Ključ (muzika)

Iz Vikipedije, slobodne enciklopedije
Idi na navigaciju Idi na pretragu

Ključ (fr. i engl. clef) je u muzici oznaka opsega visine tonova koji će biti zapisani u notnom sistemu. U partiturama za instrumente sa određenom visinom tona se danas koriste tri vrste ključeva: Ge-ključ, Ef-ključ i Ce-Ključ. Sva tri nose imena po tonu čija se pozicija u notnom sistemu njime obeležava.

Ako se iznad ili ispod ključa nalazi mali broj 8, ista označava transpoziciju partitura za jednu oktavu naviše (ako je broj iznad ključa) ili naniže (ako je broj ispod ključa). Ova oznaka se po pravilu sreće samo kod Ge i Ef-ključeva.

Ge-ključ[uredi]

Violinski ključ
Oktavni violinski ključevi

Ge-ključ (takođe violinski ključ) je, odmah posle bas-ključa, najčešće korišćen ključ. Njime se označava mesto tona g1 u notnom sistemu, koje se nalazi tačno na početku zavoja znaka. Većina drvenih duvačkih instrumenata, kao i limeni duvački instrumenti sa opsegom u višim registrima, udaraljke sa određenom visinom tona kao i violine se zapisuju u violinskom ključu.

U vreme baroka, Ge-ključ se ponekad pisao na prvoj liniji notnog sistema. Ovakav ključ se naziva francuski violinski ključ a još uvek se ponekad koristi u partiturama za es-klarinete i es-trube.

Francuski violinski ključ
Tenorski violinski ključ

Osim ovih, u vokalnoj muzici se može sresti još i tzv. tenorski violinski ključ koji na sam ključ ima dodate i dve zagrade, koje uokviruju 4 liniju notnog sistema, no, ključ se smatra identičnim običnom violinskom ključu sa 8 ispod, odnosno, sve što je notirano u ovom ključu zvuči oktavu niže. On se koristi samo za pisanje vokalnih deonica tenora.

Ef-ključ[uredi]

Bas-ključ
Oktavni bas-ključevi

Ef-ključ (takođe bas-ključ) kojim se označava mesto f (malo ef) u notnom sistemu. Malo ef se nalazi na liniji između dve tačke koje pripadaju ovom simbolu ili na tački kojom počinje njegov zavoj. Najčešće, ovo mesto je četvrta linija notnog sistema. Nekad je ovaj ključ označavao malo ef na srednjoj liniji notnog sistema i nosio je naziv bariton ključ, ali se ovaj zapis u savremenoj notaciji izgubio.

Bariton ključ

U ovom ključu se najčešće beleže instrumenti dubljeg registra poput nekih limenh i drvenih duvačkih instrumenata, kao i neki od gudačkih instrumenata. Partitur za levu ruku harfe se standardno piše u bas-ključu.

Ce-ključ[uredi]

alt-ključ
tenor-ključ

U današnje vreme jako retko korišćeni Ce-ključ podseća na dva obrnuta latinična slova C koja stoje jedno nad drugim. Između ta dva slova stoji oznaka u obliku vrha koplja koja označava ton c1. Vrh ovog ključa može obeležavati ton ce na različitim linijama notnog sistema i u zavisnosti od ovoga dobija ime. Najčešće je ovo srednja linija (altovski ključ) ili četvrta linija odozdo (tenorski ključ). Pored njih postoje sopranski ključ (ton ce na prvoj liniji odozdo) i mecosopranski ključ (druga linija odozdo), koji je još poznat i kao flautalto-ključ jer se u njemu pišu deonice za alt flaute. Sopranski ključ se nekada koristio za deonice violina i A-klarineta.

mecosopran i sorpan ključevi

Altovski ključ se korisi za deonice viola i ređe trombona, dok se u starijim delima (npr. Mocarta) koristio za vokalne deonice altova.

Tenorski ključ se nekad koristio u partiturama violinčela, fagota i trombone za koje se danas po pravilu koristi bas-ključ. Danas se pak dešava da se visoke deonice za ove instrumente pišu i tenorskom ključu da bi se izbegla česta promena između bas i violinskog ključa, koji češće viđena alternativa.

Svi ovi ključevi, kojih je nekad bilo čak osam, su bili uvedeni u upotrebu u doba renesanse kada se započelo sa štampanjem muzike. Naime bilo je velkih problema sa štampanjem pomoćnih linija što se efikasno izbegavalo upotrebom ovih ključeva. Iako danas ovakvi problemi ne postoje, gore navedeni ključevi su se u manjoj meri održali u muzičkoj literaturi.

Muzička notacija
Notni sistem predznacitakttaktica
Note pomoćne linijetačkasnizilicapovisilicarazrešilicapauzaligatura
Ključevi violinskialtovskibas-ključ
muzička notacijamuzičke lestvicetempodinamikaartikulacijaornamenti