Kalaj(IV)-sulfid

Из Википедије, слободне енциклопедије
Kalaj(IV)-sulfid
Drugi nazivi kalaj disulfid, stani-sulfid,
mozaično zlato
Идентификација
CAS регистарски број 1315-01-1
Svojstva
Molekulska formula SnS2
Molarna masa 182.81 g/mol
Agregatno stanje zlatno-žuti prah bez mirisa
Gustina 4.5 g/cm3, u čvrstom stanju
Tačka topljenja

<680 °C

Rastvorljivost u vodi nerastvoran
Struktura
Kristalna rešetka/struktura Romboedarski, hP3, Prostorna grupa = P-3m1, No. 164
Geometrija molekula oktaedarska
Opasnost
ЕU-klasifikacija nije listiran
NFPA 704
NFPA 704.svg
0
1
0
 Ukoliko nije drugačije napomenuto, podaci se odnose na standardno stanje (25 °C, 100 kPa) materijala

Kalaj(IV)-sulfid je hemijsko jedinjenje sa formulom SnS2. Ovo jedinjenje kristalizira u kadmijum jodidnom motivu, sa Sn(IV) lociranim u oktahedarskim otvorima definisanim sa šest sulfidnih centara.[1] SnS2 se javlja prirodno kao retki mineral berndtit.[2]

Ovo jedinjenje precipitira kao smeđi talog nakon dodatka H2S u rastvor kalaj(IV) jedinjenja. Ta reakcija je reverzibilna na niskim pH vrednostima. Kristalni SnS2 ima bronzanu boju i koristi se za dekorativne svrhe[3] gde je poznato kao mozaično zlato.

Ovaj materijal takođe reaguje sa sulfidnim solima i daje seriju tiostanata sa formulom [SnS2]m[S]n2n−. Pojednostavljena jednačina za ovu depolimerizacionu reakciju je: SnS2 + S2− → 1/x{SnS32−}x.

Reference[уреди]

  1. Wells, A.F. (1984). Structural Inorganic Chemistry. Oxford: Clarendon Press. ISBN 0-19-855370-6. 
  2. Vaughan, D. J.; Craig, J. R. (1978). Mineral Chemistry of Metal Sulfides. Cambridge: Cambridge University Press. ISBN 0-521-21489-0. 
  3. Holleman, A. F.; Wiberg, E. (2001). Inorganic Chemistry. San Diego: Academic Press. ISBN 0-12-352651-5 

Literatura[уреди]

  • Wells, A.F. (1984). Structural Inorganic Chemistry. Oxford: Clarendon Press. ISBN 0-19-855370-6. 
  • Vaughan, D. J.; Craig, J. R. (1978). Mineral Chemistry of Metal Sulfides. Cambridge: Cambridge University Press. ISBN 0-521-21489-0. 

Spoljašnje veze[уреди]