Бранко Тошовић

Из Википедије, слободне енциклопедије
Бранко Тошовић
Датум рођења 1949.
Мјесто рођења Виховићи
ФНР Југославија

Бранко Тошовић (Виховићи код Калиновика, 1949) српски је и аустријски филолог.

Живот[уреди]

Рођен је у Виховићима код Калиновика (Босна и Херцеговина) 10. априла 1949. године. У Калиновику је завршио осмогодишњу школу (1964). Матурирао је у сарајевској Првој гимназији (1968), а дипломирао на Одсјеку за словенске језике и књижевности Филозофског факултета у Сарајеву (1973). На истом факултету магистрирао је (1979) и докторирао (1983). Три године радио је у Гимназији „Огњен Прица“ (1973–1977), а петнаест провео на Филозофском факултету у Сарајеву као асистент приправник, асистент, доцент и ванредни професор (1977–1992).

У два наврата био је лектор српскохрватског језика на Московском државном Универзитету (1985–1989, 1992–1993). Школске 1992/1993. радио је као водећи научни сарадник Института за лингвистику Руске академије наука и научни сарадник Института за руски језик „А. С. Пушкин“.

Био је двије и по школске године гостујући професор на Универзитету у Манхајму (1993–1995), двије на Филозофском факултету у Задру и три на Филозофском факултету у Загребу, гдје је као први професор почео да предаје српски језик (2001–2004). Један семестар радио је као гостујући професор на Универзитету у Лајпцигу (1995). У истом својству боравио је краће вријеме (до седам дана) на низу европских универзитета: Тарту (Естонија, 1989), Познањ (Пољска, 1997), Љовен (Белгија, 1998), Братислава (Словачка, 1999), Љубљана (Словенија, 1999), Варшава (Пољска, 2000), Велико Трново (Бугарска, 2002), Нови Сад (Србија, 2005), Мостар (Босна и Херцеговина, 2007), Москва (Русија, 2008), Инсбрук (Аустрија, 2008), Скопје (Македонија, 2008), Пула (Хрватска, 2009), Санк-Петербург (Русија, 2011), Вишеград (Босна и Херцеговина, 2012), Љубљана (Словенија, 2012), Бихаћ (Босна и Херцеговина, 2013), Минск (Бјелорусија, 2013), Загреб (Хрватска, 2014), Краснојарск (Русија, 2014), Вршац (Србија, 2014), Москва (Русија, 2014), Москва (Русија, 2015), Скопје (Македонија, 2016), Москва (Русија, 2017), Букурешт (Рмунија, 2017).

Учествовао је на великом броју међународних научних скупова – конференција, симпозијума, конгреса (потпуни преглед наступа од 1996. в.[1]).

Од 1. марта 1996. до 1. октобра 2016. године био је редовни професор на Универзитету у Грацу, када је прешао у звање професора емеритуса.

Аутор је више од 500 научних и стручних радова те низа превода. Књига Синтакса српског језика: проста реченица, чији је један од аутора, добила је награду Павла Ивића као најбоље дјело из славистике објављено 2005. године ([2]).

Уређивао је часописе Славист и Призма (које је покренуо у Сарајеву 1989). У два мандата вршио је функцију предсједника Одсјека за славистику на Филозофском факултету у Сарајеву, а у једном директора Института за славистику у Грацу. Био је члан Предсједништва међународне организације МАПРЈАЛ-а, предсједник Славистичког друштва БиХ (чије је оснивање иницирао) и предсједник Друштва за примијењену лингвистику БиХ.

Члан је издавачког савјета часописа Стилистика Пољске академије наука (1995–), Славистика Славистичког друштва Србије (2005–) и Philological Studies (http://www.philologicalstudies.org, 2010–). Био је члан издавачког савјета часописа Стил (2002–2007).

Оснивач је и уредник неколико научних серија: Slawische Sprachokorrelationen (LitVerlag, Минстер, 2008–), Andrić-Initiative (Институт за славистику Универзитета „Карл Франц“ у Грацу – Београдска књига, 2008–), Ćopić-Projekt (Институт за славистику Универзитета „Карл Франц“ у Грацу – Народна и универзитетска библиотека Републике Српске, 2012–), Neue slawistische Horizonte (Др. Ковач, Хамбург, 2011–2016), Slawische Narrationen (Институт за славистику Универзитета „Карл Франц“ у Грацу, 2015–.[3])

Био је или је још увијек руководилац научних пројеката:

 1. Разлике између српског, хрватског и босанског/бошњачког језика (FWF-Projekt, P19158-G03, 2006–2009)[4]
 2. Поредбена анализа начина вршења глаголске радње у словенским језицимаStudium porównawcze nad kategorią semantyczno-słowotwórczą Aktionarten w językach slowiańskich (пољско-аустријски пројекат заједно са Јадвигом Ставницком из Катовица; Ministerium Nauki i Szkolnictwa Wyższego, N104012 31/0898, 2006–2009)[5]
 3. Онлајн рјечник босанског/бошњачког, хрватског, српског и њемачког језика (Институт за славистику Универзитета „Карл Франц“ у Грацу, 2008–)[6]
 4. Andrić-Initiative: Иво Андрић у европском контексту (Институт за славистику Универзитета „Карл Франц“ у Грацу, 2007–)[7]
 5. Лирски, хумористички и сатирички свијет Бранка Ћопића (Институт за славистику Универзитета „Карл Франц“ у Грацу – Народна и универзитетска библиотека Републике Српске, 2011–)[8]
 6. Моно- и мултилингвални електронски корпус македонског језика (аустријско-македонски пројекат: Институт за славистику Универзитета „Карл Франц“ у Грацу – Филолошки факултет „Блаже Конески“ у Скопју, 2009–2016)[9]
 7. Гралис – славистички лингвистички портал Универзитета „Карл Франц“ у Грацу (2010–)[10]
 8. Нови славистички хоризонти (студентски пројекат, Институт за славистику Универзитета „Карл Франц“ у Грацу, 2003–2017)[11]

