Ruska azbuka

Iz Vikipedije, slobodne enciklopedije
Idi na navigaciju Idi na pretragu

Moderna ruska azbuka (ili ćirilica) je varijanta ćirilične azbuke koja ima 33 slova. Praktično je ušla u upotrebu 1918. a zvanično tek 1942. godine.

Azbuka[uredi]

Sledi ruska azbuka: (O ovoj zvučnoj datoteci Preslušajte )

Veliko Malo Ime Staro ime1 IFA Brojna Vrednost19 Unikod (Hex)
A a a
[a]
azъ
[as]
/a/ 1 U+0410 / U+0430
B b
[bɛ]
buki
[ˈbu.kʲɪ]
/b/ ili /bʲ/ - U+0411 / U+0431
V v
[vɛ]
vѣdi
['vʲe.dʲɪ]
/v/ ili /vʲ/ 2 U+0412 / U+0432
G g гэ
[gɛ]
glagolь
[glʌˈgolʲ]
/g/ ili /gʲ/ 3 U+0413 / U+0433
d d дэ
[dɛ]
dobro
[dʌˈbro]
/d/ ili /dʲ/ 4 U+0414 / U+0434
E e e
[jɛ]
estь
[jesʲtʲ]
/je/ ili / ʲe/ 5 U+0415 / U+0435
Ё ё ё
[jo]
- /jo/ ili / ʲo/ - U+0401 / U+0451
Ž ž žэ
[ʐɛ]
živѣte
[ʐɨˈvʲɵ.tʲɪ]
/ʐ/ - U+0416 / U+0436
Z z
[zɛ]
zemlя
[zʲɪˈmlʲa]
/z/ ili /zʲ/ 7 U+0417 / U+0437
I i i
[i]
iže
[ˈi.ʐɨ]
/i/ ili / ʲi/ 8 U+0418 / U+0438
Й й i kratkoe
[i ˈkra.tkəjɪ]
i sъ kratkoй
[ɪ s ˈkra.tkəj]
/j/ - U+0419 / U+0439
K k ka
[ka]
kako
[ˈka.kə]
/k/ ili /kʲ/ 20 U+041A / U+043A
L l эlь
[elʲ]
lюdi
[ˈlʲʉ.dʲɪ]
/l/ ili /lʲ/ 30 U+041B / U+043B
M m эm
[ɛm]
mыslѣte
[ˈmɨ.sʲlʲɪ.tʲɪ]
/m/ ili /mʲ/ 40 U+041C / U+043C
N n эn
[ɛn]
našъ
[naʂ]
/n/ ili /nʲ/ 50 U+041D / U+043D
O o o
[o]
onъ
[on]
/o/ 70 U+041E / U+043E
P p
[pɛ]
pokoй
[pʌˈkoj]
/p/ ili /pʲ/ 80 U+041F / U+043F
R r эr
[ɛr]
rcы
[rʦɨ]
/r/ ili /rʲ/ 100 U+0420 / U+0440
S S эs
[ɛs]
slovo
[ˈslo.və]
/s/ ili /sʲ/ 200 U+0421 / U+0441
T t
[tɛ]
tverdo
[ˈtʲvʲɛ.rdə]
/t/ ili /tʲ/ 300 U+0422 / U+0442
U u u
[u]
ukъ
[uk]
/u/ 400 U+0423 / U+0443
F f эf
[ɛf]
fertъ
[fʲɛrt]
/f/ ili /fʲ/ 500 U+0424 / U+0444
H h ha
[xa]
hѣrъ
[xʲɛr]
/x/ ili /xʲ/ 600 U+0425 / U+0445
C c ce
[ʦɛ]

[ʦɨ]
/ʦ/ 900 U+0426 / U+0446
Č č če
[ʨɛ]
červь
[ʨɛrfʲ]
/ʨː/ 90 U+0427 / U+0447
Š š ša
[ʂa]
ša
[ʂa]
/ʂ/ - U+0428 / U+0448
Щ щ щa
[ɕːa]
щa
[ɕtɕa]
/ɕː/ - U+0429 / U+0449
Ъ ъ tvёrdый znak
[ˈtvʲо.rdɨj znak]
erъ
[jɛr]
Note - U+042A / U+044A
Ы ы ы
[ɨ]
erы
[ˈjɛ.rɨ]
/ɨ/ - U+042B / U+044B
Ь ь mяgkiй znak
[ˈmʲæxʲkʲɪj znak]
erь
[jerʲ]
/ ʲ/3 - U+042C / U+044C
Э э э
[ɛ]
э oborotnoe
['ɛ ə.bʌˈro.tnə.ɪ]
/ɛ/ - U+042D / U+044D
Ю ю ю4
[ju]
ю
[ju]
/ju/ ili / ʲu/ - U+042E / U+044E
Я я4,16,17 я
[ja]
я
[ja]
/ja/ ili / ʲa/ - U+042F / U+044F
slova izbačena 1918.
I і - і desяteričnoe
[i]
/i/ ili / ʲi/ 10
Ѳ ѳ - ѳita
[fʲɪˈta]
/f/ ili /fʲ/ 9
Ѣ ѣ - яtь
[jætʲ]
/je/ ili / ʲe/ -
Ѵ ѵ - ižica
[ˈi.ʐɨ.tsə]
/i/ ili / ʲi/ -
slova van upotrebe do 18. veka18
Ѕ ѕ - zѣlo
[ˈzʲɛ.lə]
/dz/, /z/ ili /zʲ/ 6
Ѯ ѯ - ksi
[ksʲi]
/ks/ ili /ksʲ/ 60
Ѱ ѱ - psi
[psʲi]
/ps/ ili /psʲ/ 700
Ѡ ѡ - omega
[ʌˈmʲɛ.gə]
/o/ 800
Ѫ ѫ - юsъ bolьšoй
[jus bʌlʲˈʂoj]
/u/,/ju/ ili / ʲu/ -
Ѧ ѧ15 - юsъ malый
[jus ˈmɑ.lɨj]
/ja/ ili / ʲa/ -
Ѭ ѭ - юsъ bolьšoй іotirovannый
[jus bʌlʲˈʂoj jɪˈtʲi.rə.vən.nɨj]
/ju/ ili / ʲu/ -
Ѩ ѩ - юsъ malый іotirovannый
[jus ˈmɑ.lɨj jɪˈtʲi.rə.vən.nɨj]
/ja/ ili / ʲa/ -

Ruska tastatura[uredi]

Ruska tastatura:

Ruska tastatura

Spoljašnje veze[uredi]