Citohrom P450

С Википедије, слободне енциклопедије
Citohrom P450
Citohrom P450 oksidaza (CYP2C9)
Identifikatori
SimbolP450
PfamPF00067
InterProIPR001128
PROSITEPDOC00081
SCOP2cpp
SUPERFAMILY2cpp
OPM superfamilija41
OPM protein1w0f

Citohrom P450 superfamilija (CYP) je velika i razvnovrsna grupa enzima. Funkcija većine „CYP“ enzima je kataliza oksidacije organskih supstanci. Supstrati CYP enzima su metabolički intermedijari poput lipida i steroidnih hormona, ksenobiotske supstance poput lekova, kao i toksične hemikalije. Citohromi P450 su velika grupa enzima koji učestvuju u metabolizmu lekova i u bioaktivaciji. Smatra se da oni posreduju oko 75% totalnog broja različitih metaboličkih reakcija.[1]

Najčešće katalizovana reakcija citohromima P450 je monooksigenaza, npr., umetanje atoma kiseonika u organski supstrat (RH) dok se drugi atom kiseonika redukuje do vode:

RH + O2 + NADPH + H+ → ROH + H2O + NADP+

Citohromi P450 pripadaju superfamiliji proteina koji sadrže Hem kofaktor i stoga su hemoproteini. Njihovi supstrati su veoma raznovrsni u pogledu hemijske strukture i molekulske težine. Oni su često deo multi-komponentnog lanca transfera elektrona. Citohromi P450 su dobili imena na osnovu njihove ćelijske (cito) lokacije i spektrofotometrijskih karakteristika (hrom): kad redukovano hem gvožđe formira kompleks sa CO, P450 enzimi apsorbuju svetlost na talasnim dužinama blizo 450 nm.

CYP enzimi su prisutni u svim domenima života, i.e., u životinjama, biljkama, gljivama, protistima, bakterijama, arhejama, pa čak i u virusima.[2][3] Više od 11 500 distinktnih CYP proteina je poznato.[4]

Reference[уреди | уреди извор]

  1. ^ Guengerich, F. P. (2008). „Cytochrome p450 and chemical toxicology”. Chem. Res. Toxicol. 21 (1): 70—83. PMID 18052394. doi:10.1021/tx700079z.  (Metabolism in this context is the chemical modification or degradation of drugs.)
  2. ^ Sigel, Roland; Sigel, Astrid; Sigel, Helmut (2007). The Ubiquitous Roles of Cytochrome P450 Proteins: Metal Ions in Life Sciences. New York: Wiley. ISBN 978-0-470-01672-5. 
  3. ^ Danielson, P. B. (2002). „The cytochrome P450 superfamily: biochemistry, evolution and drug metabolism in humans”. Curr. Drug Metab. 3 (6): 561—97. PMID 12369887. doi:10.2174/1389200023337054. 
  4. ^ Nelson, D. „Cytochrome P450 Homepage”. University of Tennessee. Архивирано из оригинала 27. 06. 2010. г. Приступљено 4. 5. 2010. 

Literatura[уреди | уреди извор]

Spoljašnje veze[уреди | уреди извор]