошких и биотехничких наука - хемијске и процесне технологије, биотехнологије, прехрамбене технологије и текстилне технологије. Научно-истраживачки рад на Технолошком факултету обавља се у лабораторијама, које су опремљене савременим апаратима и уређајима. У научна истраживања укључени су наставници и сарадници Факултета, стипендисти Министарства и студенту докторских студија.

Организација[уреди | уреди извор]

Катедре[уреди | уреди извор]

 • Катедра за органско-технолошке науке
 • Катедра за хемијске науке
 • Катедра за хемијско-инжењерске науке
 • Катедра за прехрамбено-биотехнолошке науке
 • Катедра за текстилне науке
 • Катедра за математичко-техничке науке.

Акредитоване лабораторије[уреди | уреди извор]

Лабораторије Факултета су опремљене савременом научноистраживачком опремом која се, осим за потребе наставног процеса, користи за реализацију научноистраживачких пројеката у области хемисјке и процесне технологије, биотехнологије, прехрамбене и текстилне техногогије. У лабораторијама се реализује велики број истраживања и за привредне субјекте из региона са којима Факултет остварује дугогодишњу сарадњу.

 • Лабораторија за хемију и технологију 1
 • Лабораторија за хемију и технологију 2
 • Лабораторија за прехрамбено и биохемијско инжењерство
 • Лабораторија за микробиологију
 • Лабораторија за физичко-хемијске науке
 • Лабораторија за технологију биоактивних природних сировина и производа
 • Лабораторија за испитивање и контролу квалитета текстилних сировина и производа
 • Лабораторија за текстилна истраживања
 • Лабораторија за физичка мерења, атестирања и контролу технолошких процеса
 • Лабораторија за дизајн текстила
 • Лабораторија за текстилно и полимерно инжењерство
 • Лабораторија за хемијско инжењерство
 • Лабораторија за екологију
 • Лабораторија за физичко-хемијска испитивања текстила
 • Лабораторија за спектроскопију
 • Лабораторија за физичко-хемијска испитивања
 • Лабораторија за компјутерски подржано процесно инжењерство (хемијско, биохемијско, текстилно, прехрамбено и фармацеутско-козметичко инжењерство, дизајн и пројектовање текстилних производа) 1
 • Лабораторија за компјутерски подржано процесно инжењерство (хемијско, биохемијско, текстилно, прехрамбено и фармацеутско-козметичко инжењерство, дизајн и пројектовање текстилних производа) 2
 • Лабораторија за масену спектрометрију
 • Лабораторија за неоранску анализу
 • Лабораторија за микроскопију.

Издавачка делатност[уреди | уреди извор]

У оквиру издавачке делатности Технолошки факултет издаје следеће публикације:

 • уџбенике (основне уџбенике и помоћне уџбенике),
 • скрипте,
 • монографије и научне књиге,
 • научно-стручни часопис,
 • зборнике радова са симпозијума,
 • зборнике извода радова са симпозијума и
 • остале публикације.

Технолошки факулет у Лесковцу издаје часопис Advanced Technologies који се публикује два пута годишње.[5] Организатор је традиционалног научног скупа са међународним учешћем Савремене технологије и привредни развој, који се одржава сваке друге године. Факултет издаје Зборник извода радова и Зборник радова Савремене технологије и привредни развој.[6]

Библиотека[уреди | уреди извор]

Технолошки факултет у Лесковцу обезбеђује студентима библиотеку, читаоницу и просторије са рачунарима. Библиотека је уписана у регистар библиотека 1996. године као организациона јединица Технолошког факултета, чланица је Заједнице библиотека универзитета у Србији од оснивања Заједнице и корисница КоБСОН-а (Конзорцијум библиотека Србије за обједињену набавку) од 2001. године. Организација и рад библиотеке уређени су Статутом Факултета, Правилником о систематизацији послова и Правилником о раду библиотеке Технолошког факултета у Лесковцу.

Референце[уреди | уреди извор]

 1. ^ Ракић, Хранислав. Технолошки факултет у Лесковцу : 1979-1989. - Лесковац :Технолошки факултет, 1990. 
 2. ^ Стојковић, Живан (2004). Технолошки факултет у Лесковцу : Двадесетпет година (1979–2004). Лесковац: Технолошки факултет. стр. 35. ISBN 978-86-82367-52-9. 
 3. ^ Лазић, Миодраг. Информатор о студијама на Технолошком факултету у Лесковцу. Лесковац : Технолошки факултет, 2011. стр. 5—15. ISBN 978-86-82367-90-1. 
 4. ^ Давидовић, Олгица (2015). Пола века Универзитета у Нишу : Fifty Yaers of University of Niš : 1965-2015. Ниш. стр. 202—209. ISBN 978-86-7181-086-9. 
 5. ^ „Advanced Technologies”. 
 6. ^ „Зборник радова „Савремене технологије и привредни развој. Архивирано из оригинала 10. 11. 2017. г. Приступљено 10. 11. 2017. 

Литература[уреди | уреди извор]

 • Ракић, Хранислав. Технолошки факултет у Лесковцу : 1979-1989. - Лесковац :Технолошки факултет, 1990. 

Спољашње везе[уреди | уреди извор]