Пређи на садржај

Социологија права

С Википедије, слободне енциклопедије

Социологија права (или правна социологија) се често описује као поддисциплина социологије или међудисциплинарни приступ у оквиру изучавања права.[1][2][3] Неки сматрају да социологија права "нужно" припада области социологије[4], док га други сматрају за поље истраживања између дисциплина права и социологије.[5] Други је, ипак, не сматрају ни за поддисциплину социологије, ни за грану правних студија, већ за посебну област истраживања у оквиру шире традиције друштвених наука. Сходно томе, може се описати (без позивања на традиционално схватање социологије) као "систематско, теоретски основано, емпиријско истраживање права као скупа друштвених деловања или као аспекта или области друштвеног искуства".[6] Социологија права се бави правом и правдом, као темељним институцијама основне грађе друштва које посредује "између политичких и економских интереса, између културе и нормативног поретка друштва, успостављања и одржавања међузависности, и улоге извора консензуса, принуде и друштвене контроле".[7]

Без обзира на то да ли је социологија права дефинисана као поддисциплина социологије, приступ у оквиру правног изучавања, или независна област истраживања, она остаје интелектуално зависна пре свега од традиције, метода и теорија традиционалног схватања социологије и, у мањој мери, од других друштвених наука, као што су социјална антропологија, политичке науке, социјална политика, криминологија и психологија; као таква, она одражава друштвене теорије и упошљава друштвене научне методе права, правне институције и правно понашање.[8]

Уже говорећи, социологија права се састоји од различитих приступа изучавања права у друштву. Ти приступи емпиријски испитују и теоретишу о међуделању закона, правних, не-правних институција и друштвених фактора.[9] Области социо-правне истраге укључују: социјални развој правних институција, облике друштвене контроле, законске регулативе, међуделање правних култура, друштвене конструкције правних питања, правну струку и однос између права и друштвених промена.

Социологија права такође користи и повремено се ослања на истраживања спроведена у оквиру других области, као што су упоредно право, критична студија права, филозофија права, правна теорија, права и економија и права и књижевност. Њен циљ обухвата историјски покрет права и правде и њихово немилосрдну савремену конструкцију (нпр. у области филозофије права која се бави институционалним питањима условљеним друштвеним и политичким ситуацијама, у интердисциплинарним наукама, као што је криминологија, и кроз анализу економске ефикасности и друштвени утицај правних норми).[10]

Порекло мисли[уреди | уреди извор]

Макс Вебер

Корени социологије права могу се пратити уназад до дела социолога и правника на прелазу из 20. века. Однос између закона и друштва је социолошки истражен у утицајним делима Макса Вебера и Емила Дуркхајма. Радови о закону ових класичних социолога су темељ целој социологији права данас.[11] Известан број других научника, углавном правника, су такође користили друштвене научне теорије и методе у покушају да развију социолошке теорије права. Најзначајнији међу њима су били Леон Петразицки, Еуген Ерлих и Жорж Гурвич. За Макса Вебера, такозвани "рационални правни облик" као врста доминације у друштву, се не може приписати људима већ апстрактним нормама.[12] Он је схватао тело кохерентног и поузданог закона у смислу рационалног-правног ауторитета. Такав кохерентан закон на који се може рачунати чини предуслов за модерна политичка дешавања и модерну бирократску државу и развија се паралелно са растом капитализма.[13] Кључно за развој модерног закона је формална рационализација закона на основу општих процедура које се једнако и праведно примењују на све. Модеран рационализован закон је такође кодификован и безличан у својој примени на конкретне случајеве. У принципу, Веберово становиште може се описати као спољашњи приступ закону који проучава емпиријске карактеристике закона, за разлику од унутрашњег угла правних наука и моралног приступа филозофије права.[14]

Емил Дуркхајм

Емил Дуркхајм је написао у "Подели рада у друштву" да како друштво постаје сложеније, тело грађанског права, које се пре свега бави реституцијом и компензацијом, расте на рачун кривичних закона и казнене санкције.[15][16] Временом, закон је прошао кроз трансформацију од репресивног до рестуитивног закона. Рестуитивни закон делује у друштвима у којима постоји висок степен индивидуалне варијације и нагласак на лична права и одговорности.[16] За Дуркхајма, закон је показатељ начина интеграције друштва, која може бити механичка - међу истоветним чиниоцима, или органска - међу различитим чиниоцима, као што је у индустријским друштвима. Дуркхајм је такође тврдио да се социологија права треба развијати заједно, и у блиској вези са, социологијом морала - проучавањем развоја система вредности који се огледа у праву.[17] У "Основним принципима социологије права", Еуген Ерлих развио социолошки приступ проучавању закона фокусирајући се на то како друштвене мреже и групе организују друштвени живот.[18] Он је истраживао однос између закона и општих друштвених норми и разликовао је "позитивни закон", који се састоји од компулсивних норми државе које захтевају званичну примену, и "живи закон", који се састоји од правила понашања која људи поштују и која доминирају друштвеним животом."Живи закон" се појавио спонтано, како су људи у интераговали једни са другима при формирању друштвених удружења.[19]

Центар гравитације правног развоја, дакле, од памтивека није лежао у активности државе, већ у самом друштву, и мора се тражити тамо у овом тренутку.

— Еуген Ерлих, Основни принципи социологије права[20]

Ово је било подвргнуто критици од стране заговорника правног позитивизма, као што је правник Ханс Келсен, због разлике између "закона створеног од стране државе и права створеног због организационих императива од стране недржавних друштвених удружења".[21] Према Келзену, Ерлих је помешао "sein"("бити") и "sollen" ("требати").[22] Међутим, неки тврде да је Ерлих увидео разлику између позитивног (или државног) закона, који адвокати уче и примењују, и других облика "права", што Ерлих називао "живи закон", који регулише свакодневни живот, обично спречавајући сукобе од доспевања до адвоката и судова.[23]

Леон Петразицки

Леон Петразицки је разликовао облике "званичног закона", подржаног од стране државе, и "интуитивног закона", који се састоји од правних искустава која се састоје од комплексних психичких процеса у уму појединца без осврта на спољне ауторитете.[24] Петразицкијев рад обраћа се социолошким проблемима и његов метод је емпиријски, јер је тврдио да се знање о предметима или односима не може стећи само пуким посматрањем. Међутим, он је формулисао своју теорију на језику когнитивне психологије и моралне филозофије, а не социологије. Сходно томе, његов допринос развоју социологије права остаје у великој мери непризнат.[25] На пример, Петразицкијево "интуитивно право" утицало је, не само на развој концепта "социјалног права" Жоржа Гурвича (види доле), што је за узврат оставило свог утицаја на друштвено-правно теоретисање, већ и на рад каснијих друштвено-правних стручњака. Међу онима који су били директно инспирисани радом Петразицкија је и пољски правни социолог Адам Подгорецки.[26]

Теодор Геигер је развио блиско повезану анализу марксистичке теорије права. Он је истакао како закон постаје "фактор у друштвеној трансформацији демократских друштава те врсте која су вођена сагласношћу исказаном општим правом гласа становништва које се практикује у редовним интервалима".[27] Геигер наставља са развијањем истакнутих карактеристика његовог антиметафизичког размишљања, док га није премашио са практичним нихилизмом. Геигеров нихилизам вредности поплочао је пут за облик правног нихилизма, који подстиче изградњу трезвене демократије "која је способна да подигне сукоб до интелектуалног нивоа и анестезије осећања, јер је свесна властите неспособности да прогласи вредности, етику или политику о природи истине".[27] Жорж Гурвич је био заинтересован за фузију истовремене манифестације закона у различитим облицима и на различитим нивоима друштвене интеракције. Његов циљ је био да осмисли концепт "социјалног права" као закона интеграције и сарадње.[28] Гурвичев друштвени закон био је саставни део његове опште социологије. "То је такође један од раних социолошких доприноса теорији правног плурализма, будући да оспорава све концепције закона на основу само једног извора правног, политичког или моралног ауторитета".[29]

