Pavel Opavski

С Википедије, слободне енциклопедије
Pavel Opavský
Pavel Opavský, portret
Datum rođenja1925.
Mesto rođenjaStara Pazova
 Kraljevina SHS
Datum smrti(2019-01-26)26. januar 2019.
Mesto smrtiBeograd
 Srbija
Ploča kolumbarijuma u Aleji zaslužnih građana.

Pavel Opavski (слч. Pavel Opavský) bio je redovni profesor Univerziteta u Beogradu, sportski radnik i naučni saradnik za fizičku spremu pri najboljim fudbalskim klubovima. Bio je prvi doktor nauka Fizičke kulture u bivšoj Jugoslaviji.

Biografija[уреди | уреди извор]

Pavel Opavski je rođen 1925. godine Staroj Pazovi, a ceo radni vek proveo je Beogradu. Prvi je diplomirani student na Fakultetu za sport i fizičko vaspitanje, sa prosekom ocena 9,22. Kao student aktivno se bavio sportom, a kao savezni trener postigao značajne rezultate (fudbal, atletika, gimnastika). Nakon diplomiranja zaposlio se na matičnom fakultetu, gde je prošao sva zvanja od asistenta do redovnog profesora. Pored fakulteta za sport i fizičku lulturu u Beogradu je predavao predmet Biomehanika na više fakulteta u bivšoj Jugoslaviji, kako na višim i visokim, tako i na postdiplomskim studijama.

U zemlji i u inostranstvu objavio oko sto stručnih i naučnih radova i kao autor-koautor sedam udžbenika-priručnika, od kojih je monografija OSNOVI BIOMEHANIKE nagrađena univerzitetskom nagradom. Kao član ISB (International Society of Biomechanics) učestvovao sa referatom na više Kongresa. Učestvovao je sa objavljenim referatom i na Prvom Svetskom Kongresu “NAUKA I FUDBAL”. Po pozivu је održao preko sto predavanja u zemlji i inostranstvu iz oblasti biomehanike i sporta. Kao mentor vodio je do završne odbrane 60 magistarskih i 27 doktorskih radova. Godinu dana je boravio u Saveznoj Republici Nemačkoj kao stipendist Humboltove fondacije, gde je stekao sertifikat o specijalizaciji iz nauke o sportu (Sportwissenschaft).

Paralelno sa osnovnom fakultetskom profesijom radio je kao naučni saradnik za fizičku spremu pri najboljim fudbalskim klubovima. Tom prilikom je uveo obavezno testiranje igrača adekvatnim testovima (Quadriceps-test) na osnovu kojeg je sastavljao mini-mezo-makro cikluse treninga. Na tom polju postigao je zapažene rezultate za koje je više puta nagrađivan. Kao dugogodišnjem učesniku u razvoju teorije i metodike u fudbalskom sportu, matični Fakultet mu dodeljuje jedinstveni sertifikat, koji ga kvalifikuje kao fudbalskog trenera na svim nivoima za sve kategorije.

Pored teoretskog i praktičnog rada u sportu, ogledao se i u beletristici, gde je objavio deset romana (knjige o Janu), u kojima je osnovna tematika po formi mit o heroju, a pedagoške poruke po sadržaju. Takođe je svoju energiju usmerio i na slikarstvo, gde je svojim slikama pokrenuo novi smer u slikarstvu, “colorIQ”.

Otac je umetnica Vesna Opavski i Jasne Opavski.

Preminuo je 26. januara 2019. godine i sahranjen je krajem januara u Aleji zaslužnih građana na Novom groblju u Beogradu.[1][2]

Dela[уреди | уреди извор]

Udžbenici i priručnici[уреди | уреди извор]

 • Osnovi biomehanike, Zavod za izdavanje udžbenika SRS, Beograd. (prvo izdanje), 223 strane.(1962)
 • Osnovi biomehanike, „Naučna knjiga“, Beograd (šesto prerađeno i dopunjeno izdanje), 238 strana.(1990)
 • Osnovi biomehanike, Koncept za trenerske sskole, izdanje autora, Beograd, 61 strana.(1997)
 • Planiranje i programiranje treninga u fudbalskom klubu, “Politop”, Beograd, 142 strane.(1996)
 • Biomehanička analiza tehničkih elemenata u fudbalskom sportu, Izdanje autora, Beograd. 198 strana.(2000)[3]
 • Uvod u biomehaniku sporta, Izdanje autora. Beograd, 239 strana.(2004)
 • Fudbal-conditio sine qua non, Izdanje autora. Beograd, 185 strana.(2009)

Udžbenici i priručnici kao koautor[уреди | уреди извор]

