Социолингвистика

Из Википедије, слободне енциклопедије
Лингвистика
теоријска лингвистика
фонетика
фонологија
морфологија
синтакса
семантика
лексичка семантика
структурална семантика
прототипска семантика
стилистика
прескрипција
прагматика
примењена лингвистика
социолингвистика
генеративна лингвистика
когнитивна лингвистика
рачунарска лингвистика
дескриптивна лингвистика
историјска лингвистика
етимологија
списак лингвиста

Социолингвистика је лингвистичка дисциплина која се бави проучавањем употребе језика као средства комуникације у социокултурном контексту. Социолингвистика испитује утицај друштвених и културних чинилаца на језик, с једне, и дејство језика на социокултурне, с друге стране. Социолингвистика се у мањој или већој мери преклапа са прагматиком.

Литература[уреди]

  • Овај чланак, или један његов део, изворно је преузет из књиге Ивана Видановића „Речник социјалног рада” уз одобрење аутора.