У оквиру првог пројеката развио је:

 1. Гралис-корпус – паралелни корпус за проучавање српског, хрватског и босанског/бошњачког језика[12]
 2. програм за учење и истраживање акцента тих језика Akzentarium[13]
 3. програм за аутоматско генерисање морфолошких облика српског, хрватског и бошњачког језика Morphogenerator[14]
 4. програм за он-лине анкетирање са интерфејсом на српском, хрватском и босанском/бошњачком, руском, словеначком и њемачком језику Anketarium[15]
 5. фотогалерију Gralis Gallery[16] и др.
 • Библиографија[17]
 • Биографија: Милош Јевтић: Тошовић, Бранко. Изазови Бранка Тошовића: Колекција Одговори, књ. 69. – Разговор водио Милош Јевтић. – Друго, допуњено издање – Београд: Београдска књига, 2007. – 292 с.[18]
 • Наставна активност[19]
 • Скупови[20]

Дјела[уреди]

А) Монографије (књиге, посебна издања)

 1. Tošović, Branko. Korelaciona morfologija srpskog, hrvatskog i bošnjačkog jezika: Imenice. Konstrukcijsko izdanje. – Graz: Institut für Slawistik der Karl-Franzens-Universität, 2016. – 408.
 2. Тошович Бранко. Интернет-стилистика: Монография. – Москва: Флинта – Наука, 2015. – 238. – (Научные дискуссии)[21]
 3. Тошович Бранко. Дискурс и стиль: теоретические и практические аспекты : колл. монография. Авторы Гайда С., Баженова Е. С., Воронцова Т. А., Кожемякин Е. А., Кашкин В. Б., Чернейко Л. О., Малышева Е. Г., Безуглая Л. Р., Селезнева Л. В., Тошович Б., Хазагеров Г. Г. Бжозовская Д., Орлова О. В., Негрышев А. А., Клушина Н. И., Солганик Г. Я., Ивченков В. И., Коньков В. И. Карасик В. И., Лассан Э. Р., Демьянков В. З., Граудина Л. К., Черпина Э. В., Терноваская Д. Н / Под ред. Г. Я Солганика, Н. И. Клушиной, Н. В. Смирновой. – Москва: Флинта – Наука, 2014. – 268.
 4. Тошович Бранко. Корреляционная грамматика сербского, хорватского и бошняцкого языков: Часть I: Фонетика – Фонология – Просодия. – Москва: Языки славянской культуры, 2011. – 640.[22]
 5. Tošović, Branko. Andrić-Initiative: Ivo Andrić im Europäischen Kontext (Graz, 2008–2015): Konzeption, Tätigkeit, Ergebnise. – Graz: Institut für Slawistik der Karl-Franzens-Universität, 2010. – 117.[23]
 6. Tošović, Branko. Die Unterschiede zwischen dem Bosnischen/Bosniakischen, Kroatischen und Serbischen (FWF-Projekt P19158-G03 2006–2010). Konzeption, Aktivitäten, Ergebnisse. – Graz: Institut für Slawistik der Karl-Franzens-Universität, 2010. – 286.[24]
 7. Tošović, Branko. Gralis: Das linguistische Slawistik-Portal der Karl-Franzens-Universität Graz (2000–2010). – Graz: Institut für Slawistik der Karl-Franzens-Universität, 2010. – 74.[25]
 8. Tošović, Branko. Korrelative Grammatik des Bosni(aki)schen, Kroatischen und Serbischen. Teil 1: Phonetik – Phonologie – Prosodie. – Münster: LIT, 2009. – 545. – (Slawische Sprachkorrelationen, Bd. 4)[26]
 9. Тошович Бранко. Способы глагольного действия в сербском, хорватском и бошняцком языках. – Katowice: Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego, 2009. – 118.[27]