 • Matematički model horizontalnog hica, Kineziologija, Zagreb.(1985)
 • Matematički model kosog hica, Kineziologija, Zagreb.(1985)
 • Kinematic and goniometric indicators od football kicking skill. SCIENCE AND FOOTBALL, Barcelona. (1990)
 • The constructingprinciples of the biomechanical stroke model in sports. FISU/CESU Konferencija za unapređenje studentskog sporta. Zagreb, strana 6, dijagrama 8.(1987)

Učešće na međunarodnim kongresima[уреди | уреди извор]

 • The individual thoracal-motor respiratory function applied in group exercise. ABSTRACTS, s. 256-258. VIIth International Congress of Biomechanics, Varsava.(1979)
 • Investigation of linear and angular kinematics of the leg during two types of soccer kick. "Science and Foodball" s. 456-459, Liverpool.(1987)
 • Reforme nastavnih planova i programa kadrovskih škola za sportske trenere. „Sport Mont“ sv.1, s. 32-38. Crnogorska Sportska Akademija, Podgorica. (časopis za sport, fizičku kulturu i zdravlje).(2003)
 • Rrelacije izneđu brzine trčanja u krivini i nagiba tela. „Sport Mont“ sv. 6,7, s. 13-18. Crnogorska Sportska Akademija, Podgorica. (Prvi kongres CSA).(2005)
 • Biomehanička analiza slobodnog zamaha. „Sport Mont“ sv.12,13,14, s. 10-18. Crnogorska Sportska Akademija, Podgorica. (Treći kongres CSA). (2007)
 • Sindrom snage u antropološkim istraživanjima. „Sport Mont“ sv. 15,16,17, s. 340-342. Crnogorska Sportska Akademija, Podgorica. (Četvrti kongres CSA).(2008)
 • Sledeći korak u razvoju skoka uvis. „Sport Mont“ sv.18,19,20, s. 14-20. Crnogorska Sportska Akademija, Podgorica. (Peti kongres CSA).(2009)
 • Nasilje u sportu. „Sport Mont“ sv.23,24, s. 3-5. Crnogorska Sportska Akademija, Podgorica. (Šesti kongres CSA).(2010)
 • Primenjena statistika u sportu. „Sport Mont“.Crnogorska Sportska Akademija (časopis za sport, fizičku kulturu o zdravlje), Podgorica. (2002)
 • Procesuiranje najboljeg sportskog dostignuća. „Sport Mont“ sv.2-3, s. 30-38. Crnogorska Sportska Akademija (časopis za sport, fizičku kulturu o zdravlje), Podgorica. (2004)
 • Biodinamička metodologija u sportu. „Sport Mont“ sv.28-29-30, s. 15-27. Crnogorska Sportska Akademija (časopis za sport, fizičku kulturu o zdravlje), Podgorica. koautor sa Duškom Bjelicom (Sedmi kongres CSA).(2011)
 • Metodologija poboljšanja izvođenja početnog udarca u tenisu. „Sport Mont“. Crnogorska Sportska Akademija, Podgorica. (Osmi kongres CSA).(2012)
 • Stručni štab u sportu. „Sport Mont“. Crnogorska Sportska Akademija, Podgorica. (Deveti kongres CSA).(2013)

Stručni i naučni članci, objavljeni u nacionalnim časopisima[уреди | уреди извор]

