Отмица

С Википедије, слободне енциклопедије

Отмица је кривично дело одвођења особе без њеног пристанка, а често и њено држање у врсти заточеништва, ради тражења откупа у замену за пуштање на слободу.

Постоје случајеви и политичких отмица. Особа није доступна властима једне земље јер се налази у другој која неће да је испоручи.

Отмица се врши присилом или на превару. Отимају се како одрасли тако и деца.

Нису ретки случајеви убијања отетих.

У појединим државама Азије и Африке, где је власт слаба, отмице су постале уносан посао.

Врста отмица[уреди | уреди извор]

  • Отмице ради стицања материјалне користи
  • Отмице рођеног детета које је после развода дато другом брачном партнеру. Најчешћи случај кад су разведени супружници из различитих земаља и култура
  • Отмице паса или других кућних љубимаца са намером стицања материјалне користи

Члан 134. КЗ Републике Србије[уреди | уреди извор]

(1) Ко силом, претњом, обманом или на други начин одведе или задржи неко лице у намери да од њега или другог лица изнуди новац или какву другу имовинску корист или да њега или кога другог принуди да нешто учини, не учини или трпи, казниће се затвором од две до десет година.

(2) Ко ради остварења циља отмице прети убиством или тешком телесном повредом отетом лицу, казниће се затвором од три до дванаест година.

(3) Ако је отето лице задржано дуже од десет дана или је према њему поступано на свиреп начин или му је тешко нарушено здравље или су наступиле друге тешке последице или ко дело из става 1. овог члана учини према малолетном лицу, учинилац ће се казнити затвором од три до петнаест година.

(4) Ако је услед дела из ст. 1. до 3. овог члана наступила смрт отетог лица или је дело извршено од стране групе, учинилац ће се казнити затвором од пет до осамнаест година.

(5) Ако је дело из ст. 1. до 3. овог члана извршено од стране организоване криминалне групе, учинилац ће се казнити затвором од најмање пет година.

Познати случајеви отмица[уреди | уреди извор]

Спољашње везе[уреди | уреди извор]