Пасош Хонгконга

Из Википедије, слободне енциклопедије
Jump to navigation Jump to search
Пасош Хонгконга
Издаје Хонгконг
Прве две странице пасоша

Пасош Хонгконга је јавна путна исправа која се држављанину Хонгконга издаје за путовање и боравак у иностранству, као и за повратак у земљу.

За време боравка у иностранству, путна исправа служи њеном имаоцу за доказивање идентитета и као доказ о држављанству. Пасош Хонгконга се издаје за неограничен број путовања. Пасош Хонгконга могу добити сви грађани Народне Републике Кине под условом да су пријављени становници Хонгконга.

Језици[уреди]

Пасош је исписан кинеским и енглеским језиком као и личне информације носиоца.

Страница са идентификационим подацима[уреди]

 • Слика носиоца пасоша
 • Тип („P“ за пасош)
 • Код државе
 • Серијски број пасоша
 • Презиме и име носиоца пасоша
 • Држављанство
 • Датум рођења (ДД. ММ. ГГГГ)
 • Пол (M за мушкарце или F за жене)
 • Место рођења
 • Датум издавања (ДД. ММ. ГГГГ)
 • Потпис носиоца пасоша
 • Датум истека (ДД. ММ. ГГГГ)
 • Орган издавања