 • O zagrevanju pred takmičenjem. „Fizička Kultura“ sv.5-6, s. 340-342. Fakultet Fizičke Kulture, Beograd.(1949)
 • Naupor usklopno na vratilu. „Fizička Kultura“ sv.7-8, s. 435-440. Fakultet Fizičke Kulture, Beograd.(1949)
 • Faktori od kojih zavisi rezultat atletskih bacanja. „Fizička Kultura“ sv.1-2, s. 108-113. Fakultet Fizičke Kulture, Beograd.(1950)
 • Tehnika atletskih bacanja (analiza četvrte faze.) „Fizička Kultura“ sv.3-4, s. 184-195. Fakultet Fizičke Kulture, Beograd.(1950)
 • Opavsky, Pavle (1950):. Opšti osnovi tehnike bacanja. „Fizička Kultura“ sv.7-8, s. 439-451. Fakultet Fizičke Kulture, Beograd.(1950)
 • Tehnika prelaza letvice kod skoka s motkom. „Fizička Kultura“ sv.1-2, s. 94-100. Fakultet Fizičke Kulture, Beograd.(1952)
 • Prilog obučavanju atletskih bacanja. „Fizička Kultura“ sv.3-4, s. 226-231. Fakultet Fizičke Kulture, Beograd.(1952)
 • Metod obučavanja bacanja kladiva. „Fizička Kultura“ sv.1-2, s. 73-83. Fakultet Fizičke Kulture, Beograd.(1953)
 • Opšta biomehanička analiza nekih crteža iz mlađeg paleolita.. „Fizička Kultura“ sv.9-10, s. 491-500. Fakultet Fizičke Kulture, Beograd.(1953)
 • Mehanička analiza veleobrta. „Fizička Kultura“ sv.1-2, s. 49-58. Fakultet Fizičke Kulture, Beograd.(1954)
 • Primeri pripremnih vežbi za veće napore. „Fizička Kultura“ sv.7-8, s. 389-395. Fakultet Fizičke Kulture, Beograd.(1954)
 • Analiza složenog kretanja. „Fizička Kultura“ sv.9-10, s. 502-509. Fakultet Fizičke Kulture, Beograd.(1954)
 • Neki problemi treninga bacača kladiva, „Fizička Kultura“ sv.5-6, s. 274-285. Fakultet Fizičke Kulture, Beograd.(1957)
 • Individualni elementi u tehnici bacanja kladiva. „Fizička Kultura“ sv.7-8, s. 355-358. Fakultet Fizičke Kulture, Beograd.1962)
 • Značaj odmarajućeg položaja. „Fizička Kultura“ sv.5-6, s. 254-258. Fakultet Fizičke Kulture, Beograd.(1965)
 • Zavisnost visine skokova od brzine zaleta i polaznog odraznog ugla.. „Fizička Kultura“ sv.5-6, s. 183-187. Fakultet Fizičke Kulture, Beograd.(1967)
 • Osnovne postavke perspektivnog programa razvoja fizičke kulture na užem području SR Srbije. „Fizička Kultura“ sv.9-10, s. 218-220. Fakultet Fizičke Kulture, Beograd.(1972)
 • Maksimalna horizontalna brzina kretanja kao funkcija skočnosti merena modifikovanim VRT-testom. „Fizička Kultura“ sv.1, s. 9-10. Fakultet Fizičke Kulture, Beograd.(1976)
 • Prilog metodici određivanja količine učešća mase prilikom sudara nehomogenih tela. „Fizička Kultura“ sv.3, s. 181-183. Fakultet Fizičke Kulture, Beograd.(1978)
 • Elementarna shema kvalitativne i kvantitativne strukture treninga. „Fizička Kultura“ sv.5, s. 363-364. Fakultet Fizičke Kulture, Beograd.(1978)
 • Individualna torakalna biomotoričko-respiratorna funkcija primenjena u grupnom vežbanju. „Fizička Kultura“ sv.1, s. 16-19. Fakultet Fizičke Kulture, Beograd.(1980)
 • Principi svrsishodnog izbora sredstava telesnog vaspitanja. „Fizička Kultura“ sv. 4, s. 352-355. Fakultet Fizičke Kulture, Beograd.(1982)
 • U prilog VRT-testu. „Fizička Kultura“ sv.4, s. 326-327. Fakultet Fizičke Kulture, Beograd.(1983)
 • Kibernetički model treninga fudbalera. „Fizička Kultura“ sv.5, s. 325-327. Fakultet Fizičke Kulture, Beograd.(1984)
 • Metodologija konstruisanja testova za procenjivanje aktuelnih biomotoričkih dimenzija. "Aktuelno u praksi“, sv.2, Novi Sad.(1985)
 • Matematički model centralnih ketanja. „Fizička Kultura“ sv.2, s. 101-106. Fakultet Fizičke Kulture, Beograd.(1986)
 • Indikatori racionalne tehnike udaraca u fudbalu. „Fizička Kultura“ sv.3, s. 181-186. Fakultet Fizičke Kulture, Beograd.(1987)
 • Testiranje fizičkih sposobnosti studenata Fakulteta za fizičku kulturu. „Fizička Kultura“ sv.3, s. 126-136. Fakultet Fizičke Kulture, Beograd.(1989)
 • Matematički model prinudnog kretanja niz strmu ravan. „Fizička Kultura“ sv.1-2, s. 53-56. Fakultet Fizičke Kulture, Beograd.
 • Prilog studiji o aerodinamici lopte. „Fizička Kultura“ sv.3, s. 157-161. Fakultet Fizičke Kulture, Beograd.(1990-91)
 • Zavisnost pređenog puta i vremena trajanja od brzine trčanja. Atletika-naučni skup, FFK Beograd.(1992)
 • Teze i sheme u prilog reforme nastavnih planova i programa kadrovskih škola u oblasti fizičke kulture. Naučni skup: promene u fizičkoj kulturi-promene u edukaciji stručnog kadra. Godišnjak 5, FFK Beograd.(1994)

Izvori[уреди | уреди извор]

Spoljašnje veze[уреди | уреди извор]