Molarna zapremina

S Vikipedije, slobodne enciklopedije

Molska zapremina je zapremina koju zauzima jedan mol supstancije. Jedinica molske zapremine u SI sistemu je m³ /mol. Molska zapremina se računa u određenim uslovima, obično pri normalnim uslovima.[1][2][3]

gde je:

  • Vm = V/n - molska zapremina (V - zapremina n broj molova u supstanci)
  • M - atomska masa (jedinica kg/mol, u praksi se koristi g/mol)
  • ρ - gustina (jedinica kg/m3).
Masa mola u SI sistemu izražava se kao kg/mol, ali se u praksi koriste dosta pristupačnije jedinice g/mol (npr. za Vodonik H2 2 g/mol = 0,002 kg/mol, za vodu 18 g/mol = 0,018 kg/mol)

Molska zapremina čvrstih i tečnih tela zavisi od temperature skoro do kritične tačke. Za tečnosti i čvrsta tela molske zapremine se često daju u podjedinicama cm3/mol ili dm3/mol (npr za vodu 18 cm³ /mol = 0,018 dm³ /mol = 0,000018 m³ /mol).

Kod gasova molska zapremina se menja sa porastom temperature:

odakle:

gde je:

Reference[uredi | uredi izvor]

  1. ^ Holler, F. James; Skoog, Douglas A.; West, Donald M. (1996). Fundamentals of analytical chemistry. Philadelphia: Saunders College Pub. ISBN 978-0-03-005938-4. 
  2. ^ Rajković, M. B.; et al. (1993). Analitička hemija. Beograd: Savremena administracija. 
  3. ^ International Union of Pure and Applied Chemistry (1993). Quantities, Units and Symbols in Physical Chemistry, 2nd edition, Oxford: Blackwell Science. ISBN 0-632-03583-8. pp. 41. Electronic version.

Literatura[uredi | uredi izvor]