Пасош Уједињеног Краљевства

Из Википедије, слободне енциклопедије
Пасош Уједињеног Краљевства

Пасош Уједињеног Краљевства

Издаје Уједињено Краљевство

BritishVisaFree.png

Пасош Уједињеног Краљевства је јавна путна исправа која се енглескоме држављанину издаје за путовање и боравак у иностранству, као и за повратак у земљу.

За време боравка у иностранству, путна исправа служи њеном имаоцу за доказивање идентитета и као доказ о држављанству. Пасош Уједињеног Краљевтсва се издаје за неограничен број путовања.

Језици[уреди]

Пасош је исписан енглеским језиком као и личне информације носиоца.

Страница са идентификационим подацима[уреди]

 • Тип ('P' за пасош)
 • Код државе
 • Серијски број пасоша
 • Презиме и име носиоца пасоша
 • Држављанство
 • Датум рођења (ДД. ММ. ГГГГ)
 • Пол (M/M за мушкарце или Ž / F за жене)
 • Место и држава рођења
 • Пребивалиште
 • Издат од (назив полицијске управе која је издала документ)
 • Датум издавања (ДД. ММ. ГГГГ)
 • Датум истека (ДД. ММ. ГГГГ)
 • Потпис и фотографију носиоца пасоша