Телевизија Скопље — Играни програм

С Википедије, слободне енциклопедије

Продукција[уреди | уреди извор]

Редакција играног програма Телевизије Скопље је, у периоду од 1966. до 1992. године, креирала 104 ТВ филмова и 38 ТВ серија,

ТВ филмови[уреди | уреди извор]

1960 ▼ | 1970 ▼ | 1980 ▼ | 1990 ▼

1967 ▼ 1968 ▼ 1969 ▼ | |
Назив Редитељ Сценарист Тр. У боји
1960.е
1966 Кафане Ацо Алексов Ташко Георгиевски
Блаже Конески
? не
1967.
1967 Дивљина Душко Наумовски Ђорђе Абаџијев
Ташко Георгиевски
? не
1968.
1968 Volter Miti of Lisice Бранко Гапо Бранко Гапо ? не
1968 Стотиот чекор Благој Андреев Томе Арсовски ? не
1968 Нешто темно и тешко Славољуб Стефановић Раваси Момо Капор ? не
1968 Лудиот и калугерицата Тодорка Кондова
Славољуб Стефановић Раваси
Станислав Виткиевич 1:00 не
1968 Грдиот Нарцис Ацо Алексов Томе Арсовски ? не
1969.
1969 Малва Димитрије Османли Максим Горки 0:58 не
1969 Бамја Бранко Гапо Димитар Солев ? не
1969 Свекник Душко Наумовски Алфред де Мисе 1:50 не
1969 Антица Ацо Алексов Коле Чашуле ? не
1969 Прозори Лидија Вељанова Мурај Шисгал 0:53 не
1969 Книга за Јов Љубиша Георгијевски Богомил Ђузел ? не
1969 Сеништа Душко Наумовски Хенрик Ибсен ? не
1969 Лукава удовица Димитар Христов Карло Голдони ? не
1969 Повратак из раја Димитрије Османли Душан Калић ? не
1971 ▼ 1972 ▼ 1973 ▼ 1974 ▼ 1975 ▼ 1976 ▼ 1977 ▼ 1978 ▼ 1979 ▼ | |
Назив Редитељ Сценарист Тр. У боји
1970.е
1970 Александра Ацо Алексов Томе Арсовски 1:16 не
1970 Слики на дрво Арса Милошевић Ингмар Бергман 1:08 не
1970 Розенберговите не треба да умрат Душко Наумовски Ален Деко ? не
1970 Мојсие од малото место Звонимир Бајсић Благој Иванов 1:13 не
1970 Нешто веома деликатно Лидија Вељанова Мето Јовановски ? не
1970 Крепост Ацо Алексов ? не
1970 Балада за орканата Ацо Алексов Видое Видичевски 1:16 не
1970 Жорж Данден Димитар Христов Молијер ? не
1970 Мртва стража Бранко Гапо Димитар Солев ? не
1970 Ветар во кутиче кибрит Лидија Вељанова Зоран Јовановић ? не
1970 Коктел за четворица Димитрије Османли Томе Арсовски ? не
1970 Вујковиот сон Бранко Гапо Фјодор Достојевски
Иван Мазов
? не
1971.
1971 Земјаци Славољуб Стефановић Раваси Коле Чашуле 0:45 не
1971 Пријем Душко Наумовски Бранко Пендовски
Бранко Варошлија
0:36 не
1971 Понижени и навредени Благој Андреев Томе Арсовски
@@@@Фyодор @@@@Достоевскy
1:12 не
1971 Некаде морам да те чекам Бранко Гапо Петре М. Андреевски 1:02 не
1971 Мува Љубиша Георгијевски Петар Костов ? не
1971 Делба Бранко Гапо Бранко Пендовски 0:50 не
1972.
1972 Табакерата Душко Наумовски Ђорђе Абаџијев
Ташко Георгиевски
0:38 не
1972 Палтото Душко Наумовски Петар Костов 1:00 не
1972 Настан можеби последен Вељо Личеноски Симон Дракул 0:45 не
1972 Вртлог Александар Ђорђевић Коле Чашуле ? не
1973.
1973 Смилевскиот конгрес Душко Наумовски Славко Димевски ? ?
1973 Недела Душко Наумовски Ташко Георгиевски 0:44 не
1973 Кукла Димитрије Османли Влада Урошевић ? не
1973 Добра долина Стево Црвенковски Стево Црвенковски 1:00 не
1974.
1974 Средба Димитрије Османли Ката Мисиркова 0:48 не
1974 Брачна понуда Димитар Христов Антон Чехов ? не
1975.
1975 Илинка Вељо Личеноски Јован Стрезовски 0:48 не
1975 Зар и ти, Сотире? Димитар Христов Миле Поповски 1:00 не
1975 Светецот од Слатина Васил Ћортошев Бошко Смаћоски 1:00 да
1975 Сребрно јаболко Никола Коле Ангеловски Марко Цепенков 0:45 да
1975 Прва вечер Димитрије Османли Владо Малевски
Димитрије Османли
? ?
1975 Последниот ден на Мистер Порфириј Владимир Милчин Атанас Вангелов 1:02 не
1975 Парадоксот на Диоген Ацо Алексов Томе Арсовски 1:38 не
