Pavel Opavski

Из Википедије, слободне енциклопедије
Иди на навигацију Иди на претрагу
Pavel Opavský
Pavel Opavsky portret.JPG
Pavel Opavský, portret
Datum rođenja1925.
Mesto rođenja Stara Pazova
 Kraljevina SHS

Dr Pavel Opavski (свк. Pavel Opavský) je prvi doktor nauka Fizičke kulture u bivšoj Jugoslaviji, bivši redovni profesor Univerziteta u Beogradu, sportski radnik i naučni saradnik za fizičku spremu pri najboljim fudbalskim klubovima.

Biografija[уреди]

Pavel Opavski je rođen 1925. godine Staroj Pazovi, danas živi u Beogradu. Prvi je diplomirani student na Fakultetu za sport i fizičko vaspitanje, sa prosekom ocena 9,22. Kao student aktivno se bavio sportom, a kao savezni trener postigao značajne rezultate (fudbal, atletika, gimnastika). Nakon diplomiranja zaposlio se na matičnom fakultetu, gde je prošao sva zvanja od asistenta do redovnog profesora. Pored fakulteta za sport i fizičku lulturu u Beogradu predavao predmet Biomehanika na više fakulteta u bivšoj Jugoslaviji, kako na višim i visokim, tako i na postdiplomskim studijama.

U zemlji i u inostranstvu objavio oko sto stručnih i naučnih radova i kao autor-koautor sedam udžbenika-priručnika, od kojih je monografija OSNOVI BIOMEHANIKE nagrađena univerzitetskom nagradom. Kao član ISB (International Society of Biomechanics) učestvovao sa referatom na više Kongresa. Učestvovao je sa objavljenim referatom i na Prvom Svetskom Kongresu “NAUKA I FUDBAL”. Po pozivu је održao preko sto predavanja u zemlji i inostranstvu iz oblasti biomehanike i sporta. Kao mentor vodio je do završne odbrane 60 magistarskih i 27 doktorskih radova. Godinu dana je boravio u Saveznoj Republici Nemačkoj kao stipendist Humboltove fondacije, gde je stekao sertifikat o specijalizaciji iz nauke o sportu (Sportwissenschaft).

Paralelno sa osnovnom fakultetskom profesijom radi kao naučni saradnik za fizičku spremu pri najboljim fudbalskim klubovima. Tom prilikom je uveo obavezno testiranje igrača adekvatnim testovima (Quadriceps-test) na osnovu kojeg je sastavljao mini-mezo-makro cikluse treninga. Na tom polju postigao je zapažene rezultate za koje je više puta nagrađivan. Kao dugogodišnjem učesniku u razvoju teorije i metodike u fudbalskom sportu, matični Fakultet mu dodeljuje jedinstveni sertifikat, koji ga kvalifikuje kao fudbalskog trenera na svim nivoima za sve kategorije.

Pored teoretskog i praktičnog rada u sportu, ogledao se i u beletristici, gde je objavio deset romana (knjige o Janu), u kojima je osnovna tematika po formi mit o heroju, a pedagoške poruke po sadržaju. Takođe je svoju energiju usmerio i na slikarstvo, gde je svojim slikama pokrenuo novi smer u slikarstvu, “colorIQ”.

Otac je umetnica Vesne Opavsky i Jasne Opavsky.

Bibliografija[уреди]

Udžbenici i priručnici[уреди]

 • Osnovi biomehanike, Zavod za izdavanje udžbenika SRS, Beograd. (prvo izdanje), 223 strane.(1962)
 • Osnovi biomehanike, „Naučna knjiga“, Beograd (šesto prerađeno i dopunjeno izdanje), 238 strana.(1990)
 • Osnovi biomehanike, Koncept za trenerske sskole, izdanje autora, Beograd, 61 strana.(1997)
 • Planiranje i programiranje treninga u fudbalskom klubu, “Politop”, Beograd, 142 strane.(1996)
 • Biomehanička analiza tehničkih elemenata u fudbalskom sportu, Izdanje autora, Beograd. 198 strana.(2000)[1]
 • Uvod u biomehaniku sporta, Izdanje autora. Beograd, 239 strana.(2004)
 • Fudbal-conditio sine qua non, Izdanje autora. Beograd, 185 strana.(2009)

Udžbenici i priručnici kao koautor[уреди]

 • Matematički model horizontalnog hica, Kineziologija, Zagreb.(1985)
 • Matematički model kosog hica, Kineziologija, Zagreb.(1985)
 • Kinematic and goniometric indicators od football kicking skill. SCIENCE AND FOOTBALL, Barcelona. (1990)
 • The constructingprinciples of the biomechanical stroke model in sports. FISU/CESU Konferencija za unapređenje studentskog sporta. Zagreb, strana 6, dijagrama 8.(1987)

