Хромозом 8 (човек)

С Википедије, слободне енциклопедије

Хромозом 8 је аутозомни хромозом осми по величини у хуманом кариотипу и припада групи С. Изграђен је од 155 милиона парова база ДНК што чини 4,5 до 5% укупне количине ДНК ћелији. Према положају центромере припада субметацентричним хромозомима.

Аберације[уреди | уреди извор]

Тризомија хромозома 8 откривена је тек после примене технике трака пошто се до тада није знало који од хромозома из групе С је тризомичан. У светској литератури описано је око 100 случајева ове тризомије.

Најчешће се јавља у мозаичној форми па зато фенотип особа варира зависно од тога која ћелијска линија, нормална или аберантна, доминира.

Најчешћа клиничка слика особе са тризомијом је следећа:

Мапирани гени и болести[уреди | уреди извор]

Генска мапа хромозома 8

Гени на хромозому 8 узрокују следећа болести и поремећаје:

Литература[уреди | уреди извор]

  • Туцић, Н, Матић, Гордана: О генима и људима, Центар за примењену психологију, Београд, 2002.
  • Маринковић, Д, Туцић, Н, Кекић, В: Генетика, Научна књига, Београд
  • Татић, С, Костић, Г, Татић, Б: Хумани геном, ЗУНС, Београд, 2002.
  • Матић, Гордана: Основи молекуларне биологије, Завет, Београд, 1997.
  • Ридли, М: Геном - аутобиографија врсте у 23 поглавља, Плато, Београд, 2001.
  • Prentis S: Биотехнологија, Школска књига, Загреб, 1991.
  • Думановић, Ј, маринковић, Д, Денић, М: Генетички речник, Београд, 1985.
  • Косановић, М, Диклић, В: Одабрана поглавља из хумане генетике, Београд, 1986.
  • Лазаревић, М: Огледи из медицинске генетике, београд, 1986.
  • Швоб, Т. и срадници: Основи опће и хумане генетике, Школска књига, Загреб, 1990.

Спољашње везе[уреди | уреди извор]