Kvadar

Iz Vikipedije, slobodne enciklopedije
Jump to navigation Jump to search
Kvadar

Kvadar je geometrijsko telo omeđeno sa šest međusobno normalnih pravougaonih površi. Ove površi se dele na tri para međusobno naspramnih, paralelnih i jednakih površi, koje se mogu opisati sa tri dužine a, b i c (c je nekad označeno i sa h). Ove tri dužine se još redom zovu širina, dužina i visina kvadra.

Specijalan slučaj kvadra kome su sve ivice jednake se zove kocka.

Formule[uredi]

Sledi pregled češće korišćenih formula kvadra:

Površina
Zapremina
Male dijagonale

Velika dijagonala
Poluprečnik opisane sfere
Ugao između velike
dijagonale i baze

Postoji sfera maksimalnog poluprečnika koja može da stane u jedan kvadar, no u opštem slučaju ova sfera nije upisana u kvadar jer ne dodiruje sve njegove površi. Poluprečnik ove sfere je jednak polovini dužine najmanje ivice kvadra.

U slučaju kocke (a=b=c) ova sfera jeste upisana.