Пасош Јужноафричке Републике

From Википедија
Jump to navigation Jump to search
Пасош Јужноафричке Републике
SA Passport Coat of Arms 2010 web.jpg
Пасош Јужноафричке Републике
ИздајеЈужноафричка Република Јужноафричка Република
Тип документапасош
Сврхаидентификација
Датум истицања10 год за одрасле, 5 год за децу
Visa requirements for South African citizens.png

Пасош Јужноафричке Републике је јавна путна исправа која се држављанину Јужноафричке Републике издаје за путовање и боравак у иностранству, као и за повратак у земљу.

За време боравка у иностранству, путна исправа служи њеном имаоцу за доказивање идентитета и као доказ о држављанству Јужноафричке Републике.

Језици[edit]

Пасош је исписан енглеским и француским језиком као и личне информације носиоца.

Страница са идентификационим подацима[edit]

 • Тип
 • Код државе
 • Серијски број пасоша
 • Презиме и име носиоца пасоша
 • Држављанство
 • Датум рођења (ДД. ММ. ГГГГ)
 • Пол (M/M за мушкарце или Ž / F за жене)
 • Место и држава рођења
 • Пребивалиште
 • Издат од (назив полицијске управе која је издала документ)
 • Датум издавања (ДД. ММ. ГГГГ)
 • Датум истека (ДД. ММ. ГГГГ)
 • Потпис и фотографију носиоца пасоша

Литература[edit]

Види још[edit]