Veštačka sinteza gena

Из Википедије, слободне енциклопедије
Jump to navigation Jump to search

Veštačka sinteza gena' je proces sinteze gena in vitro bez korišćenja DNK uzorka kao inicijalnog templeta. Jedan od glavnih metoda je oligonukleotidna sinteza (koja se koristi i za druge svrhe) iz digitalnih genetičkih sekvenci i naknadno spajanje proizvedenih fragmenata. U kontrastu s tim prirodna replikacija DNK zahteva postojanje DNK templeta za sintezu nove DNK.

Sinteza prvog kompletnog gena, kvaščeve tRNK, je ostvarena 1972.[1] Sinteza prvih gena koji kodiraju peptide i proteine je sledila par godina kasnije.[2][3]

Usluge komercijalne sinteze gena pruža znatan broj kompanija širom sveta. Današnji pristupi sintezi gena su većinom bazirani na kombinaciji tehnika organske hemije i molekularne biologije. Celokupni geni se mogu sintetisati "de novo", bez korišćenja prekursorskih DNK templeta. Sinteza gena je postala važno oruđe u mnogim poljima rekombinantne DNK tehnologije uključujući hetorolgnu ekspresiju gene, razvoj vakcina, gensku terapiju i molekularni inženjering. Sinteza sekvenci nukleinskih kiselina je ekonomičnija od procedura klasičnog kloniranja i mutageneze.

Reference[уреди]

  1. ^ Khorana HG; Agarwal KL; Büchi H; et al. (1972). „Studies on polynucleotides. 103. Total synthesis of the structural gene for an alanine transfer ribonucleic acid from yeast”. J. Mol. Biol. 72 (2): 209–217. PMID 4571075. doi:10.1016/0022-2836(72)90146-5. 
  2. ^ Itakura K; Hirose T; Crea R; et al. (1977). „Expression in Escherichia coli of a chemically synthesized gene for the hormone somatostatin”. Science. 198 (4321): 1056–1063. PMID 412251. doi:10.1126/science.412251. 
  3. ^ Edge MD; Green AR; Heathcliffe GR; et al. (1981). „Total synthesis of a human leukocyte interferon gene”. Nature. 292 (5825): 756—62. PMID 6167861. doi:10.1038/292756a0. 

Literatura[уреди]

Spoljašnje veze[уреди]