 10. Тошович Бранко. Трансакционал русского и сербского/хорватского/бошняцкого языков. – Katowice: Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego, 2009. – 264.[28]
 11. Tošović, Branko. Der Nobelpreisträger Ivo Andrić in Graz - Nobelovac Ivo Andrić u Gracu. – Graz/Grac – Beograd: Institut für Slawistik der Karl-Franzens-Universität, Beogradska knjiga, 2008. – 634. – (Andrić-Initiative: Ivo Andrić im europäischen Kontext – Ivo Andrić u evropskom kontekstu, knj. 1)[29]
 12. Tošović, Branko. Izazovi Branka Tošovića: Kolekcija Odgovori, knj. 69. – Razgovor vodio Miloš Jevtić. – Drugo, dopunjeno izdanje – Beograd: Beogradska knjiga, 2007. – 292 s.[30]
 13. Тошович Бранко. Экспрессивный синтаксис глагола русского и сербского/хорватского языков. – Москва: Языки славянской культуры, 2006. – 560 с.[31]
 14. Piper, Predrag; Antonić, Ivana; Ružić, Vladislava; Tanasić, Sreto; Popović, Ljudmila; Tošović, Branko. Sintaksa savremenoga srpskog jezika: Prosta rečenica: U redakciji akademika Milke Ivić. – Beograd – Novi Sad: Institut za srpski jezik SANU – Beogradska knjiga – Matica srpska, 2005. – 1065.[32]
 15. Tošović, Branko. Komunikativna perspektiva rečenice. In: Piper, Predrag; Antonić, Ivana; Ružić, Vladislava; Tanasić, Sreto; Popović, Ljudmila; Tošović, Branko. Sintaksa savremenoga srpskog jezika: Prosta rečenica: U redakciji akademika Milke Ivić. – Beograd – Novi Sad: Institut za srpski jezik SANU – Beogradska knjiga – Matica srpska, 2005. – 1061–1106.[33]
 16. Tošović, Branko. Ujak / Onkel. – Beograd: Beogradska knjiga, 2003. – 321 s.[34]
 17. Tošović, Branko. Funkcionalni stilovi / Die funktionalen Stile. – Beograd: Beogradska knjiga, 2002. – 580 s.[35]
 18. Tošović, Branko. Komunikativna perspektiva rečenice / Die kommunikative Perspektive des Satzes. In: Sintaksa srpskog jezika: Prosta rečenica. – Beograd: 2002. – 55 s.[36]
 19. Tošović, Branko. Funkcionalni stilovi. Funktionale Stile. – Graz: Institut für Slawistik der Karl-Franzens-Universität, 2002. – 504 s.[37]
 20. Tošović, Branko. Korelaciona sintaksa. Projektional. – Graz: Institut für Slawistik der Karl-Franzens-Universität, 2001. – 456 s.[38]
 21. Tošović, Branko. Izazovi Branka Tošovića: Razgovor vodio Miloš Jevtić. – Beograd – Valjevo: Beogradska knjiga – Kej, 2000. – 202.[39]
 22. Тошович Бранко. Глагольный категориал. – Opole – Graz: Uniwersytet Opolski, Universität Graz, 1998. – 122 c.[40]
 23. Tošović, Branko. Stilistika glagola. Stilistik der Verben. – Wuppertal: Lindenblatt, 1995. – 539 s.[41]
 24. Spagiska-Pruszak, Agnieszka; Tošović, Branko. Srpskorhvatski jezik: Kurs serbsko-chorwackiego z gramatyką i wyborem tekstów. – Gdansk: Uniwersytet Gdański, 1992. – 196 s.[42]
 25. Tošović, Branko. Funkcionalni stilovi. – Sarajevo: Svjetlost, 1988. – 312 s.[43]f
 26. Tošović, Branko. Ruska gramatika u poređenju sa srpskohrvatskom. – Sarajevo: Svjetlost, 1988. – 427 s.[44]

