Regioni Belgije

Iz Vikipedije, slobodne enciklopedije
Jump to navigation Jump to search

Regioni Belgije su: Flandrija, Valonija i grad Brisel.

Flemish Region in Belgium.svg
 Flandrija
Walloon Region in Belgium.svg
 Valonija
Brussels-Capital Region in Belgium.svg
 Brisel

Belgija je 1993. administrativno preuređena kao savezna država tri regiona i tri jezičko-kulturne zajednice: (flamanska, francuska i nemačka). Regioni i zajednice imaju različite nadležnosti i nisu teritorijalno identični, tj. preklapaju se.

Regioni (sa izuzetkom Brisela) su podeljeni na deset provincija.

Nadležnosti regiona su: prostorno planiranje, nauka, socijalna politika, poljoprivreda, vodoprivreda, energetika, privreda, tržište rada, transport i ekologija.

Nadležnosti jezičkih zajednica su: obrazovanje, jezik i kultura.

Država Belgija je nadležna za spoljnu politiku, odbranu, pravni sistem i sistem socijalnog osiguranja.