Социолошки приступи проучавању закона[уреди | уреди извор]

Модерна социологија права[уреди | уреди извор]

Социологија права постала је јасно успостављена као академска област учења и емпиријских истраживања после Другог светског рата.[30] Након Другог светског рата, студија права није централна у социологији, мада су неки познати социолози писали о улози закона у друштву. У раду Талкота Парсонса, на пример, закон је виђен као неопходан механизам социјалне контроле.[31] Као одговор на критике које су развиле против функционализма, појављују се остале социолошке перспективе закона. Социолози критичари,[32] развили су перспективу права као инструмента моћи. Међутим, други теоретичари у социологији права, као што је Филип Селзник, тврде да се модерни закон све више мења у односу на потребе једног друштва и да се мора сагледати и из моралне перспективе.[33] Упркос томе, други научници, пре свега амерички социолог Доналд Блек, развили су одлучно научну теорију закона на основу парадигме чисте социологије. Исто тако широка у оријентацији, али опет другачија, је теорија аутопоезије (самостварања) система немачког социолога, Никласа Лумана, који види право као нормативно затворено, али когнитивно отворен систем (у даљем тексту, под савременим перспективама, се расправља о аутопоезису).[34]

Сав колективни људски живот директно или индиректно обликује закон. Закон је као знање, кључна и свеприсутна чињеница друштвеног стања.

— Никлас Луман, "Социолошке теорије закона"[35]

Социјални филозоф Јирген Хабермас не слаже се са Луманом и тврди да закон може да уради бољи посао као институција, верније заступајући интересе обичних људи. Теорија адвоката Пјера Бордјуа и његових следбеника је још једна од социолошких теорија права, која види закон као друштвену област у којој се актери боре за културни, симболички и економски капитал и на тај начин развијају репродуктивни професионални хабитус адвоката[36] У неколико континенталних европских земаља, емпиријско истраживање у социологији права развијало се снажно од 1960-их и 1970-их. У Пољској рад Адама Подгорецког и његових сарадника (који су често били под утицајем Петразицкијевих идеја) је нарочито приметно; у Шведској у емпиријском истраживању у социологији права у овом периоду пионир је био Пер Стјернквист, а у Норвешкој Вилхелм Ауберт. У скорије време, веома широк спектар теорија се појављује у социологији права као резултат ширења теорија у социологији као целини. Међу последњим утицајима може се поменути рад француског филозофа Мишела Фукоа, немачког социјалног теоретичара Јиргена Хабермаса, феминизма, постмодернизма и деконструкције, нео-марксизма, и бихевиоризма. Разноликост теоријских утицаја у социологији права је такође обележила шире поље закона и друштва. Вишедисциплинарно поље права и друштва је идаље веома популарано, док је дисциплински посебна област социологије права такође "боље организована него икада у институционалном и професионалном смислу."[37]

Закон и Друштво[уреди | уреди извор]

Закон и Друштво је амерички покрет, који је основан после Другог светског рата кроз иницијативу углавном социолога који су се интересовали за проучавање закона.[38] Основа покрета Закона и Друштва се може сумирати у две кратке реченице Лоренса Фриедмана:"Закон је свеприсутан у Сједињеним Америчким Државама. Превише је важан да би се препустио адвокатима."[39] Његови оснивачи су веровали да би "студија права и правних институција у њиховом друштвеном контексту треба да буде дефинисана као научна област која се одликује посвећеношћу интердисциплинарном дијалогу и мултидисциплинарним истраживачким методама".[40] Оснивање Удружења Право и друштво 1964. године и научног часописа "Законски и друштвени преглед" 1966. године је гарантовао континуитет научних активности покрета Закон и Друштво и дозвољавао својим члановима да утичу на правно образовање и политику у САД.[41]

По једном мишљењу, главна разлика између социологије права и покрета Закона и Друштво је да се покрет не ограничава теоретски или методолошки на социологији, већ покушава да прими увиде из свих друштвених научних дисциплина.[42]"Не само да пружа дом за социологе и социјалне антропологе и политичке научнике са интересовањем за право, већ такође покушава да укључи психологе и економисте који проучавају право."[43] С друге тачке гледишта, социологија права и покрет Закон и Друштво треба посматрати као мултидисциплинарне или трансдисциплинапне подухвате, иако социологија права има посебне везе са методама, теоријама и традицијама социологије. [44]

Током 1970-их и 1980-их велики број оригиналних емпиријских студија су водили научници покрета Закон и Друштво о сукобу и решавању спорова. У својим раним радовима, Вилијам Фелстинер се, на пример, фокусирао на алтернативне начинине решавања сукоба (избегавање, посредовање, парница и сл). Заједно са Рихардом Абелом и Остином Сараом, Фелстинер је развио идеју о пирамиди спорова и формули "именовање, окривљавање, добијање (одштете)", који се односи на различите фазе решавања сукоба и нивое пирамиде.[45]

Социолошка филозофија права[уреди | уреди извор]

Социологија права се често разликује од социологије правне филозофије. Социологија правне филозофије се примарно не бави дебатама у оквиру традиционалне социологије, већ се ангажује у неким дебатама у филозофији права и у правној теорији. Социолошка правна филозофија настоји да заснује правне аргументе о социолошким увидима и, за разлику од правне теорије, бави се свакодневним праксама које стварају правне институције и друштвена делања која временом стварају правне системе. Развили су је Луи Брандеи и Роскоу Паунд у Сједињеним Америчким Државама. [46][47][48] Били су под утицајем рада пионира правне социологије, као што су аустријски правник Еуген Ерлих и руско-француског социолога Жоржа Гурвича.[49] Иако нам разликовање између различитих грана друштвених научних студија права омогућава да објаснимо и анализирамо развој социологије права у односу на традиционалну социологију и правне студије, такве, потенцијално вештачке, разлике нису нужно плодоносне за развој области као целине. Да би друштвено научне студије права превазишле теоријске и емпиријске границе, који тренутно дефинишу њихов обим, морају да избегавају такве вештачке разлике.[50]

Социо-правне студије[уреди | уреди извор]

"Социо-правне студије" у Великој Британији су углавном израсле из интересовања правних факултета за промоцији интердисциплинарних студија права. [51] Да ли се може посматрати као нова дисциплина, поддисциплина или методолошки приступ? Често се посматра у светлу њиховог односа према, и супротне улоге у оквиру, закона.[52] То не би, дакле, требало мешати са правном социологијом многих западноевропских земаља или са покретом Право и Друштво у САД, што чини много јаче дисциплинарне везе са друштвеним наукама. У прошлости, биле су представљане као примењена грана социологије права и било им је замерано што су емпиријске и атеоријске.[53] Макс Траверс, на пример, види социо-правне студије као потпоља социјалне политике, које се "углавном баве утицањем или служењем политике владе у пружању правних услуга "[54] и додаје да се "одустало од свих тежњи које су некада имале да развију опште теорије о процесу доношења закона".[55] Познати поборници друштвено-правних студија укључују професора Керола Смарта, ко-директора Морган центра за проучавање односа и личног живота, (назван по социологу, Дејвиду Моргану), као и професора Мејвиса Маклина и Џон Екелара који су заједнички директори Оксфордског центра за породични закони политику (ОКСФЛАП).

