Opeka

Iz Vikipedije, slobodne enciklopedije
Idi na: navigaciju, pretragu
Zid od opeka
Pečena opeka spremljena za upotrebu
Proizvodnja nepečene opeke
Opeka spremna za odašiljanje
Stara peć za izradu opeka u Vricen- Ratsdorfu u Nemačkoj

Opeka ili cigla je zidni građevni materijal koji se dobija formiranjem, sušenjem i pečenjem plastične smese glinenog materijala, peska i vode. Opeka je najmasovniji proizvod keramičke industrije.

Podela opeka[uredi]

Puna opeka, šuplja, zidni blokovi, monta, specijalna opeka...

Puna opeka[uredi]

Dobija se pečenjem, mašinski ili ručno oblikovanjem gline.

Uslovi kvaliteta[uredi]

 • Pravilan oblik, pravilnih ivica i ravnih strana. Dimenzije su 250/120/65 mm. Površina može da bude glatka i izbrazdana (dubna brazde maks 5 mm.)
 • Pukotine u pravcu debljine su dozvoljene, stim da ne budu jedna nasuprot drugoj,
 • Marka pune opeke je 7,5; 10; 15; 20 (bar 0,1 Mpa),
 • Procenat upijanjanvode mora da iznosi u proseku min 6%.
 • Treba da je otporna na mraz
 • Ne sme da sadrži soli rastvorljivih u vodi više od 2%
 • Ne sme da sadrži slobodnog živog kreča u količini i veličini koja bi štetno uticala na trajnost opeke, odnosno dovela do raspadanja i oštećenja
 • Skladištenje se vrši u pravilnim slojevima, po markama. Isporučuje se sa ambalažom ili bez nje, ali se utovar i istovar obavljaju bez bacanja.

Fasadna puna opeka od gline[uredi]

Fasadne pune opeke su elementi od pečene gline. Marke opeke su: 10, 15, 20 [bar 0,1 Mpa]. Namenjene su izradi spoljnih i unutrašnjih zidova koji se ne malterišu.

Uslovi kvaliteta[uredi]

 • Mogu biti prirodne boje ili površinski obrađene (angobirane, reljefne itd.)
 • Moraju biti oblika pravougaonog paralelopipeda, 250/12/65 (55) mm, pravih oštrih ivica, ravnih strana, a mogu imati i zaobljene ivice,
 • Moraju imati po dve susedne bočne površine čisto izrađene
 • Površine mogu biti ravne, brazdane ili žljebljene.
 • Okrnjene ivice ili rogljevi dozvoljavaju se na tri mesta u dubini 15 mm stim da se ne smeju nalaziti na dvema vidljivim (u ugrađenom stanju) stranama<
 • Na vidljivim površinama ne sme da bude prslina i pukotina
 • Vidljive površine ne smeju da budu iskrivljene
 • Upijanje vode mora da iznosi najmanje 6% a najviše 18%
 • Moraju biti postojane na mrazu
 • Opeke ne smeju sadržavati slobodnog kreča koji bi štetno uticao na njihovu trajnost i estetski izgled
 • Ne smeju sadržavati soli koje kada ih voda rastvori mogu izazvati iscvetavanje i na vidljivim površinama. Soli rastvorljivih u vodi ne sme biti više od 0,1 %.

Radijalne opeke[uredi]

Radijalne opeke su pune opeke ili opeke sa vertikalnim rupama izrađene od pečene gline. Namenjene su za izradu slobodno stojećih kružnih dimnjaka svih prečnika i visina kao i bunkera, silosa i drugih objekata. Uslovi kvaliteta rupe u opeci mogu da budu kružne ili sličnog oblika, ukupne površine rupa ne smeju da iznose više od 12% celokupne ležišne površine. Marka i vrsta kvaliteta radijane opeke odrađena je prosečno i najmanjom pojedinačnom čvrstoćom na pritisak na bruto površinu opeke mora biti u granicama vrednosti: - Prosečna čvrstoća na pritisak 20 Mpa, a pojedinačna najmanje 17 Mpa ili
prosečna 15 Mpa, a pojedinačna 12 Mpa.

Porozna opeka[uredi]

Poroznost opeke se postiže dodavanjem glinenoj masi u toku izrade opeke, lako sagorivih materijala (npr. drvena strugotina)

Ova opeka ima veliki broj ravnomerno raspoređenih pora i šupljina u svojoj masi koji joj daju osobine dobrog toplotnog i zvučnog izolatora. Zbog svoje strukture ima malu zapreminsku težinu i malu čvrstoću na pritisak. Upija vodu i neotporna je na mraz.

Mogu se upotrebiti za zidanje neopterećenih i opterećenih unutrašnjih zidova.

Šuplje opeke i blokovi od gline[uredi]

Šuplje opeke i blokovi od gline su elementi od pečene gline sa vertikalnim ili horizontalnim šupljinama. Namenjene su za izradu spoljašnjih i unutrašnjih zidova. Prema rasporedu šupljina blokovi se razvrstavaju u dve vrste i to :

 1. Opeke, blokovi sa vertikalnim šupljinama upravnim na ležišne ravni
 2. Opeke i blokovi sa horizontalnim šupljinama koje su postavljene paralelno sa ležišnim ravnima.

Uslovi kvaliteta[uredi]

 • Moraju biti oblika pravougaonog ili kvadratnog paralelopipeda, pravih ivica
 • Bočne strane moraju biti ravne, a mogu biti i glatke ili brazdane (radi boljeg primanja maltera)
 • Oblik preseka šupljina za obe vrste opeka i blokova je proizvoljan a može biti kvadratan, pravougaon, kružan, ovalan itd., dok su mere preseka šupljina opeka i blokova sa vertikalnim šupljinama ograničene.
 • Na dvema suprotnim bočnim površinama blokovi sa vertikalnim šupljinama mogu imati žljebove za delimično zalivanje vertikalnih spojnica
 • Opeke i blokovi moraju da upijaju vodu najmanje 8%
 • Ne smeju sadržati slobodnog kreča


Spoljašnje veze[uredi]