Пасош Новог Зеланда

Из Википедије, слободне енциклопедије
Пасош Новог Зеланда
Издаје Нови Зеланд

Visa requirements for New Zealand citizens.png

Пасош Новог Зеланда је јавна путна исправа која се држављанину Новог Зеланда издаје за путовање и боравак у иностранству, као и за повратак у земљу.

За време боравка у иностранству, путна исправа служи њеном имаоцу за доказивање идентитета и као доказ о држављанству Новог Зеланда. Пасош Новог Зеланда се издаје за неограничен број путовања.

Језици[уреди]

Пасош је исписан енглеским и маорским језиком као и личне информације носиоца.

Страница са идентификационим подацима[уреди]

 • Тип ('P' за пасош)
 • Код државе
 • Серијски број пасоша
 • Презиме и име носиоца пасоша
 • Држављанство
 • Датум рођења (ДД. ММ. ГГГГ)
 • Пол (M за мушкарце или F за жене)
 • Место и држава рођења
 • Пребивалиште
 • Издат од (назив полицијске управе која је издала документ)
 • Датум издавања (ДД. ММ. ГГГГ)
 • Датум истека (ДД. ММ. ГГГГ)
 • Потпис и фотографија носиоца пасоша