Друштвено-правне методе истраживања[уреди | уреди извор]

Социологија права нема методе истраживања који су специјално развијани за обављање друштвено-правних истраживања. Уместо тога, користи се широк спектар друштвено-научних метода, укључујући и квалитативне и квантитативне истраживачке технике, како би се истражило право и правни феномени. Позитивистичкi[56], као и приступи тумачења (као што су анализе дискурса) и етнографски[57] приступи прикупљањима података и анализе се користи у оквиру социо-правне области.[58]

Социологија права у Британији[уреди | уреди извор]

Социологија права је било мало подпоље у развоју британске социологије и правне елите у време када су Кембел и Вилс написали своје истраживање права и друштва у 1976. Нажалост, упркос томе што је била окаракертисана као обећавајућа, она је остала мало поље. Врло мало емпиријских социолошки студија се објављују сваке године. Ипак, било је неколико одличних студија, које су представљале низ социолошких традиција, као и неких већих теоријских доприноса. Два најпопуларнија приступа током 1960-их и 1970-их били интеракционизам и марксизам.

Симболичнан интеракционизам и марксизам[уреди | уреди извор]

Интеракционизам је постао популаран у Америци 1950-их и 1960—их година као политички радикална алтернатива структуралног функционализма. Уместо гледања на друштво као систем регулисања и контроле активности појединаца, интерацтионисти тврде да социологија треба да се бави ониме што су људи радили у одређеним ситуацијама, и како су они схватили сопствене поступке.[59] Социологија девијације (одступања), која је обухватала теме као што су криминал, хомосексуалност, и менталне болести, постала је фокус за ове теоријске дебате. Функционалисти су представили криминал као проблем којим треба управљати у оквиру правног система. Други теоретичари, с друге стране, су усмерени на процес доношења и спровођења закона: како је злочин изграђен као проблем. Велики број британских социолога, а неки истраживачи на правним факултетима, скренули су пажњу на на ове идеје у писаној форми о закону и криминалу.[60]

Најутицајнији социолошки приступ током овог периода био је, међутим, марксизам који тврди да може да понуди научно и свеобухватно разумевање друштва у целини на исти начин као и структурални функционализам, мада са нагласком на борбу између различитих група за материјалну предност, уместо консензус вредности. Овај приступ је заокупио пажњу многих људи са левице спектра политичких ставова на правним факултетима, али је такође генерисано неке занимљиве емпиријске студије. Међу њима су историјска истраживања о томе како су поједини закони били коришћени за унапређивање интереса доминантних економских група, као и Пат Карленина незаборавна етнографија,[61] која комбинује аналитичке изворе из марксизма и интеракционизма, посебно социологије Ервинга Гофмана, у писању о судовима (Magistrates' courts).

Оксфордски центар за социо-правне студије[уреди | уреди извор]

Плодно време за емпиријске социологије права у Великој Британији биле су и 1980-е, углавном због Доналда Хариса, који је намерно кренуо са стварањем услова за плодну размену између адвоката и социолога у Центру за социо-правне студије при Оксфордском универзитету. Имао је довољно среће да регрутује велики број младих и талентованих научника, укључујући и Ј. Маквела Аткинсона и Роберта Дингвала који су били заинтересовани за етнометодологију, анализу разговора и социологију професија, и Дорена МакБарнета који је постао култна фигура након објављивања своје докторске тезе,[62] која је садржала посебно јасану и снажану марксистичку анализу система кривичног правосуђа. Етнометодологија није претходно била поменута у овом прегледу, и често се превиди од стране многих критичара у овој области, јер се не може лако асимиловати са њиховим теоријским интересима. Може се приметити, међутим, да је увек нудила радикалнији и темељнији начин теоретисања акције од интеракционизма (иако ова два приступа имају много тога заједничког када се пореде у односу на традицију гледања друштва као структурне целине, као што су марксизам или структурални функционализам). Током боравка у центру, Ј. Максвел Аткинсон је сарађивао са Полом Друом, социологом на Универзитету у Њујорку, у ономе што је постао први разговор аналитичког истраживања интеракције у судници, користећи транскрипте саслушања у Северној Ирској.[63]

Још једна област интересовања развијена у Оксфорду током овог периода је социологија професија. Роберта Дингвал и Филип Луис[64]изменили су оно што остаје занимљива и теоретски развијена колекција, окупљајући стручњаке из социологије права и медицине. Најпознатији студија до сада је, међутим, објављена од стране америчког научника Рихарда Абела [65] који је користио идеје и концепте из функционалистичких, марксистичких и веберовских социологија како би објаснио високе приходе и статус који су британски адвокати уживали током већег дела двадесетог века.

Недавни догађаји[уреди | уреди извор]

Од 1980-их, релативно мали број емпиријских студија права и правних институција су спровели британски социолози, односно студија које су емпиријске и које се истовремено баве и теоријским проблемима социологије.[66] Постоје, међутим, неки изузеци. За почетак, социологије права, заједно са многим подручјима академског рада, је оживљена и обновљена кроз сарадњу са феминизмом. Било је великог интересовања за импликације Фукоове идеје о говернментализму и разумевању закона,[67] као и за континенталне мислиоце као што су Никлас Луман и Пјер Бурдије. Опет, може се тврдити да је доста мање емпиријских студија било изведено, али велики број интересантних радова је објављено.

Други изузетак може се наћи у радовима истраживача који су користили изворе из етнометодологија и симболичког интеракционизма за проучавање законских поставки. [68] Овај тип истраживања је јасно социолошки, пре него друштвено-правни јер се стално укључује у расправе са другим теоријским традицијама у социологији. Макс Траверсова докторска теза о раду канцеларије кривичних адвоката критиковала је друге социологе, а посебно марксисте, како се не баве или не поштују како адвокати и клијенти схватају своје поступке (стандардни аргумент који користе етнометодоллози у расправама са структурним традицијама у дисциплини). Такође су се истраживала питања правних мислилаца из њихових критика структуралних традиција социологије права: до које мере друштвене науке могу да се баве садржајем правне праксе. Упркос релативно ограниченим збивањима у недавним емпиријским истраживањима, теоријске расправе у социологији права су важне у британској књижевности током последњих деценија, уз допринос Дејвида Нелкена који истражује проблеме компаративне социологије права и потенцијала идеје правних култура.[69] Роџер Котерел покушава да развије нови поглед на односа права и заједнице како би заменио оно што он види као застарелу парадигму закона и друштва.[70] И други научни радници, као што су Дејвид Шиф и Ричард Ноблес, испитују потенцијал од Луманових теорија система и у којој се мери закон може видети као самостална друштвена област, уместо као интимно повезана са другим аспектима друштвеног.[71] Такође, значајна је била брзонапредујућа област друштвено-правног истраживања о регулисању и влади, у којој су британски научници истакнути сарадници.