Učešće na međunarodnim kongresima[уреди]

 • The individual thoracal-motor respiratory function applied in group exercise. ABSTRACTS, s. 256-258. VIIth International Congress of Biomechanics, Varsava.(1979)
 • Investigation of linear and angular kinematics of the leg during two types of soccer kick. "Science and Foodball" s. 456-459, Liverpool.(1987)
 • Reforme nastavnih planova i programa kadrovskih škola za sportske trenere. „Sport Mont“ sv.1, s. 32-38. Crnogorska Sportska Akademija, Podgorica. (časopis za sport, fizičku kulturu i zdravlje).(2003)
 • Rrelacije izneđu brzine trčanja u krivini i nagiba tela. „Sport Mont“ sv. 6,7, s. 13-18. Crnogorska Sportska Akademija, Podgorica. (Prvi kongres CSA).(2005)
 • Biomehanička analiza slobodnog zamaha. „Sport Mont“ sv.12,13,14, s. 10-18. Crnogorska Sportska Akademija, Podgorica. (Treći kongres CSA). (2007)
 • Sindrom snage u antropološkim istraživanjima. „Sport Mont“ sv. 15,16,17, s. 340-342. Crnogorska Sportska Akademija, Podgorica. (Četvrti kongres CSA).(2008)
 • Sledeći korak u razvoju skoka uvis. „Sport Mont“ sv.18,19,20, s. 14-20. Crnogorska Sportska Akademija, Podgorica. (Peti kongres CSA).(2009)
 • Nasilje u sportu. „Sport Mont“ sv.23,24, s. 3-5. Crnogorska Sportska Akademija, Podgorica. (Šesti kongres CSA).(2010)
 • Primenjena statistika u sportu. „Sport Mont“.Crnogorska Sportska Akademija (časopis za sport, fizičku kulturu o zdravlje), Podgorica. (2002)
 • Procesuiranje najboljeg sportskog dostignuća. „Sport Mont“ sv.2-3, s. 30-38. Crnogorska Sportska Akademija (časopis za sport, fizičku kulturu o zdravlje), Podgorica. (2004)
 • Biodinamička metodologija u sportu. „Sport Mont“ sv.28-29-30, s. 15-27. Crnogorska Sportska Akademija (časopis za sport, fizičku kulturu o zdravlje), Podgorica. koautor sa Duškom Bjelicom (Sedmi kongres CSA).(2011)
 • Metodologija poboljšanja izvođenja početnog udarca u tenisu. „Sport Mont“. Crnogorska Sportska Akademija, Podgorica. (Osmi kongres CSA).(2012)
 • Stručni štab u sportu. „Sport Mont“. Crnogorska Sportska Akademija, Podgorica. (Deveti kongres CSA).(2013)

Stručni i naučni članci, objavljeni u nacionalnim časopisima[уреди]