Б) Зборници

 1. Tošović, Branko; (Ur./Hg.). Andrićevi Znakovi. Andrićs Zeichen / Branko Tošović (Ur./Hg.). – Graz – Beograd – Banjaluka: Institut für Slawistik der Karl-Franzens-Universität Graz – Narodna i univerzitetska biblioteka Republike Srpske – Svet knjige – nmlibris, 2016. – 812. – (Andrić-Intiative: Ivo Andrić im europäischen Kontext – Ivo Andrić u evropskom kontekstu, tom 9)[45]
 2. Tošović, Branko; (Hg./ur.). Djetinjstvo, mladost i starost u Ćopićevom stvaralaštvu / Kindheit, Jugend und Alter im Werk von Branko Ćopić. – Graz - Banjaluka: Institut für Slawistik der Karl-Franzens-Universität Graz – Narodna i univerzitetska biblioteka Republike Srpske, 2016. – 292. – (Ćopić-Projekt - Ćopićev projekat, knj. 5)[46]
 3. Tošović, Branko; Wonisch, Arno (Hg.). Interaktion von Internet und Stilistik, Internet und Stil. – Graz: Institut für Slawistik der Karl-Franzens-Universität, Kommission für Stilistik beim Internationelen Slawistenkomitee, 2016. – 304.[47]
 4. Tošović, Branko; Wonisch, Arno (Ur./Hg.). Das Leben der Jugendlichen im Internet. Sprachliche, literarische, kulturelle und gesellschaftliche Aspekte. – Hamburg: Verlag Dr. Kovač, 2016. – 202. – (Neue slawistische Horizonte, Bd. 4)[48]
 5. Tošović, Branko; Wonisch, Arno (Hg.). Wortbildung und Internet – Словообразование и интернет – Tvorba riječi i Internet. – Graz: Institut für Slawistik der Karl-Franzens-Universität Graz – Kommission für Wortbildung beim Internationalen Slawistenkomitee, 2016. – 525.
 6. Tošović, Branko; Wonisch, Arno; (Hg.). Ranko Risojević. Der bosnische Scharfrichter / Arno Wonisch. – Graz: Institut für Slawistik der Karl-Franzens-Universität, 2015. – 245. – (Tošović, Branko; Wonisch, Arno (Hg.) Slawische Narrationen. Bd 1.) – Original: Ranko Risojević. Bosanski dželat[49]
 7. Tošović, Branko; (Ur./Hg.). Andrićeva Avlija. Andrićs Hof / Branko Tošović (Ur./Hg.). – Graz – Beograd – Banjaluka: Institut für Slawistik der Karl-Franzens-Universität Graz – Narodna i univerzitetska biblioteka Republike Srpske – Svet knjige – nmlibris, 2015. – 1014. – (Andrić-Intiative: Ivo Andrić im europäischen Kontext – Ivo Andrić u evropskom kontekstu, tom 8)[50]
 8. Tošović, Branko; (Hg./ur.). Žena – muškarac: dva svijeta, dva motiva, dva izraza u djelima Branka Ćopića / Frau – Mann: zwei Welten, zwei Motive, zwei Ausdrucksarten in den Werken von Branko Ćopić. – Graz – Banjaluka: Institut für Slawistik der Karl-Franzens-Universität Graz – Narodna i univerzitetska biblioteka Republike Srpske, 2015. – 373. – (Ćopić-Projekt – Ćopićev projekat, knj. 4)[51]
 9. Tošović, Branko; (Hg./ur.). Blaže Koneski / Блаже Конески: Parallelen / Паралели. – Graz: Institut für Slawistik der Karl-Franzens-Universität, 2015. – 359.[52]
 10. Tošović, Branko; Wonisch, Arno (Ur./Hg.). Paradoxa in den slawischen Sprachen, Literaturen und Kulturen. – Hamburg: Verlag Dr. Kovač, 2015. – 139. – (Neue slawistische Horizonte, Bd. 3)[53]
 11. Tošović, Branko; (Ur./Hg.). Andrićeva Hronika. Andrićs Chronik / Branko Tošović (Ur./Hg.). – Graz - Banjaluka - Beograd: Institut für Slawistik der Karl-Franzens-Universität Graz – Narodna i univerzitetska biblioteka Republike Srpske – Svet knjige – nmlibris, 2014. – 1077. – (Andrić-Initiative: Ivo Andrić im europäischen Kontext – Ivo Andrić u evropskom kontekstu, knj. 7)[54]
 12. Tošović, Branko; (Hg./ur.). Ћопићевско моделовање реалности кроз хумор и сатиру / Modellierung der Realität mittels Humor und Satire bei Branko Ćopić. – Graz – Banjaluka: Institut für Slawistik der Karl-Franzens-Universität Graz – Narodna i univerzitetska biblioteka Republike Srpske, 2014. – 520. – (Ćopić-Projekt – Ćopićev projekat, knj. 3)[55]
 13. Tošović, Branko; Wonisch, Arno (Hg.). Slawistisches zu Sprache, Literatur und Kultur. – Hamburg: Verlag Dr. Kovač, 2014. – Band 2 – 308. – (Neue slawistische Horizonte, Bd.2)[56]
