Шарлов закон

Из Википедије, слободне енциклопедије
Jump to navigation Jump to search

Шарлов закон је закон у кинетичкој теорији гасова, у физици и гласи:

При константној запремини и непромењеној количини гаса, количник притиска и температуре је константан.

V = const N = const

Процеси који се врше при константој запремини називају се изохорски процеси.

- притисак на температури t (°C)

- притисак на температури 0°C