Уставни суд Републике Хрватске

Из Википедије, слободне енциклопедије
Република Хрватска
Coat of arms of Croatia.svg

Овај чланак је дио серије о
Политици Хрватске

Уставни суд Републике Хрватске је независна институција која гарантује поштовање и примјену Устава Републике Хрватске. Дјелује на основу одредаба Устава, Уставног закона о Уставном суду и Пословника Уставног суда.

Сједиште Уставног суда Републике Хрватске је на Тргу Светог Марка у Загребу.

Састав[уреди]

Уставни суд Републике Хрватске чини тринаест судија које бира Хрватски сабор, на вријеме од осам година из реда истакнутих правника, посебно судија, државних тужилаца, адвоката и универзитетских професора правних наука. Судије између себе бирају предсједника, коме мандат траје четири године, те може бити поново изабран. Судије Уставног суда Републике Хрватске имају имунитет као и посланици у Хрватском сабору.

Судије Уставног суда Републике Хрватске не могу обављати ниједну другу јавну ни професионалну дужност.

Надлежности[уреди]

Надлежности Уставног суда Републике Хрватске су:

 • одлучује о сагласности закона с Уставом;
 • одлучује о сагласности других прописа с Уставом и законом;
 • може оцјењивати уставност закона те уставност и законитост других прописа који су престали важити ако од тог престанка до подношења захтјева или приједлога за покретање поступка није прошло више од годину дана;
 • одлучује поводом уставних тужби против појединачних одлука државних органа, органа јединица локалне и подручне (регионалне) самоуправе те правних лица с јавним овлашћењима кад су тим одлукама повређена људска права и основне слободе, као и право на локалну и подручну (регионалну) самоуправну гарантовано Уставом Републике Хрватске;
 • прати остваривање уставности и законитости те о уоченим појавама неуставности и незаконитости извјештава Хрватски сабор;
 • рјешава сукоб надлежности између органа законодавне, извршне и судске власти;
 • одлучује, у складу с Уставом, о одговорности предсједника Републике;
 • надгледа уставност програма и дјеловања политичких странака и може, у складу с Уставом, забранити њихов рад;
 • надгледа уставност и законитост избора и државног референдума и рјешава изборне спорове који нису у дјелокругу судова;
 • ако утврди да надлежни орган није донио пропис за извршење одредаба Устава, закона и других прописа, а бии је дужан такав пропис донијети, о томе Уставни суд обавјештава Владу, а о прописима које је била дужна донијети Влада, обавјештава Хрватски сабор;
 • на приједлог Владе Републике Хрватске, доноси одлуку којом предсједник Хрватског сабора преузима дужност привременог предсједника Републике у случају дуже спријечености предсједника Републике усљед болести или неспособности, а посебно ако предсједник Републике није у стању одлучити о повјеравању дужности привременом замјенику;
 • даје претходно одобрење за притвор и за покретање кривичног поступка против предсједника Републике;
 • одлучује о жалбама против одлуке Државног судског вијећа о разрјешењу судија судијске дужности, те одлучује о жалби против одлуке Државног судског вијећа о дисциплинској одговорности судије, све у року од 30 дана од дана примања жалбе (одлука искључује право на уставну тужбу).

Види још[уреди]

Спољашње везе[уреди]