Израда социолошког појма права[уреди | уреди извор]

За разлику од традиционалног схватања права, социологија права обично не види нити дефинише закон само као систем правила, доктрине и одлука, које постоје независно од друштва из којег су се развили. Аспект закона заснован на правилима је, иако важан, даје неадекватну основу за описивање, анализирање и разумевање закона у свом друштвеном контексту.[72] Према томе, правна социологија посматра закон као скуп институционалних пракси које су еволуирале током времена и развиле се у односу на, и кроз интеракцију са, културним, економским и друштвено-политичким структурама и институцијама. Као модерни друштвени систем, закон се труди да стекне и задржи своју аутономију како би функционисао независно од других друштвених институција и система као што су религија, политика и економија. Ипак, остаје историјски и функционално повезан са овим другим институцијама. Тако, један од циљева социологије права остаје да осмисли емпиријске методе које су способне да описишу и објасне међузависност савременог закона са другим друштвеним институцијама.[73]

Неки утицајни приступи у оквиру социологије права су оспорили дефиниције права у смислу званичног (државног) права. Са овог становишта, сматра се да право подразумева не само правни систем и формалне правне институције и процесе, али и разне неформалне облике норми и прописа који настају у оквиру групе, удружења и заједнице. Социолошке студије права, дакле, нису ограничене на анализирање како су правила или институције правног система у интеракцији са друштвеним класама, полом, расом, религијом, сексуалности и другим социјалним категоријама. Они се такође фокусирају на то како интерне нормативне потражње различитих група и "заједница", као што су заједнице адвоката, привредника, научника, чланова политичких странака, односно чланова мафије, комуницирају једне са другима. Укратко, право се изучава као саставни и конститутивни део друштвених институција, група и заједница. Овај приступ се развија даље у делу о правном плурализму.[74]

Незападна социологија права[уреди | уреди извор]

Интересовање за социологију права наставља да буде широко распрострањено у западним земљама. Нека важна истраживања су спровели јужноамерички истраживачи[75], као и индијски научници,[76] али налазимо само ограничену количину друштвено-правних радова истраживача, на пример, са Блиског истока или централних и северних делова Африке.[77] Тако се глобално ширење социолошких студија права појављује неравно и концентрисано, пре свега, у индустријализованим земљама са демократским политичким системима. У том смислу, глобална експанзија правне социологије "се не дешава равномерно преко националних граница и чини се да у корелацији са комбинацијом фактора као што су национално богатство/сиромаштво и облик политичке организације, као и историјских фактора као што су раст благостања држава... Међутим, ниједан од ових фактора сам не може да објасни овај диспаритет ".[78]

Савремене перспективе[уреди | уреди извор]

Правни плурализам[уреди | уреди извор]

Правни плурализам је концепт развијен од стране правних социолога и социјалних антрополога како би "описао више слојева права, обично са различитим изворима легитимитета, које постоје унутар једне државе или друштва".[79]Такође је дефинисан "као ситуација у којој два или више правних система обитавају у истој социјалној области".[80] Правни плуралисти дефинишу право широко како би тај појам обухватио, не само систем судова и судија иза којих стоји принудна моћ државе, већ и "не-правне облике нормативног уређења".[81] Правни плурализам се састоји од много различитих методолошких приступа и као концепата, он обухватац"различите и често спорне перспективе закона, почев од признавања различитих правних поредака у оквиру националне државе, до више далекосежних и отворених концепата закона који не морају зависити од државног признања ваљаности. Овај други концепт права може настати кад год два или више правних система постоје у истој социјалној области".[82]

Идеологија правног позитивизма је имала тако снажно место у машти адвоката и друштвених научника да је њена слика у правном свету била у стању да се успешно маскира у чињеницу и формира камен темељац социјалне и правне теорије.

— Џон Грифитс, "Шта је Правни плурализам"[83]

Правни плурализам је заузео централну позицију у социо-правном теоретисању од самог почетка социологије права. Социолошке теорије Еугена Ерлиха и Жоржа Гурвича су били рани социолошки доприноси правном плурализму. То је, штавише, обезбедило најтрајнију тему социо-правне расправе преко више деценија у оквиру социологије права и правне антропологије[84] и примило доста критика од заговорника различитих школа правног позитивизма.[85] Критичари често питају: "Како се право разликује у плуралистичком погледу од других нормативних система? Шта чини систем социјалних правила правним?"[86] Спор проистиче углавном "од тврдње да је једини прави закон, закон направљен и спровођен од стране модерне државе".[87] Ово становиште је такође познато као "правни централизам". Са правно-централистицког становишта, Џон Грифитс пише: "закон је и треба да буде закон државе, јединствен за све особе, без обзира на остале законе, и донесен од стране једне групе државних институција.[88] Тако, према правном централизму, "обичајни и верски закони нису правилно названи 'закони', осим у оној мери у којој је држава одлучила да усвоји и третира такав нормативни поредак као део сопственог закона".[87] Разлика се често прави између "слабих" и "јаких" верзија правног плурализма. "Слаба" верзија нужно не доводи у питање основне претпоставке "правног централизма", већ само признаје да у домену закона западних држава, други правни системи, као што су обичајни или исламски закони, могу имати аутономни суживот.[89] Тако "слаба" верзија не узима у обзир и друге облике нормативног уређивања као право. Како Таманаха, један од критичара правног плурализма, каже: "Нормативно уређивање је нормативно уређивање. Право је нешто друго, нешто што изолујемо и називамо правом ..."[90] "Снажна" верзија, са друге стране, одбацује сва законски централистичке и формалистичке моделе права, као "мит, идеал, илузију"[91] у вези са државним законом као једним од многих облика права или облика друштвеног уређивања. Инсистира на томе да је модеран закон мноштво, да је приватан, као и јаван, али што је најважније "национални правни систем је често секундарни, а не примарни локус регулације".[92] Критика усмерена на правни плурализам често користи основне претпоставке правног позитивизма како би довела у питање валидност теорије правног плурализма која се своди на критиковање оних веома позитивистичких претпоставки.[93] Као што објашњава Роџер Котерел, плуралистичку концепцију треба схватити као део "напора правног социолога да прошири перспективе о праву. Спецификација права правног социолога може бити другачија од претпостављене од адвоката у пракси, али ће се односити на ово друго јер мора узети у обзир адвокатове перспективе о праву. Такав плуралистички приступ у правној теорији ће вероватно препознати шта адвокати обично признају као право, али може сагледати закон као једну врсту већег рода, или третирати адвокатову концепцију закона као одраз одређене перспективе утврђене посебним циљевима ".[86]

Аутопоиезис[уреди | уреди извор]

Умберто Матурана и Франциско Варела, првобитно су сковали појам аутопоезиса у теоријској биологији да би описали само-репродукцију живе ћелије.[94]Овај концепт је касније позајмљен, обновљен у социолошком смислу, и уведен у социологију закона од стране Никласа Лумана.[95] Луманова теорија система превазилази класично разумевање објекта / предмета гледајући на комуникацију (а не 'акцију') као основни елемент сваког друштвеног система. Он раскида са традиционалном теоријом система Талкота Парсонса и описима заснованим на кибернетским повратним информацијама петље и структурних схватања самоорганизовања 1960-их. То му омогућава да ради на осмишљавању решења за проблем хуманизованог "субјекта".[96] "Можда је најизазовнија идеја уграђена у теорији аутопоезиса да друштвени системи не би требало да буду дефинисани у смислу људске радње или норми, већ у смислу комуникација. Комуникација је заузврат јединство исказа, информација и разумевања и представља социјалне системе сталном репродукцијом комуникације. Ова социолошки радикална теза, која повећава страх од дехуманизоване теорије права и друштва, настоји да нагласи чињеницу да су друштвени системи створени од комуникативног."[97]

