Disulfid

Из Википедије, слободне енциклопедије
Ne poistovećivati sa bisulfid.
Opšta struktura disulfida

U hemiji, disulfid se obično odnosi na strukturnu jedinicu koja se sastoji od vezanog para atoma sumpora.[1] Disulfid je hemijsko jedinjenje koje sadrži disulfidnu vezu[2], kao što je difenil disulfid, C6H5S-SC6H5.

Neorganski vs. organski disulfidi[уреди]

Disulfidni anjon je S22−, ili S–S. Sumporu je obično daje redukovani oksidacioni broj −2, opisuje se kao S2− i naziva sulfid. On ima elektronsku konfiguraciju plemenitog gasa (argona). U disulfidu, sumpor je redukovan samo do stanja sa oksidacionim brojem −1. Njegova konfiguracija podseća na atom hlora. On teži da formira kovalentnu vezu sa još jednim S centerom čime nastaje S22− grupa. Kiseonik se tako]e ponaša na sličan način, e.g. u peroksidima kao što je H2O2. Primeri:

U mnogim slučajevima, svaki atom sumpora u disulfidnoj grupi je kovalentno vezan za atom ugljenika u organskim jedinjenjima, formira disulfidnu vezu. Primeri su:

Pyrite-unit-cell-3D-balls.png
Disulfur-dichloride-3D-balls.png
Cystine-3D-balls.png
Lipoic-acid-3D-balls.png
Diphenyl-disulfide-3D-balls.png
FeS2 jedinična ćelija
S2Cl2
cistin
lipoinska kiselina
Ph2S2

Pogrešni nazivi[уреди]

Termin disulfid se takođe koristi za jedinjenja koja sadrže dva sulfidna (S2−) centera. Jedinjenje ugljen disulfid, CS2 sa strukturnom formulom S=C=S. Ovaj molekul nije disulfid u smislu da mu nedostaje S-S veza. Slično tome, molibden disulfid, MoS2, nije disulfid jer njegovi atomi sumpora nisu vezani.

Carbon-disulfide-3D-balls.png
Molybdenite-3D-balls.png
CS2
MoS2

Reference[уреди]

  1. Cremlyn, R. J. W. (1996). An introduction to organosulfur chemistry. New York: Wiley. ISBN 0-471-95512-4. 
  2. Donald Voet, Judith G. Voet (2005). Biochemistry (3 ed.). Wiley. ISBN 9780471193500. 
  3. Sevier, C. S. and Kaiser, C. A. (2002). „Formation and transfer of disulphide bonds in living cells”. Nature Reviews Molecular and Cellular Biology 3 (11): 836–847. doi:10.1038/nrm954. PMID 12415301 

Literatura[уреди]