Труба

Из Википедије, слободне енциклопедије
Труба
Trumpet in c german.jpg

Труба, скраћено Trb. (може се још и срести, често у рукописним примерима, скраћеница Trp. према енглеском називу), је регистарски највиши лимени дувачки инструмент, светлог и продорног звука, који је од давнина кориштен за војничке сигнале и свечане фанфаре, па је то оставило битан траг на његовом основном карактеру и типичним начинима употребе у музици. Ипак, труба је и изражајни мелодијски инструмент, а захваљујући усавршеном механизму вентила и у извођачкој техници достиже завидан виртуозитет, која се посебно истиче у џез-музици. Ту је нарочито честа, иако и другде уобичајена, употреба сордине (види: лимени дувачки инструменти).

У својој веома дугој историји, која залази далеко у античко доба, инструменти типа трубе задуго су могли да изводе тонове само једног аликвотног низа (тзв. природна труба), па су грађене у различитим регистарским варијантама и величинама. Тек изум и примена вентилног механизма, почетком 19. века, омогућила је слободно и лако извођење свих тонова и битно унапредила извођачку технику, као и употребне могућности трубе.

Труба која се у 18. веку означавала као труба in C имала је стварни звучни обим (зависно од величине) за октаву дубљи од обима данашње трубе in C, односно исти обим као данашња хорна in C (corno alto). С обзиром да се педални тон није могао добити, а да је други тон аликвотног низа био интонативно несигуран, практични обим трубе из класичног периода сводио се углавном на добијање тонова од 3. до 12. аликвотног низа.

Обим трубе

Обим трубе:
* in B — звучи велику секунду ниже
* in C — звучи како је написано
* piccola in D — звучи велику сексту више
* piccola in Eb — звучи малу терцу више

Овај писани обим је дат према могућностима савремене трубе са вентилима (односно пистонима). Труба in C звучи како је написано, а најчешће употребљавана труба in B звучи велику секунду ниже него што је записано, па је према томе њен реални звучни обим од е до c3.

Друге врсте труба[уреди]

Труба се јавља и у још неким регистарским варијантама, и то су две најчешће регистарске варијанте мале трубе (ит. trombetta или tromba piccola нем. kleine Trompete, фр. petite trompette, ен. small trumpet, рус. малая труба), која се ретко налази у оркестру, али се користи при извођењу тзв. кларино партије (техника извођења врло високих тонова аликвотног низа, чак до 21. тона) у делима нпр. Ј. С. Баха. Обим звучности јој је од f до c3, а јавља се у две регистарске варијанте in D (звучи велику сексту више) и in Eb (звучи малу терцу више).

Постоје још и тзв. високе трубе у регистарским варијантама in F, in G и in B (тзв. sopranino) која је највиша. Осим тога, постоје и алт-труба in F, која звучи квинту ниже од обима трубе и бас-труба in Eb (звучи велику сексту ниже), in D (звучи малу септиму ниже), in C (звучи октаву ниже) и in B (звучи нону ниже).

Тонови[уреди]

 • C - без притискања вентила
 • Cis/Des - сва три вентила
 • D - први и трећи вентил
 • Dis/Es - други и трећи вентил
 • E - први и други вентил или само трећи
 • F - први вентил
 • Fis/Ges - други вентил или сви вентили притиснути
 • G - без притискања вентила или први и трећи вентил
 • Gis/As - други и трећи вентил
 • A - први и други вентил или само трећи
 • Ais/B - само први вентил
 • Н - само други вентил

Види још[уреди]

Спољашње везе[уреди]