Хемотрофи

Из Википедије, слободне енциклопедије

Хемотрофи или хемоаутотрофи (хемосинтетички) су организми (бактерије) који енергију за синтезе органских материја добијају путем оксидације неких неорганских једињења. Сам процес се назива хемосинтеза и карактеристичан је за неке врсте бактерија.

У зависности од неорганских материје које оксидишу хемосинтетичке бактерије се деле на:

NH4+ + 1½O2 —> NO2- + H2O + 2H+
NO2- + 1½O2 —> NO3-

Обе врсте бактерије омогућавају биљкама да из земљишта користе соли азота пошто не могу да апсорбују атмосферски азот. На тај начин оне врше природно обогаћивање земљишта солима азота. Нитрификационе бактерије су аеробни организми па када у земљишту нема кисеоника њихово дејство престаје те се онда активирају анаеробне денитрификационе бактерије. Ове бактерије редукују нитрите и нитрате до елементарногазота. Процес денитрификације се у природним условима може спречити сталним преоравањем земљишта чиме се омогућава његова вентилација.

Спољашње везе[уреди]