Категорија:Аритметика

Аритметика је грана (или претеча) математике која биљежи елементарне особине одређених операција на бројевима.