Према Роџеру Котерелу, "Луман ... третира теорију као основу за све опште социолошке анализе друштвених система и њихових међусобних односа.[98] Међутим, његове теоријске тврдње о аутономији закона су веома снажни постулати, представљени пре (и чак, можда, уместо)детаљног емпиријског истраживања друштвених и законских промена које компаратисти и већина правних социолога вероватно више поштују. Постулати теорије аутопоиезис не воде емпиријско истраживање, толико колико га коначно објашњавају како да се тумачи шта год то истраживање може открити."[99]

Правне културе[уреди | уреди извор]

Правна култура је једна од централних појмова социологије права. Студија правних култура може се, у исто време, сматрати као један од општих приступа у оквиру социологије права. Као концепт, она се односи на "релативно стабилне обрасце правно-оријентисаног друштвеног понашања и ставова", и као такав се сматра поткатегоријом концепта културе.[100] То је релативно нов концепт који се, према Давиду Нелкену, може пратити до "термина као што су правне традиције или правни стил, који имају много дужу историју у упоредном праву или у почецима политичких наука. Он претпоставља и позива нас да истражујемо постојање систематских варијација у обрасцима 'закона у књигама' и 'права у пракси', и, изнад свега, у односу између њих".[101]

Као приступ, фокусира се на културне аспекте права, правног понашања и правних институција и, самим тим, блиска је културној антропологији, правном плурализму и упоредном праву. Лоренс М. Фридман је један од друштвено-правних стручњака који су увели идеју правне културе у социологији права. За Фридмана, правна култура "се односи на јавно знање о ставовима и обрасцима понашања према правном систему".[102] Такође се може састојати од "обичајних органа органски везаних за културу у целини. [103] Фридман истиче плурализам правних култура и истиче да се правна култура може истраживати на различитим нивоима апстракције, нпр. на нивоу правног система, државе, земље или заједнице. Фридман је такође познат по увођењу разлике између "унутрашње" и "спољне" правне културе. Помало препоједностављено, унутрашња правна култура се односи на опште ставове и схватања закона међу функционерима правног система, као што је правосуђе, док се спољна правна култура односи на став грађана о правном систему или закону и реду уопште.

Феминизам[уреди | уреди извор]

Закон је одувек сматран за један од важних места ангажовања феминизма. Како истиче Рут Флечер, феминистички ангажман је са законом преузео многе облике током година, што такође указује на успешно спајање теорије и праксе: "Кроз парнице, кампање за реформу и правно образовање, феминисткиње су се експлицитно бавиле законом и правном професијом. Узимајући основу одредаба специјалистичких саветодавних услуга, женске групе су одиграле улогу у доношењу закона доступних онима којима су потребни. По излагању правних концепата и метода критичке анализе, феминисткиње су довеле у питање услове правне расправе."[104]

Глобализација[уреди | уреди извор]

Глобализација се често дефинише у смислу економских процеса који доносе радикалне културне промене на нивоу светског друштва. Иако је закон битан састојак у процесу глобализације, значај закона се огледа у креирању и одржавању процеса глобализације, а ова функција се често занемарује у оквиру социологије глобализације и остаје, вероватно, нешто неразвијенија у оквиру социологије закона.[105] Како су истакли Халидај и Осински, "Економска глобализација не може се разумети независно од глобалне пословне регулативе и правне конструкције тржишта о којима све више зависи. Културна глобализација се не може објаснити без осврта на права интелектуалне својине која су институционализована у праву и режимима глобалног управљања. Глобализација заштите за угрожене популације не може схватити без трагања за утицајем међународног кривичног и хуманитарног права или међународних судова. Светска оспоравања институција демократије и изградње држава не може бити смислена, осим ако се не размотрити у односу на конституционализам."[106] Социо-правни приступи у проучавању глобализације и глобалног друштва често се преклапају са, или искоришћавају, студије правних култура и правног плурализма.[107]

Истраживачки центри[уреди | уреди извор]

Види још[уреди | уреди извор]

Референце[уреди | уреди извор]

