Специфична топлота

Из Википедије, слободне енциклопедије
(преусмерено са Specifični toplotni kapacitet)
Иди на навигацију Иди на претрагу

Специфична топлота представља енергију потребну за подизање температуре јединичне масе за јединицу температуре.

Димензије су енергија по маси по степену а у СИ систему се изражава у јединицама Џул по килограм- келвину.

Специфична топлота (c) је величина која се користи за израчунавање енергије потребне да би се телу поризвољне масе подигла температура за произвољни износ:

Промена унутрашње енергије (ΔE) тела је пропорцијална маси тела (m) и промени температуре (Δt).


Ова законитост је приближно тачна, под условом да тело не мења агрегатно стање ни фазу и да се топлотни капацитет не мења знатно у одабраном температурном интервалу.

Поред хемијског састава, специфична топлота зависи и од температуре. На температурама блиским собној та се зависност за већину примена може занемарити, међутим, у истраживањима температурска зависност се узима у обзир. Зато се за важније материјале саопштавају специфичне топлоте на разним температурама или се дају емпиријске једначине за њихово израчунавање. На ниским температурама за идеалне кристале постоје прилично тачне теорије специфичне топлоте, Ајнштајнова и Дебајева, којим се описује зависност специфичне топлоте од температуре. Специфична топлота чврстих тела осетно пада када се достигну температуре блиске апсолутној нули и тада је пропорционална трећем степену температуре.


Код гасова специфична топлота поред врсте гаса (једноатомски, двоатомски...) зависи и од тога да ли се са променом температуре код гаса одржава сталан притисак или cp) или стална запремина (cv). Гас на сталном притиску врши рад (јер тада мора да расте запремина) па је cp > cv. За идеалне гасове однос топлотних капацитета је константа и износи 5/3.

Специфичне топлоте неких материја[уреди]

Супстанција Агрегатно стање Специфична топлота
J/(kg·K)
Алуминијум чврсто 900
Месинг (легура Cu и Zn) чврсто 377
Бакар чврсто 385
Дијамант чврсто 502
Етанол течно 2460
Злато чврсто 129
Графит чврсто 720
Гвожђе чврсто 444
Литијум чврсто 3582
Жива течно 139
Нафта течно ≈ 2000
Вода течно 4186
чврсто (0 °C) 2060
Ваздух гас ≈ 786,9
тамо где другачије није назначено,
употребљени су нормални услови