Ом (јединица)

Из Википедије, слободне енциклопедије

Ом је СИ изведена јединица електричног отпора (изведена од ампера и вата). Симбол је грчко велико слово омега (Ω). Ом је добио име по Георгу Ому, немачком физичару који је открио везу између напона и јачине струје, изражену у Омовом закону.

По дефиницији из Омовог закона, справа има отпор од једног ома ако напон од једног волта изазива струју од једног ампера да тече (R = V/I). Исто тако, справа која троши један ват снаге са једним ампером струје која тече кроз ту справу има отпор од једног ома (R = P/I2).

Мера у омима је реципрочна мери у сименсима, СИ јединици електричне проводности. Реципрочна вредност ома се такође зове мо, од ома написаног уназад.

Комплексна количина импедансе је генерализација отпора. Њен реални део је отпор, а имагинарни реактанса. Ради правилности, импеданса, отпор и реактанса имају јединицу ом.

Ом се од 1990. године одржава интернационално помоћу квантног Хол ефекта, где се користи конвенцијом утврђена вредност за фон Клицингову константу установљену на осамнаестој Генералној конференцији тежина и мера као

R{K-90} = 25812,807 Ω.

СИ јединице за електрицитет[уреди]

Јединице СИ система за електромагнетизам
име симбол дефиниција величина
Ампер (основна јединица СИ система) A A јачина електричне струје
Кулон C A·s количина наелектрисања
Волт V J/C = kg·m2·s−3·A−1 потенцијална разлика, напон
Ом Ω V/A = kg·m2·s−3·A−2 отпор, импеданса
Ом метар Ω·m kg·m3·s−3·A−2 специфични отпор
Ват W V·A = kg·m2·s−3 електрична снага
Фарад F C/V = kg−1·m−2·A2·s4 електрични капацитет
Фарад по метру F/m kg−1·m−3·A2·s4 магнетна пермитивност
реципрочни Фарад F−1 kg1·m2·A−2·s−4 еластанца
Сименс S Ω−1 = kg−1·m−2·s3·A2 електрична проводност
сименс по метру S/m kg−1·m−3·s3·A2 специфична електрична проводљивост
Вебер Wb V·s = kg·m2·s−2·A−1 флукс магнетног поља
Тесла T Wb/m2 = kg·s−2·A−1 магнетна индукција
Ампер по метру A/m m−1·A јачина магнетног поља
Ампер по Веберу A/Wb kg−1·m−2·s2·A2 магнетна отпорност
Хенри H V·s/A = kg·m2·s−2·A−2 индуктивност
Хенри по метру H/m kg·m·s−2·A−2 магнетна пермеабилност
(без димензија) - - магнетна осетљивост

Литература[уреди]

Види још[уреди]