Piramida (geometrija)

Iz Vikipedije, slobodne enciklopedije
Jump to navigation Jump to search
Osnovne dimenzije piramide

Piramida je poliedar omeđen osnovom i stranicama koje se spajaju u jednoj tački - temenu, koje se nalazi na suprotnoj strani od osnove.

Piramida može biti pravilna ili nepravilna. Pravilna piramida je ona kod koje osnovu čini pravilan mnogougao.

Piramida, takođe, može biti prava ili kosa. Prava piramida je ona kod koje se projekcija temena na osnovu poklapa sa težištem osnove.

Površina piramide jednaka je zbiru površina osnove i stranica. Osnova može biti bilo koji mnogougao, dok su stranice zapravo trouglovi.

Površina piramide se izračunava:

, gde je:

  • M - površina omotača

Zapremina piramide se računa po formuli:

, gde je:

  • B - površina osnove
  • H - visina piramide

Vidi još[uredi]

Spoljašnje veze[uredi]