Peća i vuk

Из Википедије, слободне енциклопедије
Иди на навигацију Иди на претрагу

Peća i vuk je simfonijska bajka ruskog kompozitora Sergeja Prokofjeva (1891- 1953). Prokofjev je ovim djelom želeo naučiti mlade slušaoce kako da slušaju orkestarsku muziku i shvate njen sadržaj.

Istorija[уреди]

Godine 1936, Sergeja Prokofjeva je iznajmila Natalija Sats i Centralni dečji teatar u Moskvi da napiše novu muzičku simfoniju za decu. Namera je bila da se kultiviše "muzički ukus kod dece iz prvih godina škole".[1] Zainteresovan pozivom, Prokofjev je završio Peću i vuka za samo četiri dana.[2]

Instrumentacija[уреди]

Svaki lik priče Prokofjev je opisao karakterističnom muzikom.[3]

 \relative c'''' { \clef treble \time 4/4 \tempo "Allegro" 4=176 \slashedGrace a8\mf( g8-.)[ e-.] \slashedGrace a( gis-.)[ gis-.] gis-.[ gis-.] \slashedGrace a( gis-.)[ e-.] | d16->( ees des c b8) \times 2/3 {a16( b a } g8->) g-. c-. e-. | \slashedGrace a8( g8-.)[ e-.] \slashedGrace a( gis-.)[ gis-.] gis-.[ gis-.] \slashedGrace a( gis-.)[ e-.] | d16->( ees des c g'!8-.) \slashedGrace b,( a-.) g2-> }
 \relative c' { \clef treble \time 3/4 \set Staff.midiInstrument = #"oboe"  \tempo "L'istesso tempo"4=92 \key aes \major \slashedGrace fes8( ees2.\mf->) | \slashedGrace ees8( d[ des c des] \slashedGrace d g[ f)] | \slashedGrace fes( ees2.->) }
 \relative c { \clef treble \time 4/4 \tempo "Moderato" \partial 4*1 d8-.\p g-. \bar "||" b4-. g8-. d-. cis4-. d8-. g-. | b-. d-. c4->~ c8 b g a | b( a) fis-. g-. a( g) e-. fis-. | g2-> }
 \relative c' { \clef treble \time 3/4 \tempo "L'istesso tempo"4=92 \key aes \major \slashedGrace fes8( ees2.\mf->) | \slashedGrace ees8( d[ des c des] \slashedGrace d g[ f)] | \slashedGrace fes( ees2.->) }
 \relative c { \clef bass \time 4/4 \tempo "Poco più andante" 4=92 \key b \minor \partial 16*1 b,16\f( \bar "||" fis'8)[ r16 fis] b,4->~ b8._"pesante" cis16 d8. e16 | fis8. d16 a'8 a a-> a-> \times 2/3 { a-> b-> bis-> } | cis4->~( \times 2/3 { cis8 d dis } ais) r }
 \relative c' { \clef treble \time 4/4 \tempo "Allegro moderato" 4=116 \partial 4*1 c4\mf( | des8)->[ r ees-. r e->] r c4( | des8->)[ r ees-. r e->] r c4 | des8-> e f aes c4-> b8 c | des-.[ r f-.] r e2-> }
 \relative c'' { \clef treble \time 4/4 \tempo "Andantino" 4=92 g4\p-- c8.( e16-.) g8-.[ a-.] g8.->( e16) | g8-.( a-.) b8.-> c16 g8( e) c-.( d-.) | ees4->\< ees8--( b'--) ees,4-- ees8--( b'--)\! | ees,4->\mf( bes) }
 \relative c { \clef bass \time 4/4 \tempo "Andante molto" 4=66 \key bes \major <d bes g>2->\mp <bes' g d>16( <a fis ees> <bes g d> <a fis ees> <bes g d>8) <bes g d> | <d bes g>-- <cis a ees>-- <d bes g>-- <bes g d>-- <c f, c>2-> |}

Trajanje dela je okvirno 25 minuta.[4]

Reference[уреди]

  1. ^ Friday, Gavin (2011). Peter & The Wolf. About.com. Verify credibility
  2. ^ „Programme Notes: "Prokofiev (1891–1953) – Peter and the Wolf"”. MusicWeb-International. Приступљено 2011-07-01. 
  3. ^ Estrella, Espie. „'Peter and the Wolf': Characters and Instruments”. About.com. Приступљено 2014-06-02. 
  4. ^ „New York Philharmonic Orchestra, Leonard Bernstein, Prokofiev, Tchaikovsky – Peter And The Wolf / Nutcracker Suite”. Discogs. Приступљено 2014-06-02. 

Spoljašnje veze[уреди]