 1. ^ Ehrlich 1936 (orig 1912); Timasheff 1939; Pound 1943
 2. ^ Selznick 1965
 3. ^ Aubert 1969 and 1980, Black 1972, Stjernquist 1983, Hydén 1986, Tomasic 1987, Ferrari 1989, Podgorecki 1991, Cotterrell 1992, Banakar 2003 and 2011; Mathiesen 2005, Deflem 2008, Travers 2009, Nelken 2009, Scuro 2010, Banakar and Travers 2013, Banakar 2014.
 4. ^ See Deflem 2008:3.
 5. ^ Banakar 2003 and 2009, Banakar and Travers 2013.
 6. ^ Cotterrell 2007
 7. ^ Scuro 2010, стр. 64
 8. ^ Banakar & Travers 2005, стр. 1–25
 9. ^ See Black 1976; Cotterrell 1992; Hunt 1993; Santos 2002; Banakar 2003; Banakar and Travers 2002; Ferrari 1989; Luhmann 1985; Trevino 2008; Travers 2009, Nelken 2009.
 10. ^ Scuro 2010, стр. 12
 11. ^ Deflem 2007
 12. ^ Rheinstein, Max Weber on Law and Economy in Society, 336
 13. ^ Jary, Collins Dictionary of Sociology, 636
 14. ^ For a discussion on Weber's typology see Kronman 1983: 8-14.
 15. ^ Johnson, The Blackwell Dictionary of Sociology, 156
 16. ^ а б Cotterrell 1999
 17. ^ For a detailed discussion of Durkheim's sociology of law see Cotterrell 1999.
 18. ^ Ehrlich 1936 (orig. 1912).
 19. ^ Ziegert 1979
 20. ^ Ehrlich 1936, стр. 390
 21. ^ For a discussion see Banakar 2008.
 22. ^ For a presentation of this debate and references to the original sources of the debate see van Klink 2006. For an analysis of the debate between Kelsen and Ehrlich see Banakar 2008. Banakar argues that Kelsen could not help but miss the point that Ehrlich was making by his distinction.
 23. ^ Rottleuthner, La Sociologie du Droit en Allemagne, 109
  * Rottleuthner, Rechtstheoritische Probleme der Sociologie des Rechts, 521
 24. ^ Petrazycki 1955
 25. ^ Banakar 2006; also see Podgórecki 1980; Kurczewski 2009.
 26. ^ See Podgórecki 1991.
 27. ^ а б Ghezzi 2007
 28. ^ see Gurvitch, Georges, L'idée du droit social (1932)
 29. ^ Banakar 2000
 30. ^ For a discussion on the emergence of the "sociological movement" in law after World War II see Deflem 2009: 1.
 31. ^ Trevino 2008
 32. ^ For a discussion see Cotterrell 1992: 122-3
 33. ^ Selznik 1969
 34. ^ See Luhmann 2004 and 1995.
 35. ^ Niklas Luhmann, 1985: 1.
 36. ^ See for example Dezalay and Garth 1996.
 37. ^ Deflem 2007
 38. ^ Friedman 1986
 39. ^ Friedman 1986, стр. 780
 40. ^ Austin et al, 1998:2.
 41. ^ See Munger 1998 and Simon 1999.
 42. ^ For an example see Friedman 1975.
 43. ^ For a discussion see Banakar 2009
 44. ^ Cotterrell 2007.
 45. ^ "See, Felstiner, Abel and Sarat 1981.
 46. ^ Faigman 2005, стр. 97.
 47. ^ Pound, Roscoe (1911). „The Scope and Purpose of Sociological Jurisprudence [Continued]”. Harvard Law Review. 25 (2): 140—168. JSTOR 1324392. doi:10.2307/1324392. 
 48. ^ Rumble, Wilfrid E. (1965). „Legal Realism, Sociological Jurisprudence and Mr. Justice Holmes”. Journal of the History of Ideas. 26 (4): 547—566. JSTOR 2708499. doi:10.2307/2708499. 
 49. ^ See Banakar 2002
 50. ^ Banakar 2009
 51. ^ Banakar 2009.
 52. ^ Thomas 1997
 53. ^ Campbell 1976
 54. ^ Travers 2001.
 55. ^ Travers 2001, стр. 26
 56. ^ See Black 1976.
 57. ^ See Travers 1997, Flood 2005 and 1979.
 58. ^ For an overview of various methods see Banakar and Travers 2005.
 59. ^ See, for example, Becker 1963.
 60. ^ See, for example, Paterson 1982; Flood 1983.
 61. ^ Pat Carlen 1976.
 62. ^ Doreen McBarnet 1981
 63. ^ Atkinson & Drew, 1979
 64. ^ Robert Dingwall and Philip Lewis 1983.
 65. ^ Abel 1988.
 66. ^ Travers 2001
 67. ^ Hunt & Wickham 1994
 68. ^ Travers 1997, стр. 1999.
 69. ^ Nelken 2004; 2007; 2009.
 70. ^ Cotterrell 2006, стр. 2008. sfn грешка: више циљева (2×): CITEREFCotterrell2006 (help)
 71. ^ Nobles & Schiff 2006; 2013.
 72. ^ Banakar 2009; Nelken 2009.
 73. ^ For a discussion see Banakar and Travers 2005 and Banakar 2009.
 74. ^ For studies of legal pluralism see Dalberg-Larsen 2000; Merry 1988; Chiba 1989; John Griffiths 1986; Olgiati 2009.
 75. ^ For an overview, see Lista, 2004
 76. ^ Deva, 2005; Baxi, 1986
 77. ^ For an earlier overview of the field, see Ferrari, 1990
 78. ^ For a discussion on the disparity between Western and non-Western sociology of law see Banakar 2011 at http://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=1761466
 79. ^ Olgiati 2007; also see Olgiati 2009.
 80. ^ Sally Engle Merry 1988.
 81. ^ Merry 1988
 82. ^ Ann Griffiths 2002.
 83. ^ John Griffiths, 1986:5.
 84. ^ Banakar 2003
 85. ^ See for example Tamanaha 2001.
 86. ^ а б Cotterrell 2006, стр. 37 harvnb грешка: више циљева (2×): CITEREFCotterrell2006 (help)
 87. ^ а б Woodman 2008, стр. 25
 88. ^ John Griffiths 1986: 3)
 89. ^ Ann Griffiths, 2002: 291.
 90. ^ Tamanaha 1993, стр. 1999
 91. ^ John Griffiths 1986: 4.
 92. ^ Galanter 1981, стр. 20
 93. ^ See Banakar 2008
 94. ^ Maturana & Varela 1980.
 95. ^ See Ziegert 2002.
 96. ^ Luhmann 2004
 97. ^ Banakar & Max Travers 2005: 28.
 98. ^ Luhmann 1995
 99. ^ Cotterrell 2006, стр. 138 harvnb грешка: више циљева (2×): CITEREFCotterrell2006 (help)
 100. ^ Nelken 2004, стр. 1
 101. ^ Nelken 2007
 102. ^ Friedman 1975, стр. 193 But for criticism of the vagueness of this and other formulations of the concept of legal culture in sociology of law, see Cotterrell, 2006, ch. 5
 103. ^ Friedman 1975, стр. 194.
 104. ^ Fletcher 2002
 105. ^ For one of the relatively early empirical studies see Dezalay and Garth 1996. For a collection of empirical studies of law and globalization see Gessner and Budak 1998.
 106. ^ Halliday & Osinsk 2006.
 107. ^ See Teubner 1996; Feest and Nelken 2007, Friedman and Perez-Perdomo 2003.

Литература[уреди | уреди извор]