1975 Картотека Тадеуш Рингвилски Тадеуш Ружевич 1:22 не
1975 Бели памук - црвено предиво Бранко Ставрев Петар Костов ? не
1975 Простодушна љубов Димитар Христов Мето Јовановски 1:08 не
1976.
1976 Војвода Спиро Црне Димитрије Османли ? ?
1976 Цимерите од соба 306 Зоран Младеновић Трајче Гаврилов 1:17 ?
1977.
1977 Вапцаров Душко Наумовски Славко Димевски 1:00 ?
1977 Нели ти реков Стево Црвенковски Русомир Богдановски ? да
1977 Дождовито сонце Коле Малинов Иво Андрић
Коле Малинов
1:15 да
1977 Големата соба Јане Петковски Велко Неделковски 0:50 да
1977 Сослушувањето на железничарот Слободан Унковски Горан Стефановски 1:19 ?
1977 Сакате ли уште едно парче торта Љупчо Тозија Петар Костов 1:06 ?
1978.
1978 Златни години Иван Митевски Русомир Богдановски 1:09 да
1978 Белиот сид Љупчо Билбиловски Љупчо Билбиловски 1:10 не
1979.
1979 Жена од малтер Јане Петковски Трајче Гаврилов
Владимир Предић
1:05 ?
1979 Томи од бензиската пумпа Јане Петковски Горан Стефановски 1:07 ?
1981 ▼ 1982 ▼ 1983 ▼ 1984 ▼ 1985 ▼ 1986 ▼ 1987 ▼ 1988 ▼ 1989 ▼ | |
Назив Редитељ Сценарист Тр. У боји
1980.е
1980 Учителот Васил Ћортошев Русомир Богдановски 1:30 да
1980 Пруга на револуцијата Љубиша Георгијевски ? да
1980 Двојка Тихомир Бачовски Аљоша Руси 1:24 да
1981.
1981 Стојче Љубиша Георгијевски Братислав Димитров 1:14 да
1981 Самотија Бранко Гапо Јордан Добрески
Бранко Гапо
1:04 да
1982.
1982 Време на летала Иван Митевски Русомир Богдановски 1:13 да
1982 Тумба, тумба дивина Јане Петковски Горан Стефановски 1:04 да
1982 Јавачи на ветрот Љупчо Билбиловски Љупчо Билбиловски ? да
1982 Јагне на ражен Славољуб Стефановић Раваси Богомил Ђузел 1:05 да
1983.
1983 Записник Тихомир Бачовски Миле Неделковски
Велко Неделковски
0:58 да
1983 Слана во цутот на бадемите Илија Филиповски Мето Јовановски 1:12 да
1983 Премиера Ацо Алексов Аљоша Смиљановски 1:01 да
1983 Кога тетин Клименте шеташе над градот Коле Малинов Аљоша Руси 0:58 да
1984.
1984 Диво месо Слободан Унковски Горан Стефановски ? да
1984 Лет во место Слободан Унковски Горан Стефановски 1:34 да
1984 Кратка средба Слободан Деспотовски Слободан Деспотовски 0:55 да
1984 Исповед на таксистот Душко Наумовски Томе Арсовски 1:00 да
1984 Исчекување Богдан Поп Ђорчев Богдан Поп Ђорчев 1:04 да
1985.
1985 Трговецот од Солун Душко Наумовски Петар Костов ? да
1985 Пријатели Стојан Стојаноски Владо Малевски
Стојан Стојаноски
0:54 да
1985 Од зад грб Благој Андреев Јован Павловски 1:40 да
1985 Слободан пад Богдан Поп Ђорчев ? да
1986.
1986 Климент Охридски Славољуб Стефановић Раваси Томе Арсовски 2:05 да
1986 Состојба пред инфаркт Зоран Младеновић Владимир Плавевски ? да
1987.
1987 Звездите на 42-та Јане Петковски Томислав Османли 1:43 да
1987 За трошка срека Миле Грозданоски Аљоша Руси 0:58 да
1987 Пикасо Аљоша Симјановски Аљоша Симјановски 1:03 да
1987 Чорбаџи Теодос Васил Ћортошев Васил Иљоски ? да
1988.
1988 Скопски сновиденија Димитрије Османли Томислав Османли ? да
1988 Облаци Артур Б. Фридман Артур Б. Фридман 0:35 да
1988 Марка Стојан Стојаноски Васил Манчев ? да
1988 Марика лета со авион Борис Дамевски Борис Дамевски 0:57 да
1988 Мојсие од малото место Васил Ћортошев Благој Иванов 0:55 да
1989.
1989 Мугра Љупчо Билбиловски 0:58 да
1989 Цвеке на карпата Благој Андреев Иван Карадак ? да
1991 ▼ 1992 ▼ | |
Назив Редитељ Сценарист Тр. У боји
1990.е
1990 Северна грешка Борис Дамевски Борис Дамевски 1:22 да
1991.
1991 Поштар Богдан Поп Ђорчев Богдан Поп Ђорчев 0:56 да
1992.
1992 Заминување од Пасквелија Иван Митевски Русомир Богдановски
Живко Чинго
1:18 да