 14. Tošović, Branko; Wonisch, Arno; (ur.). Srpski pogledi na odnose između srpskog, hrvatskog i bošnjačkoga jezika / Serbische Sichtweisen des Verhältnisses zwischen dem Serbischen, Kroatischen und Bosniakischen. Knjiga I/5: 2005–2012. – Graz – Beograd: Institut für Slawistik der Karl-Franzens-Universität Graz – Beogradska knjiga, 2013. – 588.[57]
 15. Tošović, Branko. Andrićeva ćuprija. Andrićs Brücke / Branko Tošović (Ur./Hg.). – Grac - Beograd – Banjaluka: Institut für Slawistik der Karl-Franzens-Universität Graz – Beogradska knjiga – Narodna i univerzitetska biblioteka Republike Srpske – Svet knjige, 2013. – 1043. – (Andrić-Initiative: Ivo Andrić im europäischen Kontext – Ivo Andrić u evropskom kontekstu, knj. 6)[58]
 16. Tošović, Branko; (Hg./ur.). Lyrische Welterfahrung in den Werken von Branko Ćopić / Lirski doživljaj svijeta u Ćopićevim djelima. – Graz – Banjaluka: Institut für Slawistik der Karl-Franzens-Universität Graz – Narodna i univerzitetska biblioteka Republike Srpske, 2013. – 423. – (Ćopić-Projekt – Ćopićev projekat, knj. 2)[59]
 17. Tošović, Branko; Тошовиќ, Бранко (Hg./ur.). Поетиката, стилистиката и лингвистиката на текстовите од Блаже Конески во корпусот Гралис / Poetik, Stilistik und Linguistik der Texte von Blaže Koneski im Gralis-Korpus. – Грац – Скопје / Graz – Skopje: Institut für Slawistik der Karl-Franzens-Universität Graz – Филолошки факултет „Блаже Конески“ во Скопје – Институт за македонски јазик „Крсте Мисирков“ во Скопје, 2013. – 246.[60]
 18. Tošović, Branko; Wonisch, Arno (Ur./Hg.). Wort – Text – Stil. – Hamburg: Verlag Dr. Kovač, 2013. – Bd. 1 – 222. – (Neue slawistische Horizonte)[61]
 19. Tošović, Branko; Wonisch, Arno; (Ur./Hg.). Hrvatski pogledi na odnose između hrvatskoga, srpskoga i bosanskoga/bošnjačkoga jezika / Die kroatische Sichtweise des Verhältnisses zwischen dem Kroatischen, Serbischen und Bosnischen/Bosniakischen. Svezak 2 / Band 2. – Graz – Zagreb: Institut für Slawistik der Karl-Franzens-Universität Graz – Izvori, 2012. – 632.[62]
 20. Tošović, Branko; Wonisch, Arno; (ur.). Srpski pogledi na odnose između srpskog, hrvatskog i bošnjačkoga jezika / Serbische Sichtweisen des Verhältnisses zwischen dem Serbischen, Kroatischen und Bosniakischen. Knjiga I/4: 1990-2004. – Graz – Beograd: Institut für Slawistik der Karl-Franzens-Universität Graz – Beogradska knjiga, 2012. – 637.[63]
 21. Tošović, Branko; (Hg./ur.). Ivo Andrić – Literat und Diplomat im Schatten zweier Weltkriege (1925–1941) - Ivo Andrić – književnik i diplomata u sjeni dvaju svjetskih ratova (1925–1941). – Graz – Beograd: Institut für Slawistik der Karl-Franzens-Universität Graz – Beogradska knjiga, 2012. – 606. – (Andrić-Initiative: Ivo Andrić im europäischen Kontext – Ivo Andrić u evropskom kontekstu, knj. 5)[64]
 22. Tošović, Branko; (Ur./Hg.). Poetika, stilistika i lingvistika pripovijedanja Branka Ćopića / Poetik, Stilistik und Linguistik der Erzählens von Branko Ćopić. – Graz - Banjaluka: Institut für Slawistik der Karl-Franzens-Universität Graz – Narodna i univerzitetska biblioteka Republike Srpske, 2012. – 389. – (Ćopić-Projekt – Ćopićev projekat, knj. 1)[65]
 23. Tošović, Branko; Wonisch, Arno; (ur.). Srpski pogledi na odnose između srpskog, hrvatskog i bošnjačkoga jezika / Serbische Sichtweisen des Verhältnisses zwischen dem Serbischen, Kroatischen und Bosniakischen. Knjiga I/3. – Graz – Beograd: Institut für Slawistik der Karl-Franzens-Universität Graz – Beogradska knjiga, 2011. – 803.[66]
 24. Tošović, Branko; (Hg./ur.). Die k. u. k. Periode in Leben und Schaffen von Ivo Andrić (1892–1922). Austrougarski period u životu i djelu Iva Andrića (1892–1922). – Graz – Beograd: Institut für Slawistik der Karl-Franzens-Universität Graz – Beogradska knjiga, 2011. – 761. – (Andrić-Initiative: Ivo Andrić im europäischen Kontext – Ivo Andrić u evropskom kontekstu, knj. 4)[67]
 25. Tošović, Branko; Wonisch, Arno (Ur./Hg.). Hrvatski pogledi na odnose između hrvatskoga, srpskoga i bosanskoga/bošnjačkoga jezika / Die kroatische Sichtweise der Verhältnisses zwischen dem Kroatischen, Serbischen und Bosnischen/Bosniakischen. Svezak 1 / Band 1. – Graz – Zagreb: Institut für Slawistik der Karl-Franzens-Universität, Izvori, 2010. – Svezak 1 – 439.[68]
