Prestupna godina

Iz Vikipedije, slobodne enciklopedije
Idi na navigaciju Idi na pretragu

Prestupna godina je godina koja ima 366 dana, za razliku od ostalih godina koje imaju 365 dana. Razlog tome je usklađivanje kalendarske godine sa astronomskom godinom, da ne bi s vremenom Nova godina pala u leto, a grožđe dozrevalo u decembru ili januaru. Tako mesec februar, koji inače ima 28 dana, u prestupnoj godini ima 29 dana.

Godine koje nisu prestupne se zovu proste godine.

Prestupne godine su sve deljive s 4, ako nisu deljive sa 100, mada ipak jesu ako su deljive sa 400.

Dakle godine 1800, 1900. i 2100. nisu prestupne, dok 1600, 2000. i 2400. jesu (sve ovo se odnosi na gregorijanski kalendar).

Algoritam[uredi]

Na osnovu pravila koja određuju prestupnu godinu se dâ formirati algoritam, koji daje pozitivan odgovor ako je zadovoljen sledeći skup uslova:

 1. broj godine deljiv sa četiri, i
 2. važi jedno od sledeća dva:
  • broj godine nije deljiv sa 100
  • broj godine je deljiv sa 400

Implementacija[uredi]

Razne implementacije ove funkcije su moguće na postojećim programskim jezicima. Npr. C-funkcija, koja vraća 1 ukoliko je godina prestupna, a inače 0, bi glasila:

int prestupna(int godina)
{
 return
  !(godina & 3)     // број године дељив са 4?
  &&
  (
   godina % 100     // број године није дељив са 100?
   || !(godina/100 & 3) // број године дељив са 400?
  );
}


U Pascal-u funkcija za određivanje prestupne godine izgleda na sledeći način:

Function Prestupna (Godina : Integer) : Boolean;
Begin
  If ((Godina mod 400=0) or 
   ((Godina mod 100<>0) and (Godina mod 4=0))) Then Prestupna:=TRUE
                         Else Prestupna:=FALSE;
End;

U Javascript-u funkcija za određivanje prestupne godine izgleda na sledeći način:

var godina = prompt("unesite godinu");

 if(godina%400 === 0) {
   alert("godina je prestupna");
} else if ((godina%100 !==0) &&(godina%4 === 0)){
   alert("godina je prestupna");
}
 else{
   alert("godina nije prestupna");
}

Spoljašnje veze[uredi]

Prestupna godina - Astronomski magazin