 • Faigman, David L. (2005). Laboratory of Justice: The Supreme Court's 200-Year Struggle to Integrate Science and the Law. Henry Holt. стр. 97. ISBN 9781429923392. 
 • Abel, Richard L. (1980) "Redirecting Social Studies of Law" in 14 Law and Society Review 803-29.
 • Agersnap, Torben (2000) "Theodor Geiger: Pioneer of Sociology in Denmark" in Acta Sociologica, Vol. 43, No. 4. стр. 325–330.
 • Arnaud, André-Jean (2007) "Carbonnier, Jean" in Encyclopedia of Law and Society: American and Global Perspectives (Thousand Oaks: SAGE).
 • Arnaud, André-Jean; Olgiati, Vittorio (1993). On Complexity and Socio-Legal Studies : Some European Examples. (Oñati Proceedings 14). 
 • Atkinson, J. Maxwell and Paul Drew(1983) Order in Court: The Organisation of Verbal Interaction in Courtroom Settings. London: Macmillan.
 • Aubert, Vilhelm (1969). Sociology of Law. (London, Penguin). 
 • Aubert, Vilhelm (1994). Continuity and Development in Law and Society. (Oslo, Norwegian University Press). 
 • Aubert, Vilhelm (1969) "Law as a Way of Resolving Conflicts: The Case of a Small Industrialized Society" in Laura Nader (ed.) Law in Culture and Society (Chicago, Aldine Publishing Company).
 • Banakar, Reza (2014). Normativity in Legal Sociology: Methodological Reflections on Law and Regulation in Late modernity. (Heidelberg: Springer). 
 • Banakar, Reza; Travers, Max (2013). Law and Social Theory. (Oxford: Hart Publishing). 
 • Banakar, R. (2011) "The Sociology of Law: From Industrialisation to Globalisation", Sociopedia.isa, 2011 ; U. of Westminster School of Law Research Paper No. 11-03. Available at SSRN: http://ssrn.com/abstract=1761466
 • Banakar, R. (2000) "Integrating Reciprocal Perspectives: On Georges Gurvitch's Theory of Immediate Jural Experience" 16 (1) Canadian Journal of Law and Society. Available at SSRN http://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=1777167
 • Banakar, R. (2002) "Sociological Jurisprudence" in R. Banakar and M. Travers, eds, Introduction to Law and Social Theory, Oxford, Hart.
 • Banakar, Reza (2009) "Law Through Sociology's Looking Glass: Conflict and Competition in Sociological Studies of Law" in THE NEW ISA HANDBOOK IN CONTEMPORARY INTERNATIONAL SOCIOLOGY: CONFLICT, COMPETITION, AND COOPERATION, Ann Denis, Devorah Kalekin-Fishman, eds., (London: Sage). An e-copy available at: http://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=1327025.
 • Banakar, Reza (2008) "The Politics of Legal Cultures" in Retfærd: The Nordic Journal of Law and Justice, 2008. Available at SSRN: http://ssrn.com/abstract=1323371.
 • Banakar, R. (2006) "Sociological Jurisprudence" in Encyclopedia of Law and Society: American and Global Perspectives. Thousand Oaks, SAGE.
 • Banakar, R. and Travers, M. (2005) "Law, Sociology and Method" in Theory and Method in Socio-Legal Research. стр. 1–25. Edited by Banakar, R. and Travers, M. (Oxford: Hart Publishing, 2005).
 • Banakar, R. (2003). Merging Law and Sociology: Beyond the Dichotomies of Socio-Legal Research. (Berlin/Wisconsin: Galda and Wilch). 
 • Banakar, R.; Travers, Max (2002). Introduction to Law and Social Theory. (Oxford: Hart Publishing). 
 • Barzilai, Gad (2003). Communities and Law: Politics and Cultures of Legal Identities. (Ann Arbor: University of Michigan Press). 
 • Baxi U (1986) Towards a Sociology of Indian Law. New Delhi: Stavahan.
 • Black, D. (1976). The Behavior of Law. (New Haven, Conn. Yale University Press). .
 • Black, D. (1972) "The Boundaries of Legal Sociology" in Yale Law Journal 81.
 • Campbell, C. M. and Wiles, P. (1976) "The Study of Law in Society in Britain" in Law and Society Review 10: 547-78.
 • Chiba, Masaji (1989). Legal pluralism : toward a general theory through Japanese legal culture. (Tokyo, Japan: Tokai University Press). 
 • Cotterrell, Roger (1999). Emile Durkheim: Law in a Moral Domain. Stanford University Press. 
 • Cotterrell, Roger (2007) "Sociology of Law" in Encyclopedia of Law and Society: American and Global Perspectives (Thousand Oaks: SAGE).
 • Cotterrell, Roger (2006). Law, Culture and Society: Legal Ideas in the Mirror of Social Theory. (Aldershot: Ashgate). 
 • Cotterrell, Roger (1992). The Sociology of Law: An Introduction. (Oxford: Oxford University Press). 
 • Cotterrell, Roger (1995). Law's Community: Legal Theory in Sociological Perspective. (Oxford: Clarendon Press). 
 • Cotterrell, Roger (2008). Living Law: Studies in Legal and Social Theory. (Aldershot: Ashgate). ISBN 9780754627104. 
 • Cotterrell, Roger (2006). Law in Social Theory. (Aldershot: Ashgate). 
 • Cotterrell, Roger (2001). Sociological Perspectives on Law. (2 vols) (Aldershot: Ashgate). 
 • Czarnota, Adam "Podgórecki, Adam" in Encyclopedia of Law and Society: American and Global Perspectives (Thousand Oaks: SAGE).
 • Dalberg-Larsen, Jørgen (2000). The Unity of Law: An Illusion. (Berlin, Galda + Wilch Verlag). 
 • Deflem, Mathieu (2008). Sociology of Law: Visions of a Scholarly Tradition. (Cambridge: Cambridge University Press). [1].
 • Deflem, Mathieu (2007) "Sociological Theories of Law" pp. 1410–1413 in Encyclopedia of Law and Society: American and Global Perspectives, edited by David S. Clark. Thousand Oaks, CA: Sage Publications.[2].
 • Dezalay, Yves; Garth, Bryant G. (1996). Dealing in Virtue: International Commercial Arbitration and the Construction of a Transnational Legal Order. Chicago Series in Law and Society. 
 • Deva I (ed.) (2005) Sociology of Law. New Delhi: Oxford University Press.
 • Durkheim, Emile (1984). The Division of Labour in Society. (transl. W. D. Halls). London: Macmillan (orig.  1893 De la division du travail social)..
 • Ehrlich, Eugen (1936). Fundamental Principles of the Sociology of Law. Cambridge, MA: Harvard University Press (orig.  1912 Grundlegung der Soziologie des Recht)..
 • Feest, Johannes; Nelken, David (2007). Adapting Legal Cultures. Oxford, Hart. 
 • Felstiner, W., Abel, R. and Sarat, A. (1981) "The Emergence and Transformation of Disputes: Naming, Blaming, Claiming", coauthored with Richard Abel and Austin Sarat, 15 Law and Society Review 401.
 • Ferrari, V. (1989) "Sociology of Law: A Theoretical Introduction" in Ferrari, V. and Uusitalu, P. Two Lectures on the Sociology of Law. стр. 7–31 (Helsinki : University of Helsinki, 1989) Sociology of Law Series, no. 6/101.
 • Ferrari, Vincenzo (1990) ed., Developing Sociology of Law. A World-Wide Documentary Enquiry (Milano, Giuffré).
 • Ferrari, V. (2007) "Treves, Renato" in Encyclopedia of Law and Society: American and Global Perspectives (Thousand Oaks: SAGE).
 • Fletcher, Ruth (2002) "Feminist Legal Theory" in Reza Banakar and Max Travers, An Introduction to Law and Social Theory (Oxford, Hart Publishing, 2002).
 • Flood, John, (2005) "Socio-Legal Ethnography in Theory and Method in Socio-Legal Research" 33-48 in R Banakar & M Travers (Hart Publishing: Oxford).
 • Flood, John, (1979) "Barristers' Clerks" 4 Journal of the Legal Profession 23-39.
 • Friedman, L. M. (1986) "The Law and Society Movement" in Stanford Law Review 38: 763-780.
 • Friedman, L. M. (1975). The Legal System: A Social Science Perspective. (New York: Russell Sage Foundation). 
 • Friedman, L. M. and Rogelio Perez-Perdomo (2003), eds., LEGAL CULTURE IN THE AGE OF GLOBALIZATION: LATIN AMERICA AND LATIN EUROPE (Stanford University Press).
 • Friedman, L. M. (2002). American Law in the 20th Century. (New Haven: Yale University Press). 
 • Galanter, Marc "Justice in many rooms: courts, private ordering and indigenous law" in (1981) 19 Journal of Legal Pluralism and Unofficial Law.
 • Gessner, Volkmar; Ali Cem Budak (1998). Emerging Legal Certainty: Empirical Studies on the Globalization of Law. (Onati International Series in Law & Society). 
