Транспозиција (музика)

Из Википедије, слободне енциклопедије
Пример за транспозицију, Властимир Перичић: Сонатина за кларинет и клавир, I став. Мелодија у горњем линијском систему је у G-Duru. У доњем линијском систему иста мелодија је транспонована за секунду ниже, у F-Dur.

Problemi kod slušanja ove datoteke? Vidi medija pomoć.

Problemi kod slušanja ove datoteke? Vidi medija pomoć.

Реч транспозиција (фр. и енгл. transposition) потиче из латинског језика и значи премештање.

У музици транспозиција [1] значи преношење одређеног нотног текста у другу тонску висину, вишу или нижу од написане, односно из написаног тоналитета у одговарајући.[2] Нотни текст се може транспоновати писмено, али је у пракси потребно да извођач може транспоновати и директно свирајући одређену деоницу у новом тоналитету.

Ова увежбаност транспоновања је (као и читање с листа) нарочито потребна оркестарским музичарима, рецимо кларинетистима[3], јер они обично свирају на кларинету in B♭ (Clarinetto in Si♭), а деоница неке композиције може бити писана за кларинет in C (Clarinetto in Do) или in A (Clarinetto in A).[4]


Извори[уреди]


Музички појмови
Теорије музикеТонски системНотеПомоћне линијеЛигатураТачкаПродужење трајања тонаКорона (музика)СтупањСтепенПолустепенЦео степенНотна главаНотни вратбарјачићРеброНотна вредностЦела нотаПоловина нотеЧетвртина нотеОсмина нотеШеснаестина нотеТридесетдвојина нотеПаузаПауза за више тактоваТактТактицаЗавршницaЈедноставни тактовиСложени тактовиПромена тактоваAlla breveСинкопаНеправилне тонске групеТриолаКвинтолаСекстолаСептолаПредтактУзмахХроматска лествицаЕнхармонски тоновиТоналитетПаралелна лествицаКонсонанцаДисонанцаMетрономске ознакеОзнаке за интерпретацијуДекрешендоПредзнаци уз кључПредзнациДвострука повисилицаДвострука снизилицаДвострука разрешницаАртикулацијаЛегатоАгогикаЧитање с листаТранспозиција8vaМузицирањеМузикалностАбревијатурeAttaccaРепетицијаПрима и секонда волтаНотне скраћеницеbisVI-DEAd libitumЦезураРеченицаФразаФразирањеИнтерпретацијаИмпровизацијаА капелаАликвотно певањеТехника дахаДувачки инструментиИнтонацијaШтимовањеЗвучна виљушкаDa capoDa capo al fineDa capo al CodaDa capo al segnoDal segnoDal segnoDal segno al FineDal segno al CodaАкцентУкрасиКратки предударДуги предударПралтрилерМордентГрупетоТрилерДвоструки предударВишеструки предударСолистичка каденцаКомпозицијаОпусСтилови у музициОркестрацијаКорепетицијаСнимањаКонцерт-приредбаКонцерт-композицијаПублика
СвирачИзвођачМузичарСолистаИнтерпретаторУметникРепродуктивни уметникКларинетиста...
Музичко школство у СрбијиОсновна музичка школaСредња музичка школаМузички факултет
Списак музичких инструменатаПодела музичких инструменатаМембранофони инструментиИдиофони инструментиКордофони инструментиАерофони инструментиЕлектрофони инструменти
Подела музике