Прагматика

Из Википедије, слободне енциклопедије
Лингвистика
теоријска лингвистика
фонетика
фонологија
морфологија
синтакса
семантика
лексичка семантика
структурална семантика
прототипска семантика
стилистика
прескрипција
прагматика
примењена лингвистика
социолингвистика
генеративна лингвистика
когнитивна лингвистика
рачунарска лингвистика
дескриптивна лингвистика
историјска лингвистика
етимологија
списак лингвиста

Прагматика је научна дисциплина која се бави употребом језика у комуникацији. Изучава језичка средства чије се значење може разумети искључиво у одговарајућем контексту. Прагматика обухвата проучавање комуникативних средстава с обзиром на човјека; шта се догађа са човјеком када даје и прима саопштења; од чега зависи облик комуникације у одређеној прилици и сл. По Морисовој подјели семиотике, прагматика је, уз синтаксу и семантику, један њен дио.