Ес-мол

С Википедије, слободне енциклопедије
Ес-мол
ПаралелнаГес-дур
Доминантнабе
Субдоминантнаас
Еквивалентнадис-мол
Квинтакордес-гес-бе
Симболи акорадаes, esm, e♭, e♭m

Ес-мол је молска лествица, чија је тоника тон ес, а као предзнаке има шест снизилица.

Варијанте лествице[уреди | уреди извор]

На слици испод се дају видети редом, природна, хармонска и мелодијска ес-мол лествица:

 {
\override Score.TimeSignature #'stencil = ##f
\relative c' {
  \clef treble \key es \minor \time 7/4 es4^\markup { Natural minor scale } f ges aes bes ces des es des ces bes aes ges f es2
  \clef bass \key es \minor
} }
 {
\override Score.TimeSignature #'stencil = ##f
\relative c' {
  \clef treble \key es \minor \time 7/4
  es4^\markup { Harmonic minor scale } f ges aes bes ces d es d ces bes aes ges f es2
} }
 {
\override Score.TimeSignature #'stencil = ##f
\relative c' {
  \clef treble \key es \minor \time 7/4
  es4^\markup { Melodic minor scale (ascending and descending) } f ges aes bes c d es des! ces! bes aes ges f es2
} }

У хармонском молу седми тон при повишењу прелази из дес у чисто де, а у мелодијском ес-молу шести тон бива повишен из цес у чисто це.

Познатија класична дела у ес-молу[уреди | уреди извор]

Дијатонске Лествице
Предзнаци 7♭ 6♭ 5♭ 4♭ 3♭ 2♭ 1♭
-
1♯ 2♯ 3♯ 4♯ 5♯ 6♯ 7♯
Дур Ces Ges Des As Es B F
C
G D A E H Fis Cis
Мол as es b f c g d
a
e h fis cis gis dis ais
Са снизилицама
-
Са повисилицама
музичка нотацијамузичке лествицетемподинамикаартикулацијаорнаменти