Цис-мол

С Википедије, слободне енциклопедије
Цис-мол
ПаралелнаЕ-дур
Доминантнагис
Субдоминантнафис
Квинтакордцис-е-гис
Симболи акорадаcis, c♯, c♯m

Цис-мол је молска лествица, чија је тоника тон цис, а као предзнак има четири повисилице.

Варијанте лествице[уреди | уреди извор]

На слици испод се дају видети редом, природна, хармонска и мелодијска цис-мол лествица:

 {
\override Score.TimeSignature #'stencil = ##f
\relative c' {
  \clef treble \key cis \minor \time 7/4 cis4^\markup "Natural minor scale" dis e fis gis a b cis b a gis fis e dis cis2
  \clef bass \key cis \minor
} }
 {
\override Score.TimeSignature #'stencil = ##f
\relative c' {
  \clef treble \key cis \minor \time 7/4
  cis4^\markup "Harmonic minor scale" dis e fis gis a bis cis bis a gis fis e dis cis2
} }
 {
\override Score.TimeSignature #'stencil = ##f
\relative c' {
  \clef treble \key cis \minor \time 7/4
  cis4^\markup "Melodic minor scale (ascending and descending)" dis e fis gis ais bis cis b! a! gis fis e dis cis2
} }

У хармонском молу седми тон при повишењу прелази из чистог ха у хис, а у мелодијском цис-молу шести тон бива повишен из чистог а у аис.

Познатија класична дела у цис-молу[уреди | уреди извор]

Дијатонске Лествице
Предзнаци 7♭ 6♭ 5♭ 4♭ 3♭ 2♭ 1♭
-
1♯ 2♯ 3♯ 4♯ 5♯ 6♯ 7♯
Дур Ces Ges Des As Es B F
C
G D A E H Fis Cis
Мол as es b f c g d
a
e h fis cis gis dis ais
Са снизилицама
-
Са повисилицама
музичка нотацијамузичке лествицетемподинамикаартикулацијаорнаменти