ТВ серије[уреди | уреди извор]

Год. Назив Жанр Сезона Епизода Тр.
1967 Да видам, да видам што да бидам
1969 Волшебниот воз авантура
1970 Детективи породични
1973 ТВ ребус авантура
1973 Залез зад езерската земја драма 1 6 0:45
1975 Волшебното самарче авантура, породични, ратни 1
1975 Шути и рогати комедија 1 12 1:00
1977 Малиот одред породични
1977 Итар Пејо комедија 1 6 0:35
1978 Курирот на Гоце Делчев авантура, породични 1
1979 Наши години биографски, драма, ратни 1 6 1:00
1981 Булки крај шините породични 1
1982 Едно лето породични 1
1982 Црвено, жолто, зелено породични 1
1982 Илинден драма, историјски, ратни 1 4 0:50
1984 Случки од животот комедија 2
1984 Легенди и преданија породични 1
1984 Јуначко колено биографски, породични, историјски 1
1984 Комедијанти комедија 1 6 0:38
1984 Белото циганче породични 1 7 0:35
1985 Солунски патрдии комедија 1 3 0:55
1985 Бусава азбука комедија 31 0:30
1985 Ајде да се дружиме породични 1
1986 Сонце на дланка породични, ратни
1986 Претежно ведро комедија 1 6 0:45
1986 Македонски народни приказни комедија, драма, породични 1
1987 Театарче Лево ћоше комедија
1987 Девојките на Марко породични
1987 Трето доба комедија, драма 1 3 0:50
1987 Трст виа Скопје драма, криминалистички 2 13 0:55
1988 Тврдокорни биографски, драма 1
1988 Втора смена породични 1
1989–1994 Еурека биографски 1 0:30
1990 Опстанок драма, породични 1 10 0:30
1991 Македонија може комедија
1991 До, ре, ми породични, мјузикл 1

Спољашње везе[уреди | уреди извор]