Молитва Господња

Из Википедије, слободне енциклопедије
Викизворник
Викизворник има изворни текст повезан с овим чланком:

Молитва Господња или Оче наш је најпознатија молитва у хришћанству, и по Новом Завјету једина проповиједана од самог Исуса Христа. Записана је у Библији (Светом писму - у две од укупно четири књиге јеванђеља Новог Завјета). Текст који следи користи се у богослужењима и молитвеницима Православне цркве, и незнатно одступа од оног у Матејевом јеванђељу и у Лукином јеванђељу.

Српски

Оче наш, који си на небесима,
да се свети име Твоје,
да дође царство Твоје;
да буде воља твоја,
и на земљи као на небу.
Хљеб наш насушни дај нам данас,
и опрости нам дугове наше,
као што и ми опраштамо дужницима својим;
и не уведи нас у искушење,
но избави нас од злога.

Старо(црквено)словенски

Ѻтче нашъ, иже єси на небесѣхъ,
да свѧтитсѧ имѧ Твое,
да прїидетъ царствїе Твое:
да будетъ волѧ Твоѧ,
якѡ на небеси, и на земли.
хлѣбъ нашъ насущный даждь намъ днесь,
и остави намъ долги нашѧ,
якоже и мы ѡставлѧемъ должникѡмъ нашымъ:
и не введи насъ во искушенїе,
но избави насъ ѿ лукавагѡ.

Грчки (и транслитерација)[уреди]

Πάτερ ἡμῶν ὁ ἐν τοῖς οὐρανοῖς·
ἁγιασθήτω τὸ ὄνομά σου·
ἐλθέτω ἡ βασιλεία σου·
γεννηθήτω τὸ θέλημά σου,
ὡς ἐν οὐρανῷ καὶ ἐπὶ τῆς γῆς·
τὸν ἄρτον ἡμῶν τὸν ἐπιούσιον δὸς ἡμῖν σήμερον·
καὶ ἄφες ἡμῖν τὰ ὀφειλήματα ἡμῶν,
ὡς καὶ ἡμεῖς ἀφίεμεν τοῖς ὀφειλέταις ἡμῶν·
καὶ μὴ εἰσενέγκῃς ἡμᾶς εἰς πειρασμόν,
ἀλλὰ ῥῦσαι ἡμᾶς ἀπὸ τοῦ πονηροῦ.
[Ὅτι σοῦ ἐστιν ἡ βασιλεία καὶ ἡ δύναμις καὶ ἡ δόξα εἰς τοὺς αἰῶνας•ἀμήν.]
ἀμήν.

Pater hēmōn ho en tois ouranois,
hagiasthētō to onoma sou;
elthetō hē basileia sou;
genēthētō to thelēma sou,
hōs en ouranōi, kai epi tēs gēs;
ton arton hēmōn ton epiousion dos hēmin sēmeron;
kai aphes hēmin ta opheilēmata hēmōn,
hōs kai hēmeis aphiemen tois opheiletais hēmōn;
kai mē eisenenkēis hēmas eis peirasmon,
alla rhusai hēmas apo tou ponērou.
Amēn.

Латински[уреди]

Оче наш на латинском као грегоријанска хорска изведба

Pater noster,
qui es in caelis,
sanctificetur nomen tuum;
Adveniat regnum tuum.
Fiat voluntas tua, sicut in coelo et in terra.
Panem nostrum quotidianum da nobis hodie.
Et dimitte nobis debita nostra,
Sicut et nos dimittimus debitoribus nostris,
Et ne nos inducas in tentationem;
Sed libera nos a malo.
Amen.

Спољашње везе[уреди]