Milan Tuba

Iz Vikipedije, slobodne enciklopedije
Idi na navigaciju Idi na pretragu
Milan Tuba
Datum rođenja (1952-08-27)27. avgust 1952.(66 god.)
Mesto rođenja Lučani
FNRJ

Milan Tuba (Lučani, 27. avgust 1952) je redovan profesor Fakulteta za kompjuterske nauke Megatrend univerziteta i nekadašnji vanredni profesor Matematičkog fakulteta Univerziteta u Beogradu na Katedri za računarstvo i informatiku i bivši direktor Visoka škola za kompjuterske nauke.

Biografija[uredi]

Diplomirao je matematiku na tadašnjem PMF u Beogradu 1976. godine.

Magistrirao iz oblasti matematičkih nauka na istom fakultetu 1979. godine, teza je imala naslov „Analiza rada procesora u razdeljenom vremenu sa aspekta teorije masovnog opsluživanja“, 74 strane. Dobio je naučne stepene M.Sc. 1986. i M.Ph. 1989. na New York University, Courant Institute of Mathematical Sciences u oblasti računarskih nauka. Doktorirao je iz oblasti računarstva na PMF u Beogradu 23.12. 1993. godine. Naslov teze bio je „Novi prilaz određivanju topologije i puta u računarskim mrežama“, 138 strana, mentor je bio Nedeljko Parezanović a ostali članovi komisije Marica Prešić i Mirjana Zafirović.

Od 1983. do 1993. boravio je u SAD kao poslediplomac, asistent i nastavnik na Vanderbilt University, New York University i Cooper Union. Od 1976. do 1983. bio je asistent na Katedri za verovatnoću i matematičku statistiku i Katedri za programiranje i numeričku matematiku, PMF Beograd. Od 1983. do 1987. godine bio je asistent na Vanderbilt University i New York University. Od 1987. do 1993. bio je docent elektrotehnike na Cooper Union univerzitetu u Njujorku.

Po povratku iz SAD, od 1994. godine je docent, a od 2001. vanredni profesor na Katedri za računarstvo i informatiku Matematičkog fakulteta u Beogradu.

Do 2003. je objavio 26 naučnih radova. Većinu radova objavio je je sam, dok su u nekima koautori Aleksandar B. Samardžić, Dušan Tošić, Miroslav Ašić i Dušan Starčević. Publikovao je zbirku statističkih programa kao poglavlje u univerzitetskom udžbeniku „Matematička statistika“ autora S. Stojanovića, Naučna knjiga, Beograd 1980. Objavio je monografiju „Fixed and Adaptive Routing in Computer Networks“, Monography MB-13, Interuniversity Network in Central Europe, Technical University of Budapest, 2000. Učestvovao je sa radovima na 8 domaćih i 17 međunarodnih konferencija.

Kao nastavnik predavao je na Cooper Union univerzitetu u Njujorku (redovne i poslediplomske studije) predmete: Mikroprocesori, Mikroprocesorski projekti, Elektronika, Operativni sistemi, Računarska grafika, Računarsko procesiranje slika, VLSI dizajn, Programski jezici, Slučajni procesi, Diplomski radovi. Na Matematičkom fakultetu u Beogradu predavao je sledeće predmete: Programski sistemi, Operativni sistemi, Mikroračunari sa primenama, Tehnologija programiranja, Računari i programiranje, Metodika nastave računarstva, Primena računara u biologiji, Programiranje za fizičare, Računarstvo I i II na PMF u Kragujevcu i Banjoj Luci.

Bio je član redakcionih odbora više naučnih i stručnih časopisa, predsednik Komisije za takmičenja iz informatike, rukovodilac letnjih škola, član Komisije Ministarstva prosvete za srednjoškolske programe, upravnik Računarske laboratorije, direktor Laboratorija za mikroprocesore i VLSI na Cooper Union u Njujorku, rukovodilac projekta CURF 6442 za razvoj dijagnostičkog instrumenta za rak prostate, glavni istraživač na NSF projektu razvoja laboratorija. Publikovao je mnoge stručne radove i održao mnoga javna predavanja. Član je ACM od 1983, IEEE od 1984, New York Academy of Sciences od 1987.

Kao istraživač od 2006. učestvuje na projektu br. 144007. „Matematički modeli i metode optimizacije sa primenama“ Ministarstva za nauku Republike Srbije.

Direktor je Više škole za kompjuterske nauke u okviru privatnog Megatrend univerziteta u Beogradu. Tu je koordinator programa ECDL (European Computer Driving Licence).

Profesor Milan Tuba je oženjen i živi u Beogradu. Ima šestoro dece.[1]

Reference[uredi]

Literatura[uredi]

Spoljašnje veze[uredi]