Агенција за информационо друштво Републике Српске

Из Википедије, слободне енциклопедије


Агенција за информационо друштво Републике Српске (АИДРС) је институција задужена за праћење развоја информационог друштва те промоцију употребе информационо-комуникационих технологија.

Надзор над радом Агенције, у име Владе Републике Српске, обавља Министарство науке и технологије.

Оснивање[уреди]

Агенција је основана на основу одредаба Закона о Влади Републике Српске и Закона о систему јавних служби. Влада Републике Српске је на сједници одржаној 26. децембра 2007. године донијела Одлуку о оснивању Јавне установе „Агенција за информационо друштво Републике Српске“.

Дјелатност[уреди]

Агенција је овлаштена и задужена да обавља следеће послове:

 1. координација развоја информатике и Интернета у сарадњи са другим надлежним органима у јавној управи, школству и здравству;
 2. предлаже и спроводи мјере изградње информационих система органа локалне самоуправе (скупштине градова и општина) које обезбјеђују комуникацију са републичким органима и примјену унификованих програмских рјешења у што већој мјери;
 3. Лиценцирање сертификационих тијела у инфраструктури јавних кључева;
 4. Издавање лиценци и сертификата, консалтинг и обука кадрова државне управе и давање стручне оцјене информатичке оспособљености истих;
 5. координира рад на формирању јединствене базе података државних органа и органа локалне управе у Републици Српској;
 6. дефинише концепт интерконекцијских правила за информатичку међуоперативност;
 7. стручну верфикацију пројеката из области ИКТ у јавном сектору, првенствено у управи;
 8. развој законодавства и припрема нацрте прописа и општих аката у области примјене информатике и Интернета у јавној управи, пословном окружењу и школству, и предузима мјере за њихово спровођење (еЛегаслатива);
 9. утврђивање технолошких стандарда и стандарда процеса рада у области примјене информатике и Интернета и предузима мјере за њихово спровођење;
 10. промоцију примјене нових технологија и креирање нових послова у информационом сектору;
 11. мониторинг прописивања аката и имплементацију регулативе у подручју инфраструктуре и еПословања;
 12. прати и савјетује у вези међународних уговора који се односе на ИКТ, страна улагања у области ИКТ и сл.;
 13. пружа савјетодавну подршку у областима борбе против „Cyber“ криминала;
 14. иницира и координира стварање развојних центара, техно-паркова и кластереске повезаности производње у области ИКТ;
 15. промоцију информационог друштва у оквиру реформе образовног система и координацију имплементације државних пројеката везаних за учешће ИКТ у образовном процесу;
 16. акредитовање едукацијских и испитних центара, у сарадњи са Министарством просвете и културе, који омогућују сертификовање грађана у ИКТ области кроз форму постобразовања и доживотног учења;
 17. утврђивање стандарда и процедура и давања сагласности за набавку опреме и програмских рјешења, извођење радова и пружање услуга из области информатике и Интернета за потребе јавне #управе и јавног сектора;
 18. развој заједничке рачунарско-телекомуникационе мреже државних органа и других информатичких и Интернет ресурса у власништву Републике;
 19. праћење развоја Интернета у свијету, усаглашавање наших потреба као и свакодневна примјена Интернета у државној управи, јавном сектору и пословању;
 20. развијање методологије, технологије и организације развоја информационих система републичких органа;
 21. утврђивање стандарда и процедура и предузимање мјера за обезбјеђење и заштиту података информационих система;
 22. унапређење дугорочног планирања и управљања информатичко-телекомуникационом и Интернет инфраструктуром;
 23. имплементацију и координацију пројеката усмјерених на умањење „технолошког раскорака“ између БиХ и развијеног свијета, унутар БиХ по ентитетима и регионима, као и између различитих социјалних група у РС
 24. праћење достигнућа у другим земљама или асоцијацијама земаља из свог делокруга и вршење одговарајуће хармонизације
 25. праћење и подстицање развоја индустрије информационих и комуникационих технологија (софтвер, инжињеринг, хардвер, консалтинг), специјално малих и средњих предузећа,
 26. промовисање равномјераног развоја информационог друштва, укључујући удаљена (рурална) подручја,
 27. помагање достизања услова за европске и регионалне интеграције у подручју ИКТ и изградње информационог друштва.

Мисија[уреди]

 1. АИДРС ће бити кључни фактор у изградњи информационог друштва у РС кроз:
 2. увођење нових електронских сервиса за привреду и грађане,
 3. планирање, организацију, имплементацију и координацију информатичких пројекта у области јавне управе, школства, здравства, итд.
 4. дефинисање концепта и интерконекцијских правила за информатичку међуоперативност,
 5. утврђивање стандарда и процедура и предузимање мјера за обезбјеђење и заштиту података,
 6. улогу националног сертификационог тијела у инфраструктури јавних кључева,
 7. праћење и подстицање развоја индустрије информационих и комуникационих технологија,
 8. борбу против високотехнолошког криминала и софтверске пиратерије,
 9. мјерење утицаја ИТ на развој друштва.

Прописи[уреди]

Закони[уреди]

Подзаконски акти[уреди]

Стратешки документи[уреди]

Спољашње везе[уреди]