 • Ghezzi, M. L. (2007) "Un precursore del nichilismo giuridico. Theodor Geiger e l'antimetafisica sociale" in SOCIOLOGIA DEL DIRITTO Issue: 3.
 • Griffiths, John (1986) "What is Legal Pluralism" in Journal of Legal Pluralism 24: 1-55.
 • Griffiths, Ann (2002) "Legal Pluralism" in Banakar and Travers, 2002.
 • Gurvitch, Georges; Hunt, Alan (2001). „Max Weber and Eugene Ehrlich”. Sociology of Law. Athens: Transaction Publishers. ISBN 978-0-7658-0704-5. 
 • Jary, David; Jary, Julia (1995). Collins Dictionary of Sociology. HarperCollins. ISBN 978-0-00-470804-1. 
 • Johnson, Alan (1995). The Blackwell Dictionary of Sociology. Blackwells publishers. ISBN 978-1-55786-116-0. 
 • Halliday, Terence C. and Pavel Osinsk (2006) "Globalization of Law" in Annual Review of Sociology.
 • Hammerslev, Ole (2007). Encyclopedia of Law and Society: American and Global Perspectives. (Thousand Oaks: SAGE). 
 • Hunt, Alan (1993). Explorations in Law and Society. New York: Routledge. 
 • Hunt, Alan; Wickham, Gary (1994). Foucault and law: Towards a sociology of law As Governance. London: Pluto Press. 
 • Hydén, Håkan (1986) "Sociology of Law in Scandinavia" in 13 Journal of Law and Society.
 • Kalleberg, Ragnvald (2000) "The Most Important Task of Sociology is to Strengthen and Defend Rationality in Public Discourse: On the Sociology of Vilhelm Aubert" in Acta Sociologica 43; 399.
 • Kronman, Anthony T. (1983). Max Weber. Stanford University Press. ISBN 9780804711401. 
 • Kurczewski, Jacek (2009) "The Legancy of Leon Petrażycki in Law & Society Studies / Editorial Debate" Societas/Communitas (1(7)).
 • Lista C (2004) The Development of Sociology of Law: the Case of Argentina. RCSL Newsletter Autumn 3-4.
 • Luhmann, Niklas (2004). Law As a Social System. translated by Klaus A.  Ziegert (Oxford University Press)..
 • Luhmann, Niklas (1995). Social Systems. Stanford CA, Stanford University Press. 
 • Luhmann, Niklas (1985). A Sociological Theory of Law. (London: Routedge & Kegan Paul). ISBN 9780710097477. 
 • Macaulay, S. (1963) "Non-Contractual Relations in Business" in American Sociological Review, at 28: 55-67.
 • McBarnet, Doreen (1981). Conviction: The Law, the State and the Construction of Justice. (Macmillan). ISBN 9780333255360. 
 • Malinowski, Bronisław (1926) Crime and Custom in Savage Society.
 • Merry, Sally Engle (1988) "Legal Pluralism" in 22 Law and Society Review 869-901 at 870.
 • Maturana, H. R.; Varela, F. J. (1980). Autopoiesis and Cognition. (Boston, MA, Reidel). 
 • Mathiesen, Thomas (2005). Rätten i samhället : en introduktion till rättssociologin. (Lund, Studentlitterature). 
 • Munger, Frank (1998) "Mapping Law and Society" in A. Sarat, ed., Crossing Boundaries (Northwestern University Press).
 • Nelken, David (2009). Beyond Law in Context. (Asghate). 
 • Nelken, David (2007) "Culture, Legal" in Clark, David S. (ed.) Encyclopedia of Law and Society: American and Global Perspectives. London: Sage. стр. 369–70.
 • Nelken, David (2004) "Using the Concept of Legal Culture", Australian Journal of Legal Philosophy vol 29.
 • Nobles, Richard; Schiff, David (2006). A Sociology of Jurisprudence. Oxford: Hart. 
 • Nobles, Richard; Schiff, David (2013). Observing Law Through Systems Theory. Oxford: Hart. 
 • Nonet, Philippe; Selznick, Philip (1978). Law and Society in Transition. Toward Responsive Law. New York: Octagon Books. 
 • Papachristou, T.K. (1999). „The Sociological Approach of Law”. Sociology of Law (на језику: грчком). Athens: A.N. Sakkoulas Publishers. ISBN 978-960-15-0106-2. 
 • Olgiati, Vittorio (2007) "Pluralism, Legal" in Encyclopedia of Law and Society: American and Global Perspectives (Thousand Oaks: SAGE).
 • Olgiati, Vittorio (2009) "The Notion of Legal Pluralism: A Theoretical Assessment" in Societas/Communitas 1(7).
 • Petrazycki, Leon (1955). Law and Morality. Cambridge, MA: Harvard University Press. 
 • Podgórecki, Adam (1991). A Sociological Theory of Law. Milano: Dott.  A. Giuffre Editore..
 • Podgórecki, Adam (1980) "Unrecognized Father of Sociology of Law: Leon Petrazycki." Law and Society Review 15: 183-202.
 • Podgórecki, Adam (1973). Knowledge and Opinion about Law. London: M.  Robertson..
 • Podgórecki, Adam (1974). Law and Society. London: Routledge. 
 • Pound, Roscoe. (1943). "Sociology of Law and Sociological Jurisprudence." University of Toronto Law Journal 5.
 • Rheinstein, M. (1954). Max Weber on Law and Economy in Society. Harvard University Press. 
 • Rottleuthner, H. La Sociologie du Droit en Allemagne, 109.
 • Rottleuthner, H. Rechtstheoritische Probleme der Sociologie des Rechts, 521.
 • Rumble, Wilfrid E. (1965). „Legal Realism, Sociological Jurisprudence and Mr. Justice Holmes”. Journal of the History of Ideas. 26 (4): 547—566. JSTOR 2708499. doi:10.2307/2708499. 
 • Santos, Boaventura de Sousa (2002). Toward a New Legal Common Sense. London: Butterworths. ISBN 9780406949974. 
 • Sarat, Austin, ed, Blackwell Companion to Law and Society (Malden, Mass. and Oxford: Blackwell, 2004).
 • Scuro Neto, P. (2010). Sociologia Geral e Jurídica. São Paulo: Saraiva, 7th ed. 
 • Selznick, P. (1965) "The Sociology of Law" in Sociology Today edited by Robert Merton et al. New York: Harper and Row.
 • Selznick, P. (1969). Law, Society and Industrial Justice. New York: Russell Sage Foundation. 
 • Simon, Jonathan (1999) "Law after Society" in 24 Law and Social Inquiry 143-94 at 144.
 • Stjernquist, Per (1983) "En aspekt på rättssociologisk forskning" i 1 Tidskrigt för rättssociologi 7.
 • Tamanaha, B. (1993) "The folly of the 'social scientific' concept of legal pluralism" in Journal od Law and Society 20: 192-217.
 • Thomas, P. (1997) "Socio-Legal Studies: The Case of Disappearing Fleas and Bustards" in Phil Thomas (ed.) Socio-Legal Studies. стр. 1–22. Aldershot: Dartmouth.
 • Teubner, Gunther (1996). Global Law Without a State. Dartmouth. 
 • Timasheff, Nicholas S. (1939). An Introduction to the Sociology of Law. (Westport, Greenwood Press reprint, 1974). 
 • Tomasic, Roman (1987). The Sociology of Law. (London, SAGE Publications). ISBN 9780803997165. 
 • Travers, Max (2009). Understanding Law and Society. (London). 
 • Travers, M. (2001) "Sociology of Law in Britain" in American Sociologist 32: 26-40.
 • Travers, M. (1997). Law in Action: The Reality of Law: Work and Talk in a Firm of Criminal Lawyers. (Aldershot: Ashgate). 
 • Trevino. Javier (2008). The Sociology of Law: Classical and Contemporary Perspectives. New York: St.  Martin's Press (1996) Reissued with a New Introduction. New Brunswick, NJ: Transaction Publishers..
 • Trevino, A Javier (2008). Talcott Parsons: On Law and the Legal System. (Newcastle: Cambridge Scholars Publishing). 
 • van Klink, Bart (2006) "Facts and Norms: The Unfinished Debate between Eugen Ehrlich and Hans Kelsen". Available at SSRN: http://ssrn.com/abstract=980957.
 • Woodman, G. R. (2008) "The possibilities of Co-Existence of Religious Laws with Other Laws" in Mehdi, R. et al. (eds.) Law and Religion in Multucultural Societies. Copenhagen: DJOF Publishing.
 • Ziegert, Klaus A. (2002) "The Thick Description of Law: An Introduction to Niklas Luhmann's Theory of Operatively Closed Systems" in R Banakar and M Travers, (eds), An Introduction to Law and Social Theory (Oxford, Hart Publishing).
 • Ziegert, Klaus A. (1979). "The Sociology behind Eugen Ehrlich's Sociology of Law." International Journal of Sociology of Law 7: 225-73.
 • Zippelius, Reinhold (2012). Grundbegriffe der Rechts- und Staatssoziologie. 3rd.  ed. (Tübingen, Mohr Siebeck. ISBN 978-3-16-151801-0).

Спољашње везе[уреди | уреди извор]