 • O zagrevanju pred takmičenjem. „Fizička Kultura“ sv.5-6, s. 340-342. Fakultet Fizičke Kulture, Beograd.(1949)
 • Naupor usklopno na vratilu. „Fizička Kultura“ sv.7-8, s. 435-440. Fakultet Fizičke Kulture, Beograd.(1949)
 • Faktori od kojih zavisi rezultat atletskih bacanja. „Fizička Kultura“ sv.1-2, s. 108-113. Fakultet Fizičke Kulture, Beograd.(1950)
 • Tehnika atletskih bacanja (analiza četvrte faze.) „Fizička Kultura“ sv.3-4, s. 184-195. Fakultet Fizičke Kulture, Beograd.(1950)
 • Opavsky, Pavle (1950):. Opšti osnovi tehnike bacanja. „Fizička Kultura“ sv.7-8, s. 439-451. Fakultet Fizičke Kulture, Beograd.(1950)
 • Tehnika prelaza letvice kod skoka s motkom. „Fizička Kultura“ sv.1-2, s. 94-100. Fakultet Fizičke Kulture, Beograd.(1952)
 • Prilog obučavanju atletskih bacanja. „Fizička Kultura“ sv.3-4, s. 226-231. Fakultet Fizičke Kulture, Beograd.(1952)
 • Metod obučavanja bacanja kladiva. „Fizička Kultura“ sv.1-2, s. 73-83. Fakultet Fizičke Kulture, Beograd.(1953)
 • Opšta biomehanička analiza nekih crteža iz mlađeg paleolita.. „Fizička Kultura“ sv.9-10, s. 491-500. Fakultet Fizičke Kulture, Beograd.(1953)
 • Mehanička analiza veleobrta. „Fizička Kultura“ sv.1-2, s. 49-58. Fakultet Fizičke Kulture, Beograd.(1954)
 • Primeri pripremnih vežbi za veće napore. „Fizička Kultura“ sv.7-8, s. 389-395. Fakultet Fizičke Kulture, Beograd.(1954)
 • Analiza složenog kretanja. „Fizička Kultura“ sv.9-10, s. 502-509. Fakultet Fizičke Kulture, Beograd.(1954)
 • Neki problemi treninga bacača kladiva, „Fizička Kultura“ sv.5-6, s. 274-285. Fakultet Fizičke Kulture, Beograd.(1957)
 • Individualni elementi u tehnici bacanja kladiva. „Fizička Kultura“ sv.7-8, s. 355-358. Fakultet Fizičke Kulture, Beograd.1962)
 • Značaj odmarajućeg položaja. „Fizička Kultura“ sv.5-6, s. 254-258. Fakultet Fizičke Kulture, Beograd.(1965)
 • Zavisnost visine skokova od brzine zaleta i polaznog odraznog ugla.. „Fizička Kultura“ sv.5-6, s. 183-187. Fakultet Fizičke Kulture, Beograd.(1967)
 • Osnovne postavke perspektivnog programa razvoja fizičke kulture na užem području SR Srbije. „Fizička Kultura“ sv.9-10, s. 218-220. Fakultet Fizičke Kulture, Beograd.(1972)
 • Maksimalna horizontalna brzina kretanja kao funkcija skočnosti merena modifikovanim VRT-testom. „Fizička Kultura“ sv.1, s. 9-10. Fakultet Fizičke Kulture, Beograd.(1976)
 • Prilog metodici određivanja količine učešća mase prilikom sudara nehomogenih tela. „Fizička Kultura“ sv.3, s. 181-183. Fakultet Fizičke Kulture, Beograd.(1978)
 • Elementarna shema kvalitativne i kvantitativne strukture treninga. „Fizička Kultura“ sv.5, s. 363-364. Fakultet Fizičke Kulture, Beograd.(1978)
 • Individualna torakalna biomotoričko-respiratorna funkcija primenjena u grupnom vežbanju. „Fizička Kultura“ sv.1, s. 16-19. Fakultet Fizičke Kulture, Beograd.(1980)
 • Principi svrsishodnog izbora sredstava telesnog vaspitanja. „Fizička Kultura“ sv. 4, s. 352-355. Fakultet Fizičke Kulture, Beograd.(1982)
 • U prilog VRT-testu. „Fizička Kultura“ sv.4, s. 326-327. Fakultet Fizičke Kulture, Beograd.(1983)
 • Kibernetički model treninga fudbalera. „Fizička Kultura“ sv.5, s. 325-327. Fakultet Fizičke Kulture, Beograd.(1984)
 • Metodologija konstruisanja testova za procenjivanje aktuelnih biomotoričkih dimenzija. "Aktuelno u praksi“, sv.2, Novi Sad.(1985)
 • Matematički model centralnih ketanja. „Fizička Kultura“ sv.2, s. 101-106. Fakultet Fizičke Kulture, Beograd.(1986)
 • Indikatori racionalne tehnike udaraca u fudbalu. „Fizička Kultura“ sv.3, s. 181-186. Fakultet Fizičke Kulture, Beograd.(1987)
 • Testiranje fizičkih sposobnosti studenata Fakulteta za fizičku kulturu. „Fizička Kultura“ sv.3, s. 126-136. Fakultet Fizičke Kulture, Beograd.(1989)
 • Matematički model prinudnog kretanja niz strmu ravan. „Fizička Kultura“ sv.1-2, s. 53-56. Fakultet Fizičke Kulture, Beograd.
 • Prilog studiji o aerodinamici lopte. „Fizička Kultura“ sv.3, s. 157-161. Fakultet Fizičke Kulture, Beograd.(1990-91)
 • Zavisnost pređenog puta i vremena trajanja od brzine trčanja. Atletika-naučni skup, FFK Beograd.(1992)
 • Teze i sheme u prilog reforme nastavnih planova i programa kadrovskih škola u oblasti fizičke kulture. Naučni skup: promene u fizičkoj kulturi-promene u edukaciji stručnog kadra. Godišnjak 5, FFK Beograd.(1994)

Izvori[уреди]

Spoljašnje veze[уреди]