 26. Tošović, Branko; Wonisch, Arno; (ur.). Srpski pogledi na odnose između srpskog, hrvatskog i bošnjačkoga jezika / Serbische Sichtweisen des Verhältnisses zwischen dem Serbischen, Kroatischen und Bosniakischen. Knjiga I/1 / Tošović, Branko; Wonisch, Arno. – Graz – Beograd: Institut für Slawistik der Karl-Franzens-Universität Graz – Beogradska knjiga, 2010. – 737.[69]
 27. Tošović, Branko; Wonisch, Arno; (ur.). Srpski pogledi na odnose između srpskog, hrvatskog i bošnjačkoga jezika / Serbische Sichtweisen des Verhältnisses zwischen dem Serbischen, Kroatischen und Bosniakischen. Knjiga I/2. – Graz – Beograd: Institut für Slawistik der Karl-Franzens-Universität Graz – Beogradska knjiga, 2010. – 535. http://www-gewi.uni-graz.at/gralis-alt/GraLiS_TB/Bibliographie/pdf/Tosovic-Wonisch_Srpski_pogledi_1-2_2010.pdf
 28. Tošović, Branko; (Hg./ur.). Das Grazer Opus von Ivo Andrić (1923-1924) / Grački opus Iva Andrića (1923-1924). – Graz/Grac – Beograd: Institut für Slawistik der Karl-Franzens-Universität Graz – Beogradska knjiga, 2010. – 535. – (Andrić-Initiative: Ivo Andrić im europäischen Kontext – Ivo Andrić u evropskom kontekstu, knj. 3)[70]
 29. Tošović, Branko (Hg.). Die Unterschiede zwischen dem Bosnischen/Bosniakischen, Kroatischen und Serbischen: Grammatik / Branko Tošović (Hg.). – Wien, Münster, Berlin: LitVerlag, 2010. – 546. – (Slawische Sprachkorrelationen, Bd. 3)[71]
 30. Tošović, Branko; Wonisch, Arno; (Ur./Hg.). Bošnjački pogledi na odnose između bosanskog, hrvatskog i srpskog jezika. Die bosniakische Sichtweise der Unterschiede zwischen dem Bosnischen, Kroatischen und Serbischen. – Graz – Sarajevo: Institut für Slawistik der Karl-Franzens-Universität, Institut za jezik, 2009. – 481.[72]
 31. Tošović, Branko; (Hg./ur.). Ivo Andrić: Graz - Österreich – Europa (Grac – Austrija – Evropa). – Graz/Grac. – Beograd: Institut für Slawistik der Karl-Franzens-Universität, Beogradska knjiga, 2009. – 2 – 286. – (Andrić-Initiative: Ivo Andrić im europäischen Kontext – Ivo Andrić u evropskom kontekstu, knj. 2)[73]
 32. Tošović, Branko (Hg.). Die Unterschiede zwischen dem Bosnischen/Bosniakischen, Kroatischen und Serbischen: Lexik – Wortbildung – Phraseologie / Branko Tošović (Hg.). – Wien, Münster, Berlin: LitVerlag, 2009. – 513. – (Slawische Sprachkorrelationen, Bd. 2)[74]
 33. Tošović, Branko; (Hg.). Die grammatischen Korrelationen: Grazer Linguistische Slawistentage (GraLiS-1999). – Graz: Institut für Slawistik der Karl-Franzens-Universität, 1999. – 348.[75]
 34. Tošović, Branko; (ur.). Mama, neću u podrum: Pripr. Razija Lagumdžija. – Sarajevo: Veselin Masleša, Prva dječija ambasada, 1992. – 110 s. http://www-gewi.uni-graz.at/gralis-alt/GraLiS_TB/Bibliographie/pdf/Mama_necu_u_podrum_1992.pdf
 35. Дуличенко, А. Д.; Тошович Бранко; (ред./ured.). Славяно-славянские и славяно-финно-угорские сопоставления / Slovensko-slovenska i slovensko-ugrofinska poređenja. Slavica Tartuensia 3 – вып. 932 – Тарту: Тартуский гос. ун-т, 1991. – 206. – (Ученые записки Тартуского гос. ун-та)[76]
 36. Tošović, Branko; (ur.). Jezik i stil sredstava informisanja. – Sarajevo: Društvo za primijenjenu lingvistiku BiH, Filozofski fakultet, Institut za jezik, Odsjek za žurnalistiku FPN, Udruženje novinara BiH, Svjetlost, 1991. – 165 s.[77]
 37. Tošović, Branko; (ur.). Funkcionisanje jezika u višenacionalnim zemljama. – Sarajevo – Moskva: Filozofski fakultet, Institut za jezik, Institut za proučavanje nacionalnih odnosa, Naučni savjet „Jezik i društvo“ Odjeljenja za knj. i jezik AN SSSR, Inst. za lingvistiku AN SSSR, Inst. za ruski j. AN SSSR, 1990. – 230 s.[78]
 38. Тошович Бранко; Дуличенко А. Д.; (ред.). Славянские литературные языки и историография славяноведения. Slavica Tartuensia 2. – Тарту: 1988. – 205 с. – (Ученые записки Тартуского гос. ун-та)

Референце[уреди]

 1. http://www-gewi.kfunigraz.ac.at/gralis/0.Projektarium/Biblio/bt_admin.php
 2. http://www-gewi.kfunigraz.ac.at/gralis/0.Projektarium/Projekte/Projekte_Serb-Syntax.htm
 3. http://www-gewi.uni-graz.at/gralis/projektarium/Slaw-Narrationen/index.html
 4. http://www-gewi.kfunigraz.ac.at/gralis/4.Gralisarium/GraLiS%202007/1.Symposium/1.Symposium.htm
 5. http://www-gewi.uni-graz.at/gralis/projektarium/Andere_Projekte/aktionsarten.html
 6. http://www-gewi.uni-graz.at/gralis-alt/php/en/Lexikarium/index.html
 7. http://www-gewi.kfunigraz.ac.at/gralis/0.Projektarium/Projekte/Andric_Initiative/Andric_Initiative_Index.htm
 8. http://www-gewi.uni-graz.at/gralis/projektarium/Copic/index.html
 9. http://www-gewi.uni-graz.at/gralis/projektarium/Mak-Korpus/index.html
 10. http://www-gewi.kfunigraz.ac.at/gralis
 11. http://www-gewi.uni-graz.at/gralis/projektarium/Neue-Horizonte/index.html
 12. http://www-gewi.uni-graz.at/gralis/korpusarium/gralis_korpus.html
 13. http://www-gewi.uni-graz.at/gralis/korpusarium/Akzentarium/index.html
 14. http://www-gewi.uni-graz.at/gralis-alt/php/en/#MorphoGenerator
 15. http://143.50.30.39/~rotho/netzfrage/laufende_umfragen.php
 16. http://www-gewi.kfunigraz.ac.at/gralis/0.Projektarium/Gallery/main.php
 17. http://www-gewi.kfunigraz.ac.at/gralis/0.Projektarium/Biblio/bt_biblio.php
 18. http://www-gewi.kfunigraz.ac.at/gralis/GraLiS_TB/Bibliographie/Tosovic_Izazovi-2.pdf
 19. http://www-gewi.kfunigraz.ac.at/gralis/6.Educarium/Educarium.htm
 20. http://www-gewi.kfunigraz.ac.at/gralis/4.Gralisarium/Gralisarium.htm
 21. http://www-gewi.uni-graz.at/gralis-alt/GraLiS_TB/Bibliographie/pdf/Tosovic_Internet-stilistika_2015.pdf
 22. http://www-gewi.uni-graz.at/gralis-alt/GraLiS_TB/Bibliographie/pdf/Tosovic_Korrel.gram_Fonetika_16.4.2011.pdf
 23. http://www-gewi.uni-graz.at/gralis-alt/GraLiS_TB/Bibliographie/pdf/Tosovic_Andric_Projekt_2010.pdf
 24. http://www-gewi.uni-graz.at/gralis-alt/GraLiS_TB/Bibliographie/pdf/Tosovic_FWF-Projekt_P19158-G03_2006-2010.pdf
 25. http://www-gewi.uni-graz.at/gralis-alt/GraLiS_TB/Bibliographie/pdf/Tosovic_Gralis_Portal_2010.pdf
 26. http://www-gewi.uni-graz.at/gralis-alt/GraLiS_TB/Bibliographie/pdf/Tosovic_Korrelative_Grammatik_BKS_Phonetik_2009.pdf
 27. http://www-gewi.uni-graz.at/gralis-alt/GraLiS_TB/Bibliographie/pdf/Tosovic_Sposoby_gl_dejstvija_BKS_2008b.pdf
 28. http://www-gewi.uni-graz.at/gralis-alt/GraLiS_TB/Bibliographie/pdf/Tosovic_Transakcional_RU-BKS_2009.pdf
 29. http://www-gewi.uni-graz.at/gralis-alt/GraLiS_TB/Bibliographie/pdf/Tosovic_Andric_u_Gracu_2008.pdf
 30. http://www-gewi.uni-graz.at/gralis-alt/GraLiS_TB/Bibliographie/pdf/Tosovic_Izazovi_2000.pdf
 31. http://www-gewi.uni-graz.at/gralis-alt/GraLiS_TB/Bibliographie/pdf/Tosovic_Ekspressivnyj_sintaksis_2006.pdf
 32. http://www-gewi.uni-graz.at/gralis-alt/GraLiS_TB/Bibliographie/pdf/Pip-Ant-Ruz-Tan-Pop-Tos_Sintaksa_srp_jezika_2005.pdf
 33. http://www-gewi.uni-graz.at/gralis-alt/GraLiS_TB/Bibliographie/pdf/Tosovic_Komun_persp_recenice_2005.pdf
 34. http://www-gewi.uni-graz.at/gralis/Tosovic/Buecher/Buch_Ujak.html
 35. http://www-gewi.uni-graz.at/gralis-alt/GraLiS_TB/Bibliographie/e-book/funkcionalni%20stilovi%20c/funkcionalni_stilovi_c.html
 36. http://www-gewi.uni-graz.at/gralis-alt/GraLiS_TB/Bibliographie/pdf/Tosovic_Koralaciona%20sintaksa_2011.pdf
 37. http://www-gewi.uni-graz.at/gralis/Tosovic/Buecher/Buch_Funkcionalni_stilovi.html
 38. http://www-gewi.uni-graz.at/gralis-alt/GraLiS_TB/Bibliographie/pdf/Tosovic_Koralaciona_sintaksa7_2011.pdf
 39. http://www-gewi.uni-graz.at/gralis-alt/GraLiS_TB/Bibliographie/pdf/Tosovic_Izazovi_2000.pdf
 40. http://www-gewi.uni-graz.at/gralis-alt/GraLiS_TB/Bibliographie/pdf/Tosovic_Glagoljnyj_kategorial_1998.pdf
 41. http://www-gewi.uni-graz.at/gralis-alt/GraLiS_TB/Bibliographie/pdf/Tosovic_Stilistika_glagola_1995.pdf
 42. http://www-gewi.uni-graz.at/gralis-alt/GraLiS_TB/Bibliographie/pdf/Spaginska-Pruszak_Tosovic_SH_1992.pdf
 43. http://www-gewi.uni-graz.at/gralis-alt/GraLiS_TB/Bibliographie/pdf/Tosovic_Funkcionalni_stilovi_1988.pd
 44. http://www-gewi.uni-graz.at/gralis-alt/GraLiS_TB/Bibliographie/pdf/Tosovic_Ruska_gramatika_u_poredjenju_SH_1988.pdf
 45. http://www-gewi.uni-graz.at/gralis-alt/GraLiS_TB/Bibliographie/pdf/Tosovic_Andricevi_Znakovi_2016.pdf
 46. http://www-gewi.uni-graz.at/gralis-alt/GraLiS_TB/Bibliographie/pdf/Tosovic_Copic_Djetinjstvo_starost_2016.pdf
 47. http://www-gewi.uni-graz.at/gralis-alt/GraLiS_TB/Bibliographie/pdf/Tosovic_Wonisch_Stilist_Sammelband_2016.pdf
 48. http://www-gewi.uni-graz.at/gralis/projektarium/Neue-Horizonte/publikationen.html
 49. http://www-gewi.uni-graz.at/gralis-alt/GraLiS_TB/Bibliographie/pdf/Risojevic_Bosnischer_Scharfrichter.pdf
 50. http://www-gewi.uni-graz.at/gralis-alt/GraLiS_TB/Bibliographie/pdf/Tosovic_Andriceva_Avlija_2015.pdf
 51. http://www-gewi.uni-graz.at/gralis-alt/GraLiS_TB/Bibliographie/pdf/Tosovic_Copic_Zena-muskarac_2015.pdf
 52. http://www-gewi.uni-graz.at/gralis-alt/GraLiS_TB/Bibliographie/pdf/Tosovic_Koneski_Parallele-Paraleli_2015.pdf
 53. http://www-gewi.uni-graz.at/gralis/projektarium/Neue-Horizonte/publikationen.html
 54. http://www-gewi.uni-graz.at/gralis-alt/GraLiS_TB/Bibliographie/pdf/Tosovic_Andriceva_Hronika_2014.pdf
 55. http://www-gewi.uni-graz.at/gralis-alt/GraLiS_TB/Bibliographie/pdf/Tosovic_Copicev_Humor_satira_2014.pdf
 56. http://www.verlagdrkovac.de/978-3-8300-7664-3.htm
 57. http://www-gewi.uni-graz.at/gralis-alt/GraLiS_TB/Bibliographie/pdf/Tosovic-Wonisch_Srpski_pogledi_1-5_2013.pdf
 58. http://www-gewi.uni-graz.at/gralis-alt/GraLiS_TB/Bibliographie/pdf/Tosovic_Andriceva_cuprija_2013.pdf
 59. http://www-gewi.uni-graz.at/gralis-alt/GraLiS_TB/Bibliographie/pdf/Tosovic_Copic_Lirski_dozivljaj_svijeta_2013.pdf
 60. http://www-gewi.uni-graz.at/gralis-alt/GraLiS_TB/Bibliographie/pdf/Tosovic_Koneski_Poetikata-Stilistikata_Lingvistikata-2013.pdf
 61. http://www.verlagdrkovac.de/978-3-8300-7040-5.htm
 62. http://www-gewi.uni-graz.at/gralis-alt/GraLiS_TB/Bibliographie/pdf/Tosovic-Wonisch_Hrvatski%20pogledi_2_2012.pdf
 63. http://www-gewi.uni-graz.at/gralis-alt/GraLiS_TB/Bibliographie/pdf/Tosovic-Wonisch_Srpski_pogledi_1-4_2012.pdf
 64. http://www-gewi.uni-graz.at/gralis-alt/GraLiS_TB/Bibliographie/pdf/Tosovic_Andric_Literat-Diplomat_1925-1941_2012.pdf
 65. http://www-gewi.uni-graz.at/gralis-alt/GraLiS_TB/Bibliographie/pdf/Tosovic_Copic-Poetika_stilistika_lingvistika_pripov_2012.pdf
 66. http://www-gewi.uni-graz.at/gralis-alt/GraLiS_TB/Bibliographie/pdf/Tosovic-Wonisch_Srpski_pogledi_1-3_2011.pdf
 67. http://www-gewi.uni-graz.at/gralis-alt/GraLiS_TB/Bibliographie/pdf/Tosovic_Andric_K.u.K.Periode_1982-1922_2011.pdf
 68. http://www-gewi.uni-graz.at/gralis-alt/GraLiS_TB/Bibliographie/pdf/Tosovic-Wonisch_Hrvatski%20pogledi_1_2010.pdf
 69. http://www-gewi.uni-graz.at/gralis-alt/GraLiS_TB/Bibliographie/pdf/Tosovic-Wonisch_Srpski_pogledi_1-1_2010.pdf
 70. http://www-gewi.uni-graz.at/gralis-alt/GraLiS_TB/Bibliographie/pdf/Tosovic_Andric_Grazer_Opus_1923-1924_2010.pdf
 71. http://www-gewi.uni-graz.at/gralis-alt/GraLiS_TB/Bibliographie/pdf/Tosovic_BKS-Unterschiede_Grammatik_2010_3.pdf
 72. http://www-gewi.uni-graz.at/gralis-alt/GraLiS_TB/Bibliographie/pdf/Tosovic-Wonisch_Bosnjacki_pogledi_2009.pdf
 73. http://www-gewi.uni-graz.at/gralis-alt/GraLiS_TB/Bibliographie/pdf/Tosovic_Andric_Graz_Oesterreich-Europa_2009.pdf
 74. http://www-gewi.uni-graz.at/gralis-alt/GraLiS_TB/Bibliographie/pdf/Tosovic_BKS-Unterschiede_Lexik_2009_2.pdf
 75. http://www-gewi.uni-graz.at/gralis-alt/GraLiS_TB/Bibliographie/pdf/Tosovic_Die_gramm_Korrelationen_1999.pdf
 76. http://www-gewi.uni-graz.at/gralis-alt/GraLiS_TB/Bibliographie/pdf/Dulicenko_Tosovic_Slavica_Tartuensia_1991.pdf
 77. http://www-gewi.uni-graz.at/gralis-alt/GraLiS_TB/Bibliographie/pdf/Jezik_i_stil_sredstava_informisanja_1991.pdf
 78. http://www-gewi.uni-graz.at/gralis-alt/GraLiS_TB/Bibliographie/pdf/Funkcionisanje%20jezika_u_visenac_zemljama_1990.pdf

Спољашње везе[уреди]