Живан Живковић

Из Википедије, слободне енциклопедије
Jump to navigation Jump to search
Живан Живковић
Датум рођења1952.
Место рођења Нови Карловци
 ФНРЈ
Датум смрти1996.
Место смрти Београд
 СРЈ
Српска култура
Grb Nemanjica mini transparent.png
Живот и обичаји
Уметност
 • Архитектура
 • Књижевност
 • Сликарство
 • Графика
 • Вајарство
 • Фотографија
 • Музика
 • Позоришта
 • Кинематографија
 • Споменици
 • Културна добра
 • Светска баштина
 • Архиви
 • Библиотеке
 • Музеји
 • Дворци
 • Тврђаве
 • Манастири
 • Војничка гробља
 • Разно
 • Владари
 • Познати Срби
 • Живан Живковић (Нови Карловци 1952Београд 1996), књижевни критичар и есејиста, доцент на Филолошком факултету у Београду. Гимназију је завршио у Инђији а студије југословенске и опште књижевности у Београду где је и магистрирао 1983. године са тезом Часопис „Путеви“ 1922 - 1924. За магистарски рад добио је награду Велибор Глигорић. Докторирао је са тезом Сигнализам: генеза, поетика и уметничка пракса 1991. године. На Филолошком факултету, све до своје преране смрти, предавао је Српску књижевност двадесетог века. У бројним југословенским листовима и часописима овај научни радник објавио је више стотина критика, есеја и студија о савременој књижевности. Посебно се бавио истраживањем и тумачењем авангардних и неоавангардних тенденција у српској кеижевности, дечјом књижевношћу и, последњих година живота и рада, хаику поезијом.

  Објављене књиге[уреди]

  • „Орбите сигнализма“, 1985,
  • „Изазови авангарде“, 1986;
  • „Седми печат“, 1988;
  • „Сведочења о авангарди“, 1992;
  • „Сигнализам: генеза, поетика и уметничка пракса“, 1994;
  • „Реч и смисао“, 1995;
  • „Од речи до знака“, 1996;
  • „Гост са истока“, 1996;

  и постхумно:

  • „Са страница детињства“, 1998;
  • „Небески звоник“, 1998.

  Препоручена литература[уреди]

  • Милослав Шутић, „Једна значајна монографија о сигнализму“, Интернационална ревија Сигнал, број 11-12, 1996;
  • Мирко Иконић, „Сигнализам у токовима неоавангарде“, Интернационална ревија Сигнал, број 11-12. 1996;
  • Драгољуб П. Ђурић, „Одлазак блиставог есејисте“, Политика, 28. 12. 1996;
  • Милутин Ђуричковић, „Истраживач сигнализма“, Борба, 16. 12. 1996;
  • Јован Пејчић, „Научноистраживачки опус Живана Живковића“, Интернационална ревија Сигнал, број 15-16-17, 1997;
  • Мирољуб Тодоровић, „Подршка за нове стваралачке продоре“, Књижевне новине, број 944/945, 1997;
  • Слободан Ж. Марковић, „Три љубави Живана Живковића“, Детињство, број 4, 1996;
  • „ГОДИШЊАК катедре за српску књижевност са југословенским књижевностима“ (Посвећен успомени на др. Живана Живковића), Филолошки факултет Универзитета у Београду, 2006;
  • Дејан Жикић, „Споменица др. Живана Живковића“, Дунавски венац број 29, 2007.

